Uphawu Lwezintsha KuNovemba ZeAirbnb 2022
Ezintsha KuNovemba

Ngoku kulula kunangaphambili ukwenza indawo yakho ibe nguAirbnb

ISuperhost encumileyo kwiapp yakwa-Airbnb. Umyalezo usichazela ukuba igama lakhe nguMyranda, uneminyaka emithathu ebuka iindwendwe eLittle Rock, ibe umlinganiselo wakhe ka-Airbnb zinkwenkwezi eziyi-4.96 kweziyi-5.

Ukuqalisa KuAirbnb: Indlela entsha, elula kakhulu yokuqalisa

Nabani na unokufaka indawo yakhe kuAirbnb—aze aqalise ukwenza imali—ekhokelwa ngumntu ojongane naye ubuqu simahla, kwinqanaba ngalinye.
Ifowuni ibonisa umyalezo ovelayo othi: Khokelwa yiSuperhost uwedwa. Ngasentla kwesi sihloko sibona uMyranda oyiSuperhost, ejikelezwe zezinye iiSuperhost ezincumileyo.

Umyalezo okwiskrini uthi: Siza kukudibanisa Nombuki Zindwendwe onamava. Uza kukunceda akubonise esebenzisa umyalezo okanye ividiyo njengoko ufaka indawo yakho kuAirbnb. Nawe usenokuziqalela uze udityaniswe naye kamva.

Amaqhosha amabini angezantsi abonisa indawo yokukhetha ukudibana neSuperhost okanye ukuba uqale ngokwakho.

Uncedwa uze uboniswe yiSuperhost uwedwa nayo

Dityaniswa neSuperhost yakho—Umbuki Zindwendwe onamava oza kukunceda uwedwa ukususela kumbuzo wakho wokuqala ukuya kundwendwe lwakho lokuqala. Zifumaneka ngefowuni, ngevidiyo okanye ngomyalezo kumazwe angaphezu kwe-80.
Ifowuni ibonisa isihloko esithi: Khetha umntu oza kumamkela xa kubhukishwa okokuqala. Ababuki zindwendwe banokukhetha ukwamkela naluphi na undwendwe luka-Airbnb, okanye banokukhetha ukwamkela undwendwe olunamava. Iqhosha londwendwe olunamava likhethiwe.

Undwendwe olunamava xa kubhukishwa okokuqala

Ukuze sikuncede uzive ukhululekile ngakumbi xa uqala ukubuka iindwendwe, ngoku ungakhetha ukwamkela undwendwe olunamava—umntu oye wahlala ubuncinane kathathu nonerekhodi entle kuAirbnb.
Ifowuni ibonisa indawo ethi Namhlanje Yababuki Zindwendwe bakwa-Airbnb, eneesetingi ezahlukeneyo ukuze balawule indlu yabo, njengesixhobo sekhalenda. Kumazantsi esikrini kukho iindlela zokuba Ababuki Zindwendwe abatsha bancokole neeSuperhost zabo, okanye bafumane uncedo olukhethekileyo oluvela kuAirbnb, ngokucofa nje iqhosha elikwiskrini sabo.

Uncedo olukhethekileyo oluvela kuAirbnb

Ngokucofa nje kube kanye, Ababuki Zindwendwe abatsha banokufumana Iqela Elinceda Intsapho eliqeqeshwe ngokukhethekileyo ukuze lincede nangantoni na evelayo ukususela kwiingxaki zeakhawunti nokubhatalwa. Okwangoku ziyafumaneka ngeelwimi eziyi-42.
Umbhalo weAirCover Yababuki Zindwendwe
Umbhalo weAirCover Yababuki Zindwendwe

Ukwazisa ngokhuseleko olungakumbi

Ukuqinisekiswa kokuba lungubani undwendwe

Inkqubo yethu yokuqinisekisa ejonga yonke into ihlola iinkcukacha ezifana negama, idilesi, isazisi sikarhulumente, nokunye ukuze iqinisekise ukuba zingobani iindwendwe ezibhukisha kuAirbnb.

Ukuhlolwa kokubhukisha

Itekhnoloji eyeyethu kuphela ihlola izinto ezininzi ekubhukisheni ngakunye ize ingakuvumeli ukubhukisha okuthile okubonisa amathuba aphezulu okuba kuza kubakho iipati eziphazamisayo nokonakaliswa kwendlu.

Ukhuseleko lomonakalo lwe-3 miliyoni yeedola zaseMerika

UAirbnb ukubuyisela imali ngomonakalo owenziwe zindwendwe kwindlu yakho nakwizinto zakho, ibe ukhusela ngokukhethekileyo ezi zinto:

Imizobo nezinto ezixabisekileyo

UAirbnb uza kuyilungisa, akunike enye okanye akubhatale ngemizobo okanye ngezinto ezixabisekileyo ezonakalisiweyo.

Imoto nesikhephe

Siyazikhusela iimoto, izikhephe nezinye izithuthi ezihamba emanzini ozipakayo okanye ozigcina endlini yakho.

Umonakalo owenziwe zizilwanyana zasekhaya

Siza kubhatala ukuze kulungiswe umonakalo owenziwe sisilwanyana sasekhaya sondwendwe.

Ukulahlekelwa yingeniso

Ukuba kufuneka urhoxise ukubhukisha kuka-Airbnb ngenxa yomonakalo owenziwe lundwendwe, uza kubhatalwa ngengeniso elahlekileyo.

Ukucoca kugutyulwa

Siza kukubuyisela imali yokucocelwa okongezelelekileyo okufunekayo emva kokuphuma kondwendwe—ngokomzekelo, ukucocelwa ikhaphethi ngabantu abazicocayo.

I$1M yeedola zaseMerika yokubhatalela umonakalo

Ukhuselwe kwimeko engaqhelekanga yokuba undwendwe lonzakale okanye izinto zalo zonakaliswe okanye zibiwe.

Inombolo yokhuseleko esebenza oko

Ukuba nanini na uziva ungakhuselekanga, kukho indawo oyicofa kube kanye kwi-app yethu ukuze ufumane abantu abaqeqeshelwe ukhuseleko ngokukhethekileyo, imini nobusuku.

Fumana iinkcukacha ezipheleleyo zendlela iAirCover Yababuki Zindwendwe ekukhusela ngayo nazo naziphi na izinto ezingaqukwanga.

NguAirbnb kuphela okunika iAirCover

AirbnbAbakhuphisana naye
Ukuqinisekiswa kokuba lungubani undwendwe
Ukuhlolwa kokubhukisha
Ukhuseleko lomonakalo lwe-3 miliyoni yeedola zaseMerika
Imizobo nezinto ezixabisekileyo
Imoto nesikhephe
Umonakalo owenziwe zizilwanyana zasekhaya
Ukulahlekelwa yingeniso
Ukucoca kugutyulwa
I$1M yeedola zaseMerika yokubhatalela umonakalo
Inombolo yokhuseleko esebenza oko

Ukuthelekisa kusekelwe kwinkcazelo kawonke-wonke nepapashwe simahla yimibutho ehamba phambili ekhuphisanayo efumaneka ukususela nge-22/10.

Iindidi ezikuAirbnb: Ezinye iintlobo zezinto ezikhethekileyo

Namhlanje sazisa ngeendidi ezintsha ezintandathu ibe siphucula izinto ezifunwa nguwe.
Ezintsha
Iindawo ezintle ezifumanekayo ezifakwe kuAirbnb kwiiveki eziyi-10 ezidlulileyo.
Ezisencotsheni
Iindawo eziphezulu malunga ne-10 000 feet ukusuka kumgangatho wolwandle ibe amaxesha amaninzi zikwindawo entle.
Ezithandwayo
Amakhaya anconywa kakhulu ajongwa kakhulu kuAirbnb.
Ukulungela wonke umntu
Iqinisekisiwe ukuba akukho zitepsi zokungena kwindawo, kwigumbi lokuhlambela nakwigumbi lokulala.
Zinendawo yokudlala
Iindawo ezinamagumbi okudlala, izilayidi zamanzi, nokungakumbi.
IiHanok
Izindlu eziqhelekileyo zaseKorea ezakhiwe ngezinto zendalo.
I-laptop nefowuni zibonisa iphepha lokuqala lika-Airbnb elinemigca emibini yamakhaya akwicandelo elitsha Lezintsha KuNovemba ZeAirbnb elibizwa ngokuba yiNew, ebonisa amakhaya afakwe kuAirbnb kwiiveki eziyi-10 ezidlulileyo.I-laptop nefowuni zibonisa iphepha lokuqala lika-Airbnb elinemigca emibini yamakhaya akwicandelo elitsha Lezintsha KuNovemba ZeAirbnb elibizwa ngokuba yiTop of the World, elibonisa amakhaya akwindawo ephakamileyo, emalunga neenyawo eziyi-10 000 ngaphezu komgangatho wolwandle.I-laptop nefowuni zibonisa iphepha lokuqala lika-Airbnb elinemigca emibini yamakhaya akwicandelo elitsha Lezintsha KuNovemba ZeAirbnb elibizwa ngokuba Zezithandwayo, elibonisa amakhaya ajongwa kakhulu kutshanje.I-laptop nefowuni zibonisa iphepha lokuqala lika-Airbnb elinemigca emibini yamakhaya akwicandelo elitsha Lezintsha KuNovemba ZeAirbnb elibizwa ngokuba Zezilungele wonke umntu, ebonisa amakhaya ekulula ikuba izitulo ezinamavili zihambe kuwo naqinisekisiweyo ukuba akanazitepsi kumagumbi okulala nakumagumbi okuhlambela.I-laptop nefowuni zibonisa iphepha lokuqala lika-Airbnb elinemigca emibini yamakhaya akwicandelo Lezintsha kuNovemba ZeAirbnb elibizwa ngokuba yiPlay, elibonisa amakhaya anezinto zokwenza ezimnandi njengamagumbi emidlalo, imityibilizi yamanzi, amabala okudlala ibasketball, nokunye.I-laptop nefowuni zibonisa iphepha lokuqala lika-Airbnb elinemigca emibini yamakhaya akwicandelo elitsha Lezintsha KuNovemba ZeAirbnb elibizwa ngokuba ziHanok, elibonisa amakhaya omthonyama eminyaka yoo-1400 aseMzantsi Korea enziwe ngezinto zendalo.
Ezintsha
Ukuphuculwa kwezinto ezithandwa ngumntu
Senza uluhlu esikubonisa lona lukufanele ngakumbi—ngokomzekelo, ukuba ubukhe wakhangela amakhaya aseNapa siza kuqala sikubonise iizidiliya xa uvula iapp kwakhona.
Iinkcukacha ezifakiweyo
Uza kuphinda ufumane iinkcukacha ezingakumbi ngendlu nganye njengoko ukhangela. Ngokomzekelo, amakhaya akwiiPaki Zelizwe aza kubonisa umgama oya kumnyango wepaki.

Izinto ezongezelelekileyo eziphuculiweyo Zababuki Zindwendwe

Inkqubo yamabango Yababuki Zindwendwe yeAirCover elula

Ngoku ababuki zindwendwe bangafaka isicelo sokubuyiselwa imali ngamanyathelo nje ambalwa alula baze balandelele ukuba kumaxa kundawoni ukubuyiselwa imali Kwithebhu ethi Namhlanje.

Ukwazisa ngendlela eyenza ukuba Ifike Kwangoko

Ababuki zindwendwe ngoku banokukhetha ukubhatalwa ngekhadi labo lebhanki kwimizuzu eyi-30 okanye ngaphantsi (ifumaneka eMerika kuphela).

Izinto ezingakumbi ezithethwa ngabantu ngendawo

Iindwendwe naBabuki Zindwendwe ngoku banokufaka ii-tags kwizimvo zabo ukuze babhale iinkcukacha ezingakumbi ngendawo ebekuhleliwe kuyo.

Ukukhuselwa kwezimvo zokuziphindezela

Sizongezile izizathu zokuphikiswa koluvo ibe sivumela Ababuki Zindwendwe ukuba bacele ukususwa kwazo naziphi izimvo zokuziphindezelela kwingxelo yabo.

Imithetho ebekelwe iindwendwe

Imithetho elula, exhaswa ziipolisi zokwenza abantu baphendule eziluqilima, zinceda ekuqinisekiseni ukuba iindwendwe ziyiphatha ngononophelo nangembeko indawo nganye.

Izixhobo ezitsha zokulawula iindidi

Ukuqala ngoJanuwari 2023, Ababuki Zindwendwe baza kukwazi ukubona udidi indlu yabo ekulo baze bafake iinkcukacha ezithile zodidi lwezindlu zabo.