Ukubuyela ngokukhuselekileyo ekuhambeni

Hlala usazi okwenzekayo ngamacebiso endlela zokuhamba ngexesha
leCOVID-19 nasemva kwalo.
Funda ngendlela esikunceda ngayo ngeenkqubo neepolisi ezitshintshayo.
Hlola izikhokelo Zababuki Zindwendwe neendwendwe zengingqi yakho okanye zendawo oya kuyo.
Ukuqonda izinto onokukhetha kuzo xa urhoxisa okanye ubuyiselwa imali.
Funda indlela yokusebenzisa isihluzi seendawo ezinokurhoxa okubhetyebhetye.

Ukhuseleko luxanduva lomntu wonke

Sicela intsapho ka-Airbnb ukuba izenze zonke izinto ezimele zenziwe zempilo
nezokhuseleko kwiCOVID-19.

Ukunxiba imaski

Iindwendwe naBabuki Zindwendwe kufuneka bathobele imithetho nezikhokelo zasekuhlaleni zokunxiba imaski xa beza kudibana nabanye abantu.

Ukungasondeli ebantwini

Xa kufuneka ngokomthetho okanye ngokwezikhokelo zasekuhlaleni, Ababuki Zindwendwe neendwendwe kufuneka bavume ukungasondeli kwabanye abantu kangangomgama oyi-6 feet (iimitha eziyi-2).

Ukucoca okuphuculiweyo

Ababuki zindwendwe kufuneka balandele inkqubo yethu yokucoca okuphuculiweyo enamanyathelo amahlanu nexhaswa zingcali.

Imigangatho ephuculiweyo yazo zonke iindawo

Inkqubo yethu yokucoca ephuculiweyo enamanyathelo amahlanu, nexhaswa zingcali, ayipheleli nje ekucoceni okuqhelekileyo kodwa linyathelo elibalulekileyo elinokwenziwa Ngababuki Zindwendwe ukuze bancedise ekuqinisekiseni ukukhuseleka kwentsapho yethu.

Indawo yakho wedwa, ekude ebantwini abaninzi

Indawo yabucala. Ukubhalisela ukungena okungakudibanisi nabantu. Iindawo eziphandle ezivulekileyo. Indawo eyaneleyo. Fumana iindawo zokuhlala ezinezona zinto ezinokusetyenziswa zibalulekileyo kuwe.

Ukuphendulwa kwemibuzo yakho

Ezinye izinto eziluncedo

Ipolisi Yemeko Ongenakuyinceda

Izixhobo zombuki zindwendwe