Dlulela kumxholo
  Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Izinto ezintsha nge-COVID-19
  Ukuba izicwangciso zakho zohambo zitshintshile ngenxa yeCOVID-19, ungatshintsha okanye urhoxise ukubhukisha kwiphepha lakho lohambo.

  Ndinokulifaka njani ibango leemeko ezingaphephekiyo?

  Phawula: Ukuba kufuneka urhoxise ukubhukisha kwakho ngenxa yecoronavirus (COVID-19), nceda uhlole inqaku lethu elithetha ngeendlela zokurhoxa.

  Indlela yokurhoxa

  Ukuba kufuneka urhoxe ngenxa yemeko engalindelekanga engaphezu kwamandla akho:

  1. Funda Ipolisi Yethu Yeemeko Ongenakuzinceda ukuze ubone ukuba iyasebenza na kuwe
  2. Qinisekisa ukuba unawo nawaphi na amaxwebhu afunekayo
  3. Rhoxisa ukubhukiswa kwamakhaya akho okanye Kwezinto Ezinokonwatyelwa zakwa-Airbnb

  Indlela esebenza ngayo

  Ukuba ukubhukisha kwakho kuqukwa phantsi kwemeko ongenakuyinceda eyaziwayo, uza kwaziswa ukuba indawo oyibhukishileyo iyakufanelekela ukurhoxiswa ngaphandle kwesohlwayo, kwaye uza kubuyiselwa yonke imali yakho ukuba ulundwendwe.

  Ukuba ukubhukisha kwakho akufaneleki ngokuzenzekelayo, qhubeka urhoxise ukubhukisha kwakho uze emva koko uqhakamshelane nathi ukuze ufake isicelo. Siza kukubonisa ezinye izinto omele uzenze, eziquka ukufaka amaxwebhu afunekayo nokulindela kwiqela lethu ukuba lihlole isicelo sakho. Izicelo kufuneka zifakwe zingekapheli iintsuku eziyi-14 emva kokuba kurhoxisiwe.

  Ngaba ulufumene uncedo obulufuna?