Izikhukula

Nazi izindlu zexesha longxamiseko eDeutschland, Belgique & Nederland

Indawo yokuhlala yasimahla yanikezelwa phakathi kuka- July 19, 2021 no- August 2, 2021 kubantu ababaleke intlekele nakubasebenzi ababancedayo.
Izikhukula

Nazi izindlu zexesha longxamiseko eDeutschland, Belgique & Nederland

Indawo yokuhlala yasimahla yanikezelwa phakathi kuka- July 19, 2021 no- August 2, 2021 kubantu ababaleke intlekele nakubasebenzi ababancedayo.

Izikhukhula eNtshona Yurophu

UAirbnb.org udibanisa abantu abachaphazelwe zintlekele kunye nababuki zindwendwe abanikezela ngendawo yokuhlala simahla. Ukususela ngo-2012, amawaka abantu aye ayisebenzisa le nkqubo.

Ndingayibhukisha njani indawo?

Phendula imibuzo embalwa
Ukuze uqalise, kufuneka ube neakhawunti ka-Airbnb. Xa sele ungenile kwiakhawunti yakho, siza kukubuza imibuzo embalwa ngawe nendlela ochaphazeleke ngayo. Siza kuhlola iimpendulo zakho size sibuyele kuwe ngokuqhelekileyo zingekapheli iiyure eziyi-24.
Phendula imibuzo embalwa
Ukuze uqalise, kufuneka ube neakhawunti ka-Airbnb. Xa sele ungenile kwiakhawunti yakho, siza kukubuza imibuzo embalwa ngawe nendlela ochaphazeleke ngayo. Siza kuhlola iimpendulo zakho size sibuyele kuwe ngokuqhelekileyo zingekapheli iiyure eziyi-24.
Qalisa ukukhangela
Xa sele uqinisekisiwe, uza kukwazi ukufikelela iindawo ezifumaneka simahla. Ukuba ufumana indawo ekulungeleyo, ungaqhakamshelana nombuki zindwendwe.
Qalisa ukukhangela
Xa sele uqinisekisiwe, uza kukwazi ukufikelela iindawo ezifumaneka simahla. Ukuba ufumana indawo ekulungeleyo, ungaqhakamshelana nombuki zindwendwe.
Molo: Ndikutshiwe endlini yam ngenxa yentlekele ibe ndidinga indawo yokuhlala. Ndiza kuza nabantwana bam ababini.
Ucinga ukuba uza kufika ngabani ixesha?
Qinisekisa ixesha oza kulihlala
Umbuki zindwendwe usenokubuza imibuzo engakumbi ngaphambi kokwamkela ukubhukisha kwakho ibe kusenokufuneka uqhakamshelane nababuki zindwendwe abambalwa ngaphambi kokuba ukuhlala kwakho kuqinisekiswe.
Molo: Ndikutshiwe endlini yam ngenxa yentlekele ibe ndidinga indawo yokuhlala. Ndiza kuza nabantwana bam ababini.
Ucinga ukuba uza kufika ngabani ixesha?
Qinisekisa ixesha oza kulihlala
Umbuki zindwendwe usenokubuza imibuzo engakumbi ngaphambi kokwamkela ukubhukisha kwakho ibe kusenokufuneka uqhakamshelane nababuki zindwendwe abambalwa ngaphambi kokuba ukuhlala kwakho kuqinisekiswe.

Izikhukula

Nikezela ngendawo yakho ongayisebenzisiyo ngaphandle kokubhatalisa kubantu abadinga indawo yokuhlala okwexeshana.

Nikezela ngendawo yakho
Izikhukula

Nikezela ngendawo yakho ongayisebenzisiyo ngaphandle kokubhatalisa kubantu abadinga indawo yokuhlala okwexeshana.

Nikezela ngendawo yakho

Okudingayo ukuze ubuke iindwendwe

Kufuneka nje unike iindwendwe indawo ezenza zizive zamkelekile uze uphendule nayiphi na imibuzo ezinayo.
 • Indlu yonke okanye iflethi
 • Ibhedi etofotofo
 • Izinto ezinokusetyenziswa ezisisiseko kunye nezinto zokuhlamba
 • Ukufumaneka iintsuku ezimbini okanye ngaphezulu ngokulandelelanayo

Okudingayo ukuze ubuke iindwendwe

Kufuneka nje unike iindwendwe indawo ezenza zizive zamkelekile uze uphendule nayiphi na imibuzo ezinayo.
 • Indlu yonke okanye iflethi
 • Ibhedi etofotofo
 • Izinto ezinokusetyenziswa ezisisiseko kunye nezinto zokuhlamba
 • Ukufumaneka iintsuku ezimbini okanye ngaphezulu ngokulandelelanayo

Funda ngendlela uAirbnb.org awaqala ngayo

Ukususela ngo-2012, amawaka ababuki zindwendwe aye avula amakhaya awo.
Sonke sifuna ukufumana indawo apho siza kuziva sisekhaya. Indawo ecocekileyo, apho uziva wamkelekile, noza kukhuseleka kuyo.
U-Juan no-Bob
Ukubuka iindwendwe ngexesha lenkanyamba engu-Michael
Sonke sifuna ukufumana indawo apho siza kuziva sisekhaya. Indawo ecocekileyo, apho uziva wamkelekile, noza kukhuseleka kuyo.
U-Juan no-Bob
Ukubuka iindwendwe ngexesha lenkanyamba engu-Michael

Indlela esikuxhasa ngayo

inkxaso yefowuni efumaneka imini nobusuku
Awuwedwanga. Ngaphandle nje kweqela lika-Airbnb lokunceda abathengi elifumaneka imini nobusuku, uza kukwazi ukuncedwa liqela elikhethekileyo xa unemibuzo ngokubhukisha kuka-Airbnb.org.
Ukubuyiselwa imali ngenxa yomonakalo kwisakhiwo
Nangona inqabile into yokonakaliswa kwendawo ngempazamo, siyaqonda ukuba unokufuna ukukhuselwa. Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo siza kubuyisela umbuki zindwendwe ngamnye i-$1 000 000 yomonakalo wendawo.
Uhlolisiso oluthe chatha
Nangona kungekho nkqubo yokuhlolisisa engenazimpazamo, siye sihlole abameli beenkampani zokubhukisha kunye neendwendwe ezibhukisha ngokungqalileyo zisebenzisa i-Airbnb, kuludwe lwabasemiqathangweni, lwabagrogrisi kunye nolwabantu abamele baqatshelwe.
inkxaso yefowuni efumaneka imini nobusuku
Awuwedwanga. Ngaphandle nje kweqela lika-Airbnb lokunceda abathengi elifumaneka imini nobusuku, uza kukwazi ukuncedwa liqela elikhethekileyo xa unemibuzo ngokubhukisha kuka-Airbnb.org.
Ukubuyiselwa imali ngenxa yomonakalo kwisakhiwo
Nangona inqabile into yokonakaliswa kwendawo ngempazamo, siyaqonda ukuba unokufuna ukukhuselwa. Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo siza kubuyisela umbuki zindwendwe ngamnye i-$1 000 000 yomonakalo wendawo.
Uhlolisiso oluthe chatha
Nangona kungekho nkqubo yokuhlolisisa engenazimpazamo, siye sihlole abameli beenkampani zokubhukisha kunye neendwendwe ezibhukisha ngokungqalileyo zisebenzisa i-Airbnb, kuludwe lwabasemiqathangweni, lwabagrogrisi kunye nolwabantu abamele baqatshelwe.

Iimpendulo zemibuzo yakho

Yintoni uAirbnb.org?

UAirbnb.org ngumbutho ongenzi nzuzo ozimeleyo noxhaswa luluntu lonke osebenzisana neminye imibutho engenzi nzuzo ukuze kunikwe abantu iindawo zokuhlala zexesha longxamiseko xa besengxakini.

Ngamaphulo Amakhaya Oncedo neendawo zokuhlala Abatshotsha Phambili zakwa-Airbnb, uAirbnb usebenzisene neengingqi ukuze kuncedwe abantu abadingayo ukususela ngo-2012. Ngoku, uAirbnb umisela uAirbnb.org njengombutho ozimeleyo ukuze kuqhutyekekwe nezi nzame sezenziwe kuze kuncedwe abantu abangakumbi.

UAirbnb.org ngumbutho ozimeleyo onebhodi yabalawuli ezimeleyo. Ngumbutho woluntu onceda abangathathi ntweni ongabhataliswa rhafu phantsi kweCandelo 501(c)(3) leU.S. Internal Revenue Code. Iminikelo eya kwimibutho ephantsi ko-501(c)(3) inokufakwa njengeendleko kwingxelo yerhafu.

UAirbnb ubhatala iindleko zokuqhuba uAirbnb.org ukuze iminikelo yentsapho isebenze ngakumbi ekuncedeni abantu abasengxakini.

,

Indlela anceda ngayo uAirbnb.org

Funda okungakumbi ngabantu abancedwa nguAirbnb.org nendlela intsapho ka-Airbnb encede ngayo ukuza kutsho ngoku. Ingxelo yonyaka ngamnye Yendlela Ekuncedwa Ngayo yakwa-Airbnb.org iza kufumaneka engekapheli u-2021.

,

Ukuxhasa uAirbnb.org

Intsapho yakwa-Airbnb ingaxhasa uAirbnb.org ngokwamkela iindwendwe okanye ngokunikela. Ababuki zindwendwe banokukhetha ukwamkela iindwendwe zika-Airbnb.org simahla okanye banikele ngepesenti ethile sihlandlo ngasinye bebhatalwa. Aba babuki zindwendwe baza kufumana ibheji yokuxhasa uAirbnb.org kwiiprofayile zabo. Nabani na anganikela kube kanye kuAirbnb.org nanini na.

Funda okungakumbi ngokwamkela iindwendwe zika-Airbnb.org nokunikela ngenye yemali oyibhatalwayo.

Ukwamkela iindwendwe eziza kuhlala ngexesha longxamiseko ngoAirbnb.org

Anyone with an entire home or apartment to offer can host emergency stays for people in times of crisis through Airbnb.org. In some locations, shared rooms and private rooms are also eligible for the program. This is dependent on advice from local authorities related to the spread of COVID-19.

The listings available on the site are as diverse as the Hosts who list them. Find out more about home types to see how to describe your space.

Like all Hosts on Airbnb, Hosts offering emergency stays through Airbnb.org must meet our hospitality standards, which include accurately representing your listing and availability, as well as providing a safe, secure, and clean space for guests. All Hosts and guests are required to uphold Airbnb’s community standards.

Ukufanelekela ukufumana indawo ngexesha longxamiseko ngoAirbnb.org

In the aftermath of a disaster, there is often a critical need for emergency housing.

Airbnb.org currently supports:

 • People impacted by an emergency and relief workers responding in an official capacity
 • Refugees and asylum seekers

If you’re eligible and need emergency housing, find out how to book an emergency stay through Airbnb.org.

,,

Disaster relief

In some instances following an emergency, Airbnb.org activates a platform which allows local Hosts to offer their space for free to those impacted.

When the platform is activated, people impacted by the disaster can submit a request for emergency housing through a dedicated website for the event.

Guests need to provide proof of permanent or local travel address and their information will be reviewed by Airbnb.org or its service providers before they can book.

After Airbnb.org verifies their eligibility, they may book a free stay offered by Hosts via Airbnb.org.

To be eligible for an Airbnb.org stay as a relief worker, guests must be referred to the program by an official partner of Airbnb.org.

Refugee housing

There are many barriers for people who are trying to rebuild their lives in a new place. Before settling into permanent housing, refugees and asylum seekers need to finalize paperwork, search for jobs, and find a temporary place to stay.

To be eligible for an Airbnb.org stay as a refugee or asylum seeker, guests must be referred to the program by an official partner of Airbnb.org.

All guests eligible for refugee housing have the legal status of a recognized refugee entitled to international protection as determined by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and/or have begun the process of seeking asylum in the country where they currently reside.

,
Indlela yokubhukisha indawo yokuhlala yemeko yongxamiseko ngoAirbnb.org

In order to book an emergency stay through Airbnb.org, you must meet eligibility requirements and be approved.

,,

Applying for a stay

Disaster relief

In some instances following a disaster, Airbnb.org activates a platform which allows local Hosts to offer their space for free to those impacted. When the platform is activated, people in crisis can request emergency housing through a dedicated website for the event.

If you have been impacted by a disaster

If emergency housing is available through Airbnb.org, you’ll see an article in Airbnb’s Press Room with information about the event and a link where you can submit a request.

You’ll need to log into or create an Airbnb account, confirm your address, answer a few questions, and agree to Airbnb's Community Standards and the Airbnb Terms of Service.

After you submit your request

We may get in touch to check on additional details. We aim to review all submissions within 24 hours. If we can’t verify your information or it doesn’t meet our eligibility criteria, we’ll send you an email to let you know.

Relief workers

Relief workers must be referred by an Airbnb.org nonprofit partner, as it’s not possible for individuals to apply for relief worker housing.

Refugee housing

To be approved for refugee housing, you must be referred by a nonprofit partner. Learn more about the nonprofits that Airbnb.org partners with on Airbnb.org.

Booking a stay

If you’re approved, you'll receive an email inviting you to browse available Airbnb.org stays. Here are a few tips to keep in mind:

 • Read the email invitation carefully. It’ll outline how to book a stay and the dates for which you can book.
 • Make sure the place is a good fit. Check the listing details—number of bedrooms, amenities, and photos.
 • Make sure your stay meets the program requirements. If it doesn’t, it'll be canceled according to the Host's cancellation policy.
 • Need more info? If you have any questions, click or tap Contact host on the listing page.
,
Ukuqhakamshelana noncedo lakwa-Airbnb.org

We’re here for you. Airbnb Support Ambassadors are available 24/7, with a dedicated team that specialises in Airbnb.org issues. Contact us 

If you feel unsafe during a stay

In an emergency or if your personal safety is threatened during a stay, contact local police or emergency services right away.

If you need help from Airbnb with a safety concern, contact our Trust and Safety team.

Here are some safety tips for Hosts and guests.