Airbnb 2022
Ezintsha kuMeyi

UAirbnb omtsha, enye indlela yokuhamba

Iifoto zezindlu ezintle ezimbini zibonisa iindawo Kwiindidi eziku-Airbnb Iinqaba, Ezisentlango, Ezakhiwe Ngobuchule, Ezingaselwandle Nezisemaphandleni. Enye yezi zindlu ivezwe kwisikrini sefowuni, ukuze kuboniswe ukuba ezi zindlu ziza kuvela njani kwi-app ka-Airbnb.

Abantu babhetyebhetye kakhulu kunangaphambili ngendawo nexesha abahamba ngalo. Ukuze sibancede bawasebenzise kakuhle la mathuba matsha, sazisa ngeyona nto inkulu etshintshayo kwiminyaka elishumi—kuquka indlela entsha kraca yokubuka, indlela ebhetele yokuhlala ixesha elide nezinga lokukhuselwa elingenakuthelekiswa nanto.

Indlela entsha yokubuka

Ukwazisa ngento entsha, eyakhiwe ngokusekelwe Kwiindidi ezikuAirbnb, ukunceda iindwendwe zimbuke lula uAirbnb—zize zifumane iindawo ebezingenokuzazi ukuba mazizikhangele.

I-laptop evulekileyo nefowuni ziveze iphepha lokuqala elitsha lika-Airbnb, apho kuvezwe iifoto zezindlu eziKwiindindi ezikuAirbnb Lwezakhiwe Ngobuchule. Uludwe lweempawu phezulu ephepheni lubonisa iindidi ezahlukeneyo undwendwe olunokuzibuka.

Iindidi ezikuAirbnb. Yenzelwe ukunceda iindwendwe zifumane iindawo ezikhethekileyo.

Ababuki Zindwendwe bethu banezindlu ezikhethekileyo ezizimiliyoni emhlabeni wonke. Iindidi ezikuAirbnb ziyazidibanisa zibe zingqokelela ezidityanisiweyo, ezineendidi zezindlu ezingaphezu kwe-50 ezikhethwe ngenxa yendlela ezakhiwe ngayo, indawo ezikuyo okanye izinto onokuzenza ezikufuphi. Ziquka:

Buka Udidi Lwezakhiwe Ngobuchule

Ngoku iindwendwe zingazifumana lula iindawo ezingaphezu kwe-20 000 ezikhethwe ngenxa yokwakhiwa kwazo ngendlela ephawulekayo nokuhonjiswa kakuhle, kuquka ezimangalisayo ezenziwe ngabakhi abafana noFrank Lloyd Wright noLe Corbusier.

Indlu entle yezitena kaFrank Lloyd Wright ikwindawo yendalo, icala elinye layo ligcwele zifestile eziqala phantsi ziyotsho esilingi.
Frank Lloyd Wright
Umbuki zindwendwe nguMarika
Isakhiwo sesamente sikaLe Corbusier esiphakamileyo saphantse sayofika esibhakabhakeni —Indlela esakhiwe ngayo ivela simile ngeendlela ezahlukeneyo esibhakabhakeni, lo gama istatyu esibhlu sendoda enxibe isuti sivele phantsi.
Le Corbusier
Umbuki zindwendwe nguElodie
Umphakathi wendlu yakwaTaalman Architecture ubonisa isilingi yeplanga, umgangatho wamatye nendawo yokubasa umlilo engaphantsi kwetshimini.
Taalman Architecture
Umbuki zindwendwe nguLinda
Indlu efana nebhokisi yemithwalo eyenziwe ngentsimbi eorenji iboniswa ngaphandle, kubonakala umthi we-ecalyptus ngaphambili.
Robert Nichol & Sons
Umbuki zindwendwe nguDayget
Indlu emhlophe, yale mihla edizayinwe nguSteven Holl, ifotwe ebusuku, ngaphakathi kuyo kukhanya kakuhle.
Steven Holl
Umbuki zindwendwe nguSarah
Kufotwe umphakathi wendawo yokutyela eyenziwe ngeplanga engenabugocigoci kangako kodwa ikhangeleka ipholile, kwindlu edizayinwe nguWilliam Turnbull Jr.
UWilliam Turnbull Jr.
Umbuki zindwendwe nguMiju
Indlu yakwaCameron Anderson Architects ebusuku kukho inyanga epheleleyo. Iifestile zayo kunye nomnyango omkhulu ovulekileyo iveza umphakathi weplanga njengoko izikroba zentsimbi zeendonga zayo zangaphandle zingenisa ukukhanya kwenyanga.
Cameron Anderson Architects
Umbuki zindwendwe nguRick noSteph
Isakhiwo esipinki kakhulu esineefestile ezikhethekileyo, esidizayinwe nguRicardo Bofill, sinombala owahluke kakhulu xa sithelekiswa nesibhakabhaka esibhlu
Ricardo Bofill
Umbuki zindwendwe nguHans

Indlela esenza ngayo Iindidi eziku-Airbnb

Zikhethwe kwiindawo ezizimiliyoni ezintandathu

Ababuki Zindwendwe bakwa-Airbnb banezona zindlu zikhethekileyo ezininzi emhlabeni wonke—ukususela kwizindlu ezakhiwe emthini ukuya kwizindlu ezincinci—kwiidolophu ezingaphezu kwe-100 000 kumazwe ayi-220.

Zihlolwa yinkqubo yekhompyutha

Sihlola izindlu kuAirbnb sisebenzisa inkqubo eyenza ikhompyutha ikwazi ukuhlola izihloko, iingcaciso ezibhaliweyo, izimvo zeendwendwe, iingcaciso zeefoto nenye inkcazelo.

Ezidityaniswe nguAirbnb

Amalungu eqela lokudibanisa izinto lakwa-Airbnb ahlola izindlu aze akhethe iifoto eziza kwenziwa zibe phambili. Udidi ngalunye luhlolwa okokugqibela ukuze kuqinisekiswe ukuba luchanile nomgangatho weefoto.

Ukwazisa Ngokuhlala Apha Naphaya

Abantu abaninzi bathatha uhambo olude kakhulu kunangaphambili. Ukuze babe nezinto ezingakumbi abanokukhetha kuzo xa beceba senze Ukuhlala Apha Naphaya, into entsha eyahlula uhambo ngokweendawo ezimbini ezahlukeneyo—ngoku iindwendwe zingafumana umyinge wezindlu eziyi-40% ngakumbi xa zikhangela iindawo zokuhlala ixesha elide.

Indlele ebhetele yokuhlala ixesha elide

Isikrini sefowuni esiveze Ukuhlala Apha Naphaya. Isikrini sibhalwe: “Yahlula ixesha lakho phakathi kweNorrebro neGammelholm” ibe siveze ixabiso lohambo. Ngezantsi, kukho iifoto ezimbini zezi ndawo. Ifoto yaseNorrebro iveze igumbi lokutyela elineshelfu enkulu yeencwadi ebumnyama bugreyi nesibane sale mihla. Ifoto yaseGammelholm iveze elinye igumbi lokutyela, lona eli lilayitwe yifestile enye eseluphahleni enkulu. Ifoto nganye ibhalwe iintsuku, ezenza kucace ukuba undwendwe luza kuhlala iintsuku eziyi-12 eNorrebro luze lulandelise ngeentsuku eziyi-18 kwindawo eseGammelhorm.

Iindawo ezimbini kwindawo enye

Xa iindwendwe zikhangela indawo yokuhlala ixesha elide kwindawo enye, siza kuzinika ithuba lokwahlula uhambo lwazo ngokwezindlu ezimbini ezahlukeneyo kuloo ngingqi.

Isikrini sefowuni siveze Ukuhlala Apha Naphaya Kudidi Lweepaki Zelizwe. Isikrini sithi “Yahlula ixesha lakho phakathi kweZion neGrand Canyon,” kunye nexabiso lohambo olucetyiswayo. Ngezantsi kukho iifoto ezimbini ezime enye ecaleni kwenye. Ifoto yaseZiyon iveze intente enkulu nekhanyayo phantsi kwesibhakabhaka esimnyama. Ifoto yaseGrand Canyon iveze ipuli ephandle neentaba. Ifoto nganye ibhalwe iintsuku, ezenza kucace ukuba undwendwe luza kuhlala iintsuku eziyi-4 eZion luze lulandelise ngeentsuku eziyi-3 kwiGrand Canyon.

Iindawo ezimbini kudidi olunye

Ukuhlala Apha Naphaya kuyafumaneka nakwiindidi eziyi-14, kuquka Ukukhempisha, Iipaki Zelizwe, Eze-surfing, nezinye, ukuze iindwendwe zikwazi ukonwabela iindawo ezifanayo okanye izinto zokwenza zihleli kwiindawo ezimbini. Ngokomzekelo, undwendwe olubuka Udidi Lweepaki Zelizwe lunokufumana icebiso Lokuhlala Apha Naphaya lwendawo ekufuphi eZion nenye engakwiGrand Canyon.

Ixesha elimandi elinye

Isikrini sefowuni esiveze Ukuhlala Apha Naphaya. Isikrini sithi “Hlala eRoma Norte naseLa Condesa,” ixabiso lohambo, kunye neefoto zeeveranda ezimbini eziqaqambileyo, ezinemibala—kodwa ezahlukileyo—eMexico City. Ngezantsi kukho iqhosha elibhalwe “Imephu.”

Ukudityaniswa ngobuchule

Sidibanisa ngobuchule iindawo ezimbini, ezidityaniswe ngokwendawo ezikuyo, uhlobo lwendlu nezinto ezinokusetyenziswa.

Isikrini sefowuni siveze imaphu yaseMexico City. Iindawo ezimbini ebezivele kwisikrini esidlulileyo ziphawulwe mnyama ibe ziveze iintsuku eziza kuhlalwa kwindawo nganye. Umgca omnyama ogobileyo ubonisa ukuba ikude kangakanani enye kwenye. Ifoto ephakathi kule iveze iifoto ezimbini eziphindeneyo zeeveranda ezinemibala zoku Kuhlala Apa Naphaya.

Imephu engumzobo

Ukuhlala Apha Naphaya kudityaniswa kwimephu ngumzobo owenza ucace umgama phakathi kwezi ndawo nokulandelelana kokuhlala kuzo.

Isikrini sefowuni siveze ifoto yendawo yaseRoma Norte kunye nenkcazelo yokubhukisha ehambiselana nayo. Ezantsi kwisikrini kukho iqhosha elimema undwendwe ukuba “Lubhukishe.”

Kulula ukubhukisha

Xa undwendwe lukhethe Ukuhlala Apha Naphaya, luyakhokelwa kwindlela yokuyenza elula yokubhukisha indlu nganye—ibe nye ngexesha.

Izinga lokhuseleko alikho elinje

IAirCover kokona kukhuselwa ngokupheleleyo kwasimahla kuhambo, ibe yenza iindwendwe zethu zithembe ukuba xa kukho into engahambi kakuhle, sikhona ukuze sizincede.

AirCover
Eyona inshorensi yohambo equka yonke into. Isoloko iqukiwe ibe isoloko isimahla. Kuphela kuAirbnb.

I-AirCover ikhusela undwendwe ngalunye kwizinto ezine qho luhleli

Igaranti Yokubhukisha

Kwimeko engafane yenzeke yokuba Umbuki Zindwendwe kufuneke arhoxise ukubhukisha kwiintsuku eziyi-30 ngaphambi kokubhalisa xa kufikwa, iindwendwe siza kuzikhangelela indawo efanayo okanye ebhetele, okanye sizibuyisele imali yazo.

Igaranti Yokungena

Ukuba undwendwe alukwazi ukubhalisa xa lufika kwindawo yalo ibe Umbuki Zindwendwe akakwazi ukuyilungisa loo ngxaki, siza kulukhangelela indawo efanayo okanye ebhetele yexesha elilingana nelo beluza kulihlala kwindawo yokuqala okanye silubuyisele imali yalo.

Igaranti Yento Oyibhukishileyo

Ukuba nanini na lusahleli undwendwe lufumanisa ukuba indlu ayifani nale ibiveziwe—umz., ifriji ayisebenzi ibe Umbuki Zindwendwe akakwazi kuyilungisa ngokukhawuleza okanye amagumbi okulala ambalwa—iindwendwe ziza kuba neentsuku ezintathu zokusixelela ibe siza kuzikhangelela indawo efanayo okanye ebhetele, okanye sizubuyisele imali yazo.

Inombolo Yoncedo Esebenza Oko

Ukuba nanini na undwendwe luziva lungakhuselekanga, luza kufumana uncedo olukhawulezileyo kubantu abaqeqeshwe ngokukhethekileyo, imini nobusuku.

Fumana iinkcukacha ezipheleleyo zendlela iAirCover ekhusela ngayo ukubhukisha kondwendwe ngalunye kunye nayo nayiphi na into engaqukwanga. Ukuba unguMbuki Zindwendwe, funda okungakumbi ngokuba iAirCover ithetha ntoni kuwe.

NguAirbnb kuphela onika undwendwe ngalunye iAirCover

Airbnb
Abakhuphisana naye
Igaranti Yokubhukisha
Igaranti Yokungena
Igaranti Yento Oyibhukishileyo
Inombolo Yoncedo Esebenza Oko

Izinto enceda ngazo iAirCover xa ithelekiswa neeinshorensi eziquka yonke into ezifumaneka simahla zezona nkampani sikhuphisana nazo.

Iqela eliqeqeshwe ngokukhethekileyo, elilungele ukulungisa izinto

Iifowuni ezimbini zihleli enye ecaleni kwenye, engasekhohlo iveze incoko phakathi kondwendwe luka-Airbnb nelungu leqela leAirCover lakwa-Airbnb. Ilungu leqela licacisa ukuba lifumene iindawo zokuhlala ezintsha eziyi-5, ezifana nebibhukishwe lundwendwe kuqala. Undwendwe luphendula ngokuthi lukwazile ukubhukisha indlu ekuthiwa “yiCabin in Anchorage.” Ifowuni engasekunene iveze iindawo ezimbini zokuqala kwezibawelwayo. Ifoto yokuqala iveze igumbi elinelanga nelibangela umdla elikwindlu yamaplanga eAnchorage, eAlaska. Umphezulu wendlu elandelayo nawo uyabonakala.

Iqela eliqeqeshwe ngokukhethekileyo, elilungele ukulungisa izinto

IAirCover yenziwe ngqo kwi-app ka-Airbnb nakwiwebhusayithi, ukuze kube lula ukuba iindwendwe ziqhakamshelane nomntu wokunceda nanini na zize zilungise iingxaki ngokukhawuleza. Ukuze senze iAirCover, senze iqela labantu bokunceda abaqeqeshwe ngokukhethekileyo ukuze bancede ngokubhukisha kwakhona ngomzuzu wokugqibela saza sandisa Inombolo yethu yoncedo esebenza oko ukuze ifumaneke ngeelwimi ezininzi ngakumbi kunangaphambili.