Izinto ezicetyiswayo ziza kubonakala emva kokubhala kwindawo yokukhangela. Sebenzisa iaro enyukayo nehlayo ukuze uwahlole. Sebenzisa iqhosha elingu-enter ukuze uyikhethe. Ukuba ukhethe amabinzana, loo mabinzana ngawo aza kukhangelwa. Ukuba ucetyiswa ngelinki, ibhrawza iza kuya kwelo phepha.
Imithetho

Izikhokelo Ze-trademark

UAirbnb ukuhoye kakhulu ukunceda intsapho yakhe, kuquka Ababuki Zindwendwe, iindwendwe, iinkampani asebenzisana nazo nabanye abasebenzisa okanye abadibana newebhusayithi okanye iinkonzo zethu. Ukukhusela ii-trademark neemveliso zethu kuyinxalenye yokunceda intsapho yethu. Asifuni intsapho yethu okanye nabani na abhideke ngokuba into ixhaswa, iphethwe, ilawulwa okanye igunyaziswe sithi. Ezi Zikhokelo zenzelwe ukukhusela igama lethu, nokuze sikuncede uchazele abanye ngendlela echanileyo ngoAirbnb.

Ezi Zikhokelo ziyinxalenye Yemimiselo yethu Yenkonzo. Xa usebenzisa naziphi na iinkonzo zika-Airbnb, uyavumelana nezi Zikhokelo, Imimiselo yethu Yenkonzo nezinye iipolisi zethu.

1. Ii-trademark Zika-Airbnb

Ii-trademark zika-Airbnb ziquka igama lika-Airbnb, uphawu luka-Airbnb, uphawu lweBélo, ibheji yeSuperhost neAircover, kunye nawo onke amagama, amabinzana ahamba negama, iifoto zophawu, uphawu, iifoto, izinto ezenziweyo nezinye izinto ezichaza uAirbnb, iinkampani ezihambelana naye okanye iinkonzo neemveliso zakhe. Sisebenze nzima ukuze siqinisekise ukuba yonke into esikunika yona ikumgangatho ophezulu ibe amagama ethu amela oko kusebenza nzima. Esi sizathu sokuba sizikhusele kakhulu iimveliso zethu ngokubhalisa ii-trademark zethu ne-trade dress yethu eMerika nasemhlabeni wonke.

AWUMELE usebenzise uphawu luka-Airbnb, uphawu lweBélo, okanye naziphi na ii-trademark zika-Airbnb, iimpawu okanye iiayikhoni ngaphandle kokuba unemvume ebhaliweyo evela kwishishini elifanelekileyo okanye kumaqela amagqwetha kaAirbnb, Inc. Igama elithi “Airbnb” lingasetyenziswa kuphela kwizinto ezichazwe Kwicandelo 2 ngezantsi.

Phepha ukubhidanisa Ii-trademarks zika-Airbnb

Ungazenza ezi zinto

 • Ungenza uze usebenzise igama, uphawu kunye nento elaziwa ngayo igama lakho, kuquka umbala walo nendlela elibhalwa ngayo eyahlukileyo kwii-trademark zika-Airbnb okanye izinto ezidibene negama lakhe.

UNGAZENZI ezi zinto

 • Ungalusebenzisi uphawu lweBélo nangeyiphi na indlela, kuquka ecaleni okanye uludibanise negama leshishini, i-trademark, igama leakhawunti yejelo lokuncokola okanye elinye ibinzana.
 • Ungalisebenzisi igama elithi “Airbnb,” “Air,” “bnb,” “b&b” okanye amanye amabinzana afana nala, kwigama lewebhusayithi yakho, kwigama leshishini, kwigama lemveliso, kwi-trademark, xa ubhalisa iwebhusayithi, kwibinzana eliphambili kwijelo lokuncokola, kwinto elaziwa ngazo ishishini, njl., njl.
 • Ungawufaki umbala ka-Airbnb onguRausch ophawulekayo kwizinto zakho, kuquka kwii-trademark, amaphawu, iindlela ezenziwe ngayo izinto okanye kwezinye izinto ezinokwenza negama lenu.
 • Ungalisebenzisi igama elithi “Airbnb” endaweni yokuthi “indawo yokurenta ixesha elifutshane” okanye amagama afana nalo.

Imizekelo

Ewe!

Hayi…

Bob’s Best Island Rental

Airbnbike

Red's Rental Cleaning

Sunbnb or Sun Bnb

Anna’s Island Escape

BNB Teacher

rentmyskihaus.com

Bikebandb or Bikeb&b

Bike and Stay Rentals

nicebnb.com

STR Management Co

airmansion

2. Ukusebenzisa igama lethu, “UAirbnb”

Ungathetha ngoAirbnb (inkampani) okanye usebenzise “uAirbnb” ukuze uchaze eyona nto kanye onikezela ngayo. Ukuba uyalisebenzisa eli gama, nceda usoloko uthobela ezi zikhokelo:

Thetha inyani, uchane, uze ubhale iinkcukacha

Ungazenza ezi zinto

 • Ungathetha ngo “Airbnb”, kodwa kuphela ngendlela ethetha ngokuphandle nechanileyo ecacisa into oyenza noAirbnb njengenkampani kunye/okanye iimveliso ezivela okanye ezigunyaziswe nguAirbnb, njengethi “Umbuki Zindwendwe wakwa-Airbnb,” “indlu ka-Airbnb,” “iapp ka-Airbnb,” nokungakumbi.
 • Ungasebenzisa igama elithi “Airbnb” kuphela kwisivakalisi (ngokomzekelo, kungekhona kwizihloko okanye imixholo) libe linobukhulu, uhlobo, umbala nendlela yokubhala efanayo naleyo kubhalwe ngayo kuso sonke isivakalisi.

UNGAZENZI ezi zinto

 • Ungabhekiseli “kuAirbnb” ngendlela eyenza kucingwe ukuba niyasebenzisana, ukunika imali okanye uyakuxhasa, kuquka ukuba abe yinxalenye yegama leshishini lakho kunye/okanye njengenxalenye yegama leshishini (Umz. “Ukulawula Izindlu Zika-Airbnb”).
 • Ungasebenzisi igama elithi “Airbnb” ngaphezu kokuba kufuneka ukuze ucacise into oyenza noAirbnb. Ukuba ibinzana okanye isivakalisi siyakwazi ukuthetha into efanayo ngaphandle kokusebenzisa “uAirbnb,” msuse.
 • Ungaze usebenzise “uAirbnb” ukuze uchaze iindawo zokuhlala ixesha elifutshane, iindawo zokuhlala ixeshana, okanye inkampani elawula indawo eqeshisayo.

Lisebenzise ngendlela echanileyo

Ungazenza ezi zinto

 • Bhala uthi “Airbnb” — adibane, “uA” abe ngunobumba omkhulu. Ungabhali uthi “uAirBNB,” “uAirBnB” okanye “uAirBnb,” kwaye ungaze umahlule esiphakathini uthi “uAir BNB” okanye “uAir B&B.”

UNGAZENZI ezi zinto

 • Ungatshintshi, wongeze, okanye uthabathe nantoni na “kuAirbnb” — “uAbb,” “uAirbnb-ish,” “uAirbnb-er” akamkelekanga.
 • Ungasebenzisi “uAirbnb” njengesenzi.
 • Kwakhona, ekubeni sifuna ukugxininisa — ungaze usebenzise “uAirbnb” ukuze uchaze iindawo zoqeshisa ixesha elifutshane, indawo yokuhlala ixeshana, okanye inkampani elawula indawo eqeshisayo.

Imizekelo

Ichanile: Ithetha inyani kwaye Ineenkcukacha

Ayichananga: Iyabhidisa, Ayithethi nyani

Siyinkampani Elawula Izindlu ngokukhethekileyo izindlu zika-Airbnb

Siyinkampani Elawula Izindlu ka-Airbnb

Sicoca izindlu zika-Airbnb

Abacoci abazingcali baka-Airbnb

Amacebiso Am Okuba Ngumbuki Zindwendwe wakwa-Airbnb

Inkqubo ka-Airbnb Yokuqeqesha

Ingathi andide ndiqalise ukuba Ngumbuki Zindwendwe wakwa-Airbnb

Senza indlu yethu ibe NguAirbnb

Ndifake isicelo somsebenzi kwa-Airbnb

Senze le ndlu intle yanguAirbnb

Amaqela Amajelo Okuncokola Ababuki Zindwendwe Bakwa-Airbnb

Amaqela Ababuki Zindwendwe Ase[Isixeko/Ilizwe] Akwa-Airbnb

Kwiinkampani Ezilawula Izindlu

Ukuba ufuna ukuveza intengiso yenkampani yakho eqeshisa ngendawo yokuhlala ixesha elifutshane, ezi zikhokelo zingentla ziyasebenza nakuwe. Uncede ukhumbule ukuba ungathi xa uzibiza uyi-“Nkampani Elawula Izindlu yakwa-Airbnb,” okanye uthi “unobuhlobo obukhethekileyo” noAirbnb, nto leyo enokudida abantu abayisebenzisayo bacinge ukuba unento yokwenza noAirbnb. Ungakhankanya ukuba ulawula okanye unikezela ngeenkonzo kwiindawo ezifakwe kuAirbnb, kodwa uAirbnb akafanele abe phambili kwiwebhusayithi yakho okanye kwezinye izinto othengisa ngazo.

Ukuba unewebhusayithi, kufuneka uquke into yokuchaza evela kakuhle kwiwebhusayithi yakho ethi, “[igama lenkamapani yakho] uyazisebenzela ibe akaxhaswa okanye akananto yakwenza noAirbnb, Inc. okanye iinkamapani asebenzisana nazo”. Ukuba unento yokubala ingeniso, ifomu yokuqhakamshelana okanye nayiphi na inkcazelo yomntu oyisebenzisayo oyifakileyo kwiwebhusayithi yakho, nceda ufake into yokuchaza ngendlela ecacileyo phantsi kweqhosha le-CTA.

Kwiinkampani Esisebenzisana Nazo

Iinkampani esisebenzisana nazo kufuneka zibe nemvume ebhaliweyo yokusebenzisa ii-trademark zethu. Ukuba unemvume yokusebenzisa ii-trademark zethu, kufuneka uhambiselane nezikhokelo zegama lethu zakutshanje ozifumene kumntu okuncedayo wakwa-Airbnb onokuphendula nayiphi na imibuzo ngezi zikhokelo okanye ngezinye ezongezelelekileyo.

Eli nqaku likuncedile?

Amanqaku asondele kweli

Fumana uncedo ngokubhukisha kwakho, ngeakhawunti yakho, nangokunye.
Ngena kwiakhawunti okanye uvule iakhawunti