UKUKHUSELA UMBUKI ZINDWENDWE

I-inshorensi Yokuzonwabisa

Xa kuvela imeko engaqhelekanga yokwenzakala komntu okanye ukonakala kwento yakhe ebudeni bento enokonwatyelwa ekhuselwe yi-inshorensi, umbuki zindwendwe unokubhatalwa ukuya kufikelela kwi$1 000 000 yeedola zaseMerika.

Iyafumaneka kubabuki zindwendwe bezinto ezinokonwatyelwa abaninzi
Ikhusela ababuki zindwendwe ukususela ekuqaleni ukuya kutsho ekugqibeleni
Ayikho efana nayo kwishishini lokuhamba

Le nkqubo isebenza kubabuki zindwendwe bezinto ezinokonwatyelwa, ngaphandle kwemimandla yaseTshayina naseJapan. Ayisebenzi kubabuki zindwendwe beendawo zokuhlala.

Yintoni ekhuselweyo?

I-inshorensi Yokuzonwabisa inokukhusela:

  • Imbopheleleko yakho ngokwasemthethweni yokwenzakala kweendwendwe okanye kwabanye abantu -Imbopheleleko yakho ngokwasemthethweni yomonakalo wezinto zeendwendwe okanye zabanye abantu

I-inshorensi Yokuzonwabisa ayikukhuseli oku:

  • Ukwenzakala okanye umonakalo obangelwe yinto eyenziwe ngabom (kungekhona ngengozi)
  • Umonakalo, ukulahleka okanye ukubiwa kwezinto zombuki zindwendwe
  • Izinto ezinokonwatyelwa ezenziwa ngenqwelo-moya okanye iintlobo ezithile zezinto ezenziwayo ezinobungozi (njengokutsiba usuka phezulu okanye ukutyibilika kumkhence usuku phezulu)

Yamkela iindwendwe ngokuzithemba

Ixesha lokulungiselela into enokonwatyelwa

I-inshorensi Yokuzonwabisa inokukhusela ababuki zindwendwe ebudeni bento enokonwatyelwa naxa belungiselela indawo eza kwenzelwa kuyo into enokonwatyelwa, ngaphambi kokuba iqale nasemva kokuba iphelile, ngokwemimiselo, imiqathango neemeko ezingabhatalelwayo zepolisi.

Ukukhuselwa kwabo bancedisayo

Abantu abancedisayo ekubukeni iindwendwe abanikela ngeenkonzo ezinento yokwenza nento enokonwatyelwa nabo basenokukhuselwa Yi-inshorensi Yokuzonwabisa, phantsi kwimimiselo, imiqathango neemeko ezingabhatalelwayo zepolisi.

Sizimisele ukwenza intsapho ekhuselekileyo nenokuthenjwa ehlabathini lonke.

Inkqubo yokufaka ibango

1. Ifomu yokufaka ibango igqityiwe

Umbuki zindwendwe okanye omnye umntu ugcwalisa aze afake Ifomu Yenkqubo Yokufaka Ibango Kwi-inshorensi.

2. Inkampani yeinshorensi imisela umntu oza kuphanda ibango, aze yena ahlole elo bango

Emva kokuba ifomu yokufaka ibango igqityiwe, umntu ophanda ibango omiselwe yinkampani yeinshorensi uza kuqhakamshelana nawe ukuze nincokole ngebango aze aqokelele nenkcazelo efunekayo.

3. Ibango liyaphandwa ngumntu omiselwe ukuphanda amabango

Umntu ophanda ngamabango uza kubhatala ibango ngokwemimiselo Yeinshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo kunye nemithetho esebenzayo kulo ndawo.

I-inshorensi Yokuzonwabisa isebenza phantsi kweemeko ezithile, kukho imiqathango neemeko ezingabhatalelwayo. 
Ukuze ufunde ngakumbi, dawunlowuda ushwankathelo lwenkqubo oluneenkcukacha ezingakumbi.

Iimpendulo zemibuzo yakho

Ngaba kukho into ekufuneka ndiyenze ukuze ndikhuselwe phantsi kweInshorensi Yokuzonwabisa?

Hayi. Xa usiba ngumbuki zindwendwe kwinto enokonwatyelwa uze uvumelane Nemimiselo Yenkonzo ka-Airbnb, uvuma nokukhuselwa yi-Inshorensi Yokuzonwabisa kwizinto ezenzeka ebudeni bezinto ezinokonwatyelwa kuAirbnb. Qaphela ukuba i-Inshorensi Yokuzonwabisa isebenza phantsi kwemimiselo, imiqathango neemeko ezingabhatalelwayo zepolisi.

Ukuba ungathanda ukuphuma kwinkqubo yeInshorensi Yokuzonwabisa, kufuneka wenze ezi zinto zilandelayo:

  • Sithumelele i-imeyile ngedilesi yeimeyile ekwiakhawunti yakho yombuki zindwendwe wento enokonwatyelwa
  • Faka igama lakho nefani kunye nenombolo yefowuni ekwiakhawunti yakho yombuki zindwendwe wento enokonwatyelwa
  • Faka isihloko sento yakho enokonwatyelwa njengokuba sinjalo

Nceda uphawule ukuba idilesi ye-imeyile yokuphuma kwi-inshorensi ayijongelwa enye into ngaphandle kwezicelo zokuphuma kwi-inshorensi.

Ngaba I-inshorensi Yokuzonwabisa iyasebenza kwizinto ezinokonwatyelwa kwi-intanethi?

Ababuki zindwendwe bezinto ezinokonwatyelwa kwi-intanethi banokukhuselwa yi-Inshorensi Yokuzonwabisa kwimeko engaqhelekanga yokuba undwendwe lonzakale okanye konakale into yalo ebudeni benye yezi zinto zenziwa ngevidiyo ekuthathwa inxaxheba kuzo abe umbuki zindwendwe enembopheleleko ngokomthetho. I-inshorensi Yokuzonwabisa ayimkhuseli umbuki zindwendwe kwizinto ezingumngcipheko we-intanethi ezifana nokuthethwa kakubi okanye ukubiwa kwenkcazelo ekwi-intanethi okanye ukophulwa kwamalungelo omntu okulawula amacebo akhe.

Ukuze ufunde ngakumbi ngokubuka iindwendwe kwizinto ezinokonwatyelwa, yiya Kwiziko Loncedo.

Ukulungele ukuqalisa ukufaka into yakho enokonwatyelwa?