Izinto ezicetyiswayo ziza kubonakala emva kokubhala kwindawo yokukhangela. Sebenzisa iaro enyukayo nehlayo ukuze uwahlole. Sebenzisa iqhosha elingu-enter ukuze uyikhethe. Ukuba ukhethe amabinzana, loo mabinzana ngawo aza kukhangelwa. Ukuba ucetyiswa ngelinki, ibhrawza iza kuya kwelo phepha.
Imimiselo esemthethweni
Undwendwe

Inkqubo Yokunceda Iindwendwe yeCOVID

Inkqubo ka-Airbnb Yokunceda Undwendwe yeCOVID, eyaziswa ngoJanuwari 2022 (ekuthiwa “yiNkqubo”), yaqaliswa ukuze kuncedwe iindwendwe ezinokubhukisha kwendawo okuphazanyiswe yimiqathango yohambo yakutshanje enento yokwenza neCOVID emiselwe ngurhulumente echazwe ngezantsi.

UAirbnb uyavuyiswa kukunikela ngemali kule Nkqubo eyi$20 miliyoni yeedola zaseMerika, eza kusetyenziswa ngendlela exhomekeke kuthi ukuze sincede iindwendwe ezimelene nezi ngxaki zinkulu. INkqubo iza kuphela xa yonke imali yeNkqubo iphelile okanye nge-30 ka-Aprili 2022, nokuba yeyiphi efika kuqala.

Iimeko eziqukiweyo kwiPolisi Yemeko Ongenakuyinceda yakwa-Airbnb azifaneleki kule Nkqubo (kuquka imeko apho undwendwe lugula yiCOVID-19).

Ukubhukisha okurhoxisiweyo okufanelekayo

Ukubhukisha okurhoxisiweyo kufuneka kufikelele zonke ezi zinto zifunekayo zilandelayo:

 • Ukubhukisha okunosuku lokubhalisa xa kufikwa olusemva okanye nge-1 kaDisemba 2021;
 • Kurhoxiswe lundwendwe (a) emva okanye nge-1 kaDisemba 2021, (b) ngaphambi kokubhalisa xa kufikwa nakwiintsuku eziyi-45 zokubhalisa xa kufikwa (c) nangaphambi okanye ngosuku lokugqibela leNkqubo; kwaye
 • Kurhoxiswe ngenxa yomqathango wohambo osebenzayo okhutshwe ngurhulumente emva kwexesha lokubhukisha.

Iintlobo zemiqathango yohambo emiselwe ngurhulumente eziqukiweyo

Yile miqathango yohambo enento yokwenza neCOVID kuphela equkiweyo:

 • Ukuvalwa kwemida, ukuhlala kwindawo enye okanye umthetho wange-lockdown onqanda :
  • Lonke uhambo olunganyanzelekanga olungenayo elizweni lusiya kwindawo oluya kuyo undwendwe okanye
  • Lonke uhambo olunganyanzelekanga oluphumayo elizweni lusuka kwindawo obelukuyo undwendwe;
 • Into entsha okanye eyandisiweyo efunekayo yokuba bonke abahambi abavela kwindawo ekuvelwa kuyo kufuneka bahlaliswe bodwa okanye bazihlalele bodwa xa befika kwindawo ekuyiwa kuyo.

Oku kuquka iimeko apho ukuhlaliswa wedwa kwindawo ekuyiwa kuyo bekufuneka ngexesha ebekubhukishwa ngalo kodwa kwandiswa emva kokubhukisha nangaphambi kosuku lokubhalisa xa kufikwa. Ngokomzekelo, ukuba bekufuneka uhlaliswe wedwa iintsuku eziyi-7 kwindawo ekuyiwa kuyo ngexesha lokubhukisha kodwa kamva kwandiswa yazintsuku eziyi-14, oko kubhukisha kusenokufaneleka.

Oku akuquki iimeko apho ukufuneka kokuba uhlaliswe wedwa okanye ukuzihlalela wedwa kusebenza kuphela kundwendwe oluthile (okanye iqela leendwendwe) ibe kungekhona kubo bonke abahambi abakuhambo olunganyanzelekanga abasuka kwindawo ekuvelwa kuyo. Akusebenzi nakwiimeko apho undwendwe kufuneka luhlaliswe lodwa okanye luzihlalele lodwa kwindawo ekuvelwa kuyo ngaphambi kokuhamba luye kwindawo oluya kulo (ngokomzekelo, kuba kusithiwa luye lwasondela kumntu oneCOVID-19).

Qaphela ukuba le Nkqubo isebenza kuphela kwimiqathango yohambo ibingekho ngexesha ebekubhukishwa ngalo. Ngokomzekelo, ukuba undwendwe oluya kwaSirayeli lubhukishe ngo-Oktobha — ngaphambi kokuba kwaSirayeli kubekho imiqathango yokungavumeli kungenwe elizweni ngenxa yeOmicron — lube lunosuku lokubhalisa xa lufika olungoDisemba, oku kubhukisha bekuza kufaneleka phantsi kwale Nkqubo. Kodwa ke, ukuba loo miqathango yohambo ibisele ikhona ngexesha undwendwe olubhukishe ngalo indawo, belungazukufanelekela ukuncedwa kule Nkqubo.

Iintlobo zokubhukisha ezingafanelekiyo

Ukubhukisha okulandelayo akufanelekeli ukuncedwa phantsi kwale Nkqubo:

 • Ukubhukisha kweAirbnb Luxe
 • Ukubhukisha kweAirbnb Yomsebenzi
 • Ukubhukisha Kwezinto Ezinokonwatyelwa
 • Ukubhukisha okwenziwe zindwendwe ezihlala kummandla waseTshayina

Ukwenza isicelo sokuncedwa

Ukuba ukubhukisha kuyazifikelela izinto ezifunekayo ukuze kufaneleke ezichazwe ngasentla, undwendwe olubhukishileyo lunokuqhakamshelana neqela lethu Lokunceda Intsapho elifumaneka imini nobusuku ibe kuza kufuneka lunikezele ngenkcazelo engqina ukufaneleka kwalo. Kufuneka sifumane nasiphi na isicelo soncedo zingekapheli iintsuku eziyi-90 emva kosuku ukubhukisha okurhoxiswe ngalo.

Ukuba sifumanisa ukuba kwenziwe ubuqhetseba, kwaqhathwa okanye okunye ukwaphulwa Kwemimiselo yethu Yenkonzo okanye Imimiselo Yenkonzo Yokubhatala, uAirbnb unelungelo lokungasamkeli isicelo, akurhoxise ukunceda, anqumamise okanye avale iakhawunti yondwendwe okanye athathe amanyathelo ezomthetho afanelekayo.

Uhlobo loncedo olufumanekayo

Ukuba imali Yenkqubo isafumaneka ibe siye safumanisa ukuba ukubhukisha kuyafanelekela ukuncedwa, undwendwe lokubhukisha luza kufanelekela ukufumana ikuphoni enokusetyenziswa kube kanye ye-50% yemali engabuyiswanga yokubhukisha. Ngokomzekelo, ukuba undwendwe luye lwarhoxisa ukubhukisha kwe$500 lwaza lwabuyiselwa i$250 phantsi kwepolisi yokurhoxa yoMbuki Zindwendwe, olo ndwendwe beluza kufanelekela ukubuyiselwa ikuphoni yohambo ye$125 (i-50% yemali engabuyiswanga). Ukubhatalwa koMbuki Zindwendwe ngoko kubhukisha akuzukuchaphazeleka.

UAirbnb ulindele ukuhlola izicelo ngokulandelelana kwazo njengoko zifika. Zonke iikuphoni zohambo ezikhutshwe phantsi kwale nkqubo zixhomekeke ekufumanekeni kwemali kwiNkqubo.

Ixesha oza kuyifumana ngalo ikuphoni yakho yohambo

Ukuba sifumanisa ukuba ukubhukisha kufanelekela ukufumana uncedo ibe imali Yenkqubo isafumaneka, ikuphoni yohambo ifanele ifike kwiakhawunti yondwendwe kwiintsuku eziyi-7 ukuya kweziyi-10 zoshishino. Iindwendwe zinokufumana iikuphoni kwindawo ethi Iprofayile > Iisetingi Zeakahwunti > Ukubhatala Nokubhatalwa > Imali ongayisebenzisa neekuphoni.

Ukucela iikuphoni zokuhamba ezininzi

Ukuba undwendwe lunokubhukisha okufanelekayo okungaphezulu kokunye, lunokufaka isicelo sokubhukisha ngakunye okufanelekayo. UAirbnb unelungelo lokubeka umda kwinani leekuphoni ezikhutshwayo kundwendwe olunye phantsi kwale Nkqubom.

Imimiselo yeekuphoni zokuhamba

Ikuphoni inokusetyenziswa kube kanye kuphela ibe yikuphoni engenakubuyiselwa mali enokusetyenziselwa ukubhukisha indawo enosuku lokubhalisa xa kufikwa olungaphambi okanye nge-30 kaDisemba 2023. Isebenza kuphela ekubhukisheni indawo kuAirbnb. Ukuba ukubhukisha okwenziwe ngekuphoni kuyarhoxiswa lundwendwe, ikuphoni ayizukuphinda isebenze. Le kuphoni ayinakutshintshwa ibe yimali okanye ibe ngamakhadi ezipho okanye isetyenziselwe ukuthenga okudlulileyo, ibe ayinakuthunyelwa okanye idityaniswe nesinye isaphulelo, nekuphoni okanye nesaphulelo. UAirbnb unelungelo lokulungisa nantoni na, kuquka ukurhoxisa le kuphoni, ukuba kurhanelwa ubuqhetseba, ukuyisebenzisa ngokungafanelekanga, ukophulwa kweMimiselo yethu Yenkonzo okanye Imimiselo yethu Yenkonzo Yokubhatala okanye iingxaki zobuxhakaxhaka.

Indlela esebenza ngayo Inkqubo

UAirbnb wenza Inkqubo Yokunceda Iindwendwe yeCOVID ukuze kuncedwe intsapho yethu yeendwendwe ngeli xesha lakutshanje lokwenyuka kwamanani abantu abaneCOVID emhlabeni wonke. Zonke iinxalenye zale Nkqubo zixhomekeke kuthi kuphela, kuquka ukufaneleka kweendwendwe. Izigqibo ezenziwe nguAirbnb kule Nkqubo zezokugqibela ibe iindwendwe zibophelelekile kuzo kodwa azichaphazeli amanye amalungelo ezivumelwano okanye ezomthetho ekusenokwenzeka zinawo, njengalawo akwiPolisi Engokubuyiswa Kwemali Yondwendwe, Ipolisi Yemeko Ongenakuyinceda, okanye ipolisi yoMbuki Zindwendwe yokurhoxa esebenza ekubhukisheni. Naliphi na ilungelo undwendwe elinalo lokuvula ityala ngokusemthethweni alizukuchaphazeleka.

Nceda uze kweli phepha ukuze ufumane iinkcukacha zakutshanje zale Nkqubo ibe siza kufaka isaziso xa Inkqubo iphelile. Kukubhukisha okurhoxiswe ngaphambi okanye ngosuku lokuphela kweNkqubo kuphela okuza kufanelekela ukuncedwa ngako. Njengoko ubhubhane uqhubeka usanda neemeko zitshintsha, siza kuyihlola Inkqubo ibe sisenokwandisa, sinqumamise, sitshintshe okanye siphelise Inkqubo xa sifuna njalo.

Amanqaku asondele kweli

Fumana uncedo ngokubhukisha kwakho, ngeakhawunti yakho, nangokunye.
Ngena kwiakhawunti okanye uvule iakhawunti