Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Nqumamisa, yenza ingabonakali okanye ususe indlu yakho

  If you want to stop receiving new reservations and remove your listing from search results, you have options. Choose a way to manage your listing that works for you.

  • Snooze it for a set period of time (as long or as short as you’d like!)
  • Unlist it until you’re ready to receive reservations again
  • Deactivate it if you’ll no longer host your place (all confirmed reservations must be complete)

  If you snooze or unlist, you’ll still host your guests for any confirmed reservations.

  Snoozing

  Ukuze uyimisele elinye ixesha indlu yakho uze uyenze ingaveli kwiziphumo xa kukhangelwa kangangexesha elithile:

  1. Yiya kwindawo ethi Izindlu uze ukhethe indlu oyifunayo
  2. Kwindawo ethi Izinto ezibalulekileyo zendlu, yiya kwethi Imeko yendlu uze ucofe ethi Lungisa
  3. Cofa indawo ethi Imiselwe elinye ixesha, uze ukhethe usuku lokuqala nelokugqibela
  4. Cofa indawo ethi Gcina

  Temporarily unlisting

  Ukuze ususe indlu yakho kwiziphumo zokukhangela ixesha elingasikelwanga mda:

  1. Yiya kwindawo ethi Izindlu, uze ukhethe indlu oyifunayo
  2. Kwindawo ethi Izinto ezibalulekileyo zendlu, yiya kwethi Imeko yendlu uze ucofe ethi Lungisa
  3. Cofa indawo ethi Ezenziwe azabonakala, uze ukhethe isizathu sokuba uyenza ingabonakali
  4. Cofa indawo ethi Yenze ingabonakali

  Permanently deactivating

  Ukuze wenze indlu yakho ingaphinde isebenze:

  1. Yiya kwindawo ethi Izindlu, uze ukhethe indlu oyifunayo
  2. Kwindawo ethi Izinto ezibalulekileyo zendlu, yiya kwethi Imeko yendlu uze ucofe ethi Lungisa
  3. Cofa indawo ethi Yenze ingasebenzi, uze ukhethe isizathu sokuba uyenza ingasebenzi
  4. Cofa indawo ethi Yenze ingasebenzi

  Ungalibali ukuba ukwenza indlu yakho ingasebenzi akuzukuchaphazela naziphi na izimvo ezivela kwiindwendwe zakho okanye wena ozibhalileyo ngazo—ziza kuqhubeka zivela kwiiprofayile ezibonwa ngumntu wonke.

  Ngaba ulufumene uncedo obulufuna?

  Amanqaku asondele kweli