Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Khetha ukungena kwipolisi yethu yokurhoxa ebhetyebhetye Yezinto Ezinokonwatyelwa

  Ipolisi ebhetyebhetye inokukunceda utsale iindwendwe uze unciphise ukurhoxisa komzuzu wokugqibela.
  Ngu-Airbnb nge-16 Dis 2021
  Lifundeka ngemizuzu eyi-2
  Ihlaziywe nge-16 Dis 2021

  Izinto eziphambili

  • Uyamenywa ukuba usebenzise ipolisi yokurhoxa entsha ebhetyebhetye ngakumbi kwiindwendwe.

  • Uphando lubonisa ukuba iindwendwe zikhetha ukubhukisha Izinto Ezinokonwatyelwa ezibhetyebhetye ngakumbi.

  • Ipolisi yethu ebhetyebhetye ngakumbi ivumela iindwendwe ukuba zirhoxise simahla ukuya kutsho kwiiyure eziyi-24 ngaphambi kokuqalisa Kwento Enokonwatyelwa.

  Uphando lakwa-Airbnb lubonisa ukuba iindwendwe ziyakuthanda ukuba bhetyebhetye ukuze zikwazi ukurhoxisa ukubhukisha xa zifuna, kuba le nto inokunceda ukuciphisa istres sokuceba kuze kuzivumele ukuba zenze ngendlela ezicinge ngayo ngelo xesha.

  Kodwa ke, sivile kuBabuki Zindwendwe ukuba xa iindwendwe zirhoxisa Into Enokonwatyelwa ngomzuzu wokugqibela, nizufumanisa nikwimeko enzima. Nisebenzisa ixesha namandla ukuze nenze Into Enokonwatyelwa yeendwendwe ibe ukurhoxisa kunokuchaphazela ingeniso yakho.

  Ukuze senze ngokuhambiselana nento eniyithethileyo, sihlaziya iipolisi zethu Zezinto Ezinokonwatyelwa ukuze kunciphise indlela echaphazela ngayo ingeniso yakho xa umntu erhoxisa ngomzuzu wokugqibela. Ngoku uza kukwazi ukukhetha ipolisi yokurhoxa ebhetyebhetye okanye engqongqo ngakumbi, ngoxa usavumela iindwendwe zikhethe Izinto Ezinokonwatyelwa ezizifaneleyo.

  Yintoni etshintshayo?

  Ukuqala nge-10 kaNovemba 2021, bonke Ababuki Zindwendwe Bezinto Ezinokonwatyelwa bayamenywa ukuba basebenzise ipolisi yokurhoxa entsha, ebhetyebhetye ngakumbi. Uza kukwazi ukukhetha ipolisi ekhoyo ngoku elungisiweyo okanye ukhethe ipolisi ebhetyebhetye ngakumbi, echazwe ngezantsi:

  • Ekhoyo ngoku elungisiweyo: Iindwendwe zinokurhoxisa simahla ukuya kutsho kwiintsuku eziyi-7 ngaphambi kokuqalisa Kwento Enokonwatyelwa, okanye kwiiyure eziyi-24 emva kokubhukisha, ukuba nje Into Enokonwatyelwa bayibhukishe kwiiyure ezingaphezulu kweziyi-48 kwangaphambili.
  • Ebhetyebhetye ngakumbi: Iindwendwe zingarhoxisa simahla ukuya kutsho kwiiyure eziyi-24 ngaphambi kokuqalisa Kwento Enokonwatyelwa.

  Ngaphambili, ipolisi yokurhoxa Yezinto Ezinokonwatyelwa yakwa-Airbnb ibivumela iindwendwe ukuba zibuyiselwe yonke imali yazo ukuba nje zirhoxise kwiintsuku eziyi-7 ngaphambi Kwento Enokonwatyelwa okanye kwiiyure eziyi-24 emva kokubhukisha. Kodwa ke, Ababuki Zindwendwe basichazele ukuba le nto ibingabasebenzeli kuba ibivumela abantu ababhukishe ngomzuzu wokugqibela barhoxise baze babuyiselwe yonke imali.

  Ababuki Zindwendwe basichazele ukuba bangakuvuyela ukukwazi ukulawula ngakumbi iipolisi zabo zokurhoxa—oku kuhlaziywa kwenzelwe ukuthintela ukuba Ababuki Zindwendwe kufuneke bavale Izinto zabo Ezinokonwatyelwa ekubhukishweni okutsha kwiiyure eziyi-48 ngaphambi kokuqalisa ukuze baphephe ukurhoxiswa kokubhukisha komzuzu wokugqibela.

  Lungisa ipolisi yakho yokurhoxa

  Khetha into ekulungeleyo
  Yiya Kwizinto zakho Ezinokonwatyelwa
  Ungatshintsha ipolisi yokurhoxa Yento yakho Enokonwatyelwa nanini na ngokuya kwindawo ethiIzinto zakho Ezinokonwatyelwa » Lungisa » Iisetingi eziqhelekileyo » Ipolisi yokurhoxa.

  Le nto iza kuyichaphazela njani inkqubo yokubuyiswa kwemali?

  Ukuhlaziywa kwepolisi ekhoyo ngoku Yezinto Ezinokonwatyelwa kwenzelwe ukunciphisa ukurhoxisa komzuzu wokugqibela. Ngoku ingeniso Yababuki Zindwendwe iza kukhuselwa ngakumbi ukuba undwendwe lubhukisha ngaphantsi kweeyure eziyi-48 ngaphambi kwexesha lokuqalisa luze emva koko lurhoxise.

  Cinga ukuba yeyiphi ipolisi eza kukulungela

  Ababuki Zindwendwe banokukhetha ipolisi yokurhoxisa entsha ebhetyebhetye ngakumbi ukuba nje abanangxaki nokuba iindwendwe zirhoxise ukuya kutsho kwiiyure eziyi-24 ngaphambi kokuqalisa Kwento Enokonwatyelwa. Kuphando lwethu, iindwendwe ezininzi zithi zikhetha ukurhoxisa okubhetyebhetye Kwizinto Ezinokonwatyelwa kwi-intanethi nekuyiwa ubuqu kuzo. Le nto ithetha ukuba nokuba ezinye iindwendwe ziyarhoxisa, ukusebenzisa ipolisi yokurhoxa ebhetyebhetye ngakumbi kunokukunceda ubhukishwe ngakumbi.

  Ukuba Into yakho Enokonwatyelwa ifuna ixesha elininzi lokulungiselela kwangaphambili, usenokukhetha ukuqhubeka usebenzisa ipolisi ekhoyo ngoku elungisiweyo—kodwa ungalibali ukuba yona ayikho bhetyebhetye kangako kwiindwendwe.

  Ukuze ufunde okungakumbi, yiya Kwiziko Loncedo.

  Izinto eziphambili

  • Uyamenywa ukuba usebenzise ipolisi yokurhoxa entsha ebhetyebhetye ngakumbi kwiindwendwe.

  • Uphando lubonisa ukuba iindwendwe zikhetha ukubhukisha Izinto Ezinokonwatyelwa ezibhetyebhetye ngakumbi.

  • Ipolisi yethu ebhetyebhetye ngakumbi ivumela iindwendwe ukuba zirhoxise simahla ukuya kutsho kwiiyure eziyi-24 ngaphambi kokuqalisa Kwento Enokonwatyelwa.

  Airbnb
  16 Dis 2021
  Ngaba oku bekuluncedo?