IZINTO ONOKUZONWABELA KWA-AIRBNB

Yamkela iindwendwe kwinto enokonwatyelwa yokutya

Bonisa ubuchule bakho ngezinto zesintu nangokudibanisa. Yiba neklasi yokupheka, uhamba usitya kwiindawo ngeendawo, okanye umema abantu abambalwa baze kwisidlo.

Izinto esizijongayo kubabuki zindwendwe

Iingcali zazo zonke iintlobo
Food pioneers, chefs, critics and other experts share their culinary knowledge with everyone.
Ukufikelela kwizinto neendawo ezahlukileyo
They give insight into local communities, unusual locations and hidden gems.
Unxibelelwano phakathi kweendwendwe
Ababuki zindwendwe basebenzisa ukungcamla ukutya, iiklasi nokhenketho ukuze benza abantu baqhelane ngokukhawuleza.

Veza okwaziyo

Iiklasi zokupheka ezisebenzisayo
Fundisa iqela labantu abathanda ukutya iresiphi owawuyithatha kumakhulu okanye imenyu yakutshanje osandula ukuyizama.
Ukuhamba usitya kwiindawo ezahlukeneyo
Zikhuphele kwimarike yasekuhlaleni, ubalaselise ubuncwane obufihliweyo, okanye uchaze iindawo othanda ukutya kuzo.
Ukonwabela isidlo nabantu abambalwa
Craft your own unique menu, offer fresh ingredients from your garden, or simply break bread with new friends around the table.

Bonisa abantu izwe lakho

Go beyond the typical tour and show off your city, craft, cause, or culture by hosting an experience.

Zenzele into enokonwatyelwa ngendlela yakho

Khulisa ubuchule bakho, okanye ubalaselise imisebezi yakho ngokuyichazela abantu basekuhlaleni nabahambi.

Zenzele into enokonwatyelwa ngendlela yakho

Khulisa ubuchule bakho, okanye ubalaselise imisebezi yakho ngokuyichazela abantu basekuhlaleni nabahambi.

Indlela ebhadlileyo yokwenza imali

Zenzele imali ngokwenza into oyithandayo eyahlukileyo, ekhuthazayo nethandwayo ngabantu.

Indlela ebhadlileyo yokwenza imali

Zenzele imali ngokwenza into oyithandayo eyahlukileyo, ekhuthazayo nethandwayo ngabantu.

Khuthaza abameli abatsha

Cacisela abantu ngento yakho oyithandayo ngokubabonisa isizathu sokuba ibalulekile kuwe.

Khuthaza abameli abatsha

Cacisela abantu ngento yakho oyithandayo ngokubabonisa isizathu sokuba ibalulekile kuwe.

Siyakuxhasa

Izixhobo ezifana namanqaku nenkcazelo eyenzelwe izidingo zakho zokwamkela iindwendwe, uncedo lwabathengi olufumaneka imini nobusuku olwenzelwe wena neendwendwe zakho, ukuchazela abantu ngento yakho enokonwatyelwa, nokunye okungakumbi.

Izixhobo ezenzelwe wena
Idashbhodi ekunika inkcazelo eninzi, ekwenza ubonwe ziindwendwe ezisemhlabeni wonke, ukubhatalwa lula, nokunye okuninzi.
Have peace of mind
Kwizinto ezininzi ezinokonwatyelwa, uza kufumana i-inshorensi efikelela kwi$1 miliyoni. Kunye noncedo lwabathengi olufumaneka imini nobusuku ukuze ulandelele amaphupha wakho.
Ukhokelo lokukunceda ukhule
Weekly newsletters, articles, community events and resources are dedicated to help you succeed on every step of your hosting journey.

Give people a taste of your city, craft, cause, or culture through a one-of-a-kind food experience, designed by you.

Give people a taste of your city, craft, cause, or culture through a one-of-a-kind food experience, designed by you.