Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Amacebiso ayi-7 okwamkela abantu ababaleke ubunzima

  UAirbnb.org unikezela ngamacebiso asebenzisekayo okwamkela abantu ekusenokwenzeka behlelwe yinto ebuhlungu kakhulu
  Ngu-Airbnb nge-25 Aga 2023
  Lifundeka ngemizuzu eyi-2
  Ihlaziywe nge-25 Aga 2023

  Izinto eziphambili

  Ukuba wakha wabuka iindwendwe ngoAirbnb.org, inokuba sele usebenzise iiyure ezininzi ucinga ngendlela yokwenza iindwendwe zakho zizive zamkelekile kwindawo yakho.

  Xa ubuka iindwendwe eziza kuhlala ngexesha longxamiseko ngoAirbnb.org, kusenokwenzeka ucinga ngendlela yokwamkela iindwendwe ekusenokwenzeka zehlelwe yinto ebuhlungu kakhulu.

  Abantu abashiye amakhaya abo befuna ukhuseleko, ngamanye amaxesha bengakhange babe naxesha lokuceba kakuhle, basenokuba nezinto ezahlukileyo ezibaxhalabisayo nabazilindeleyo kunezo zabahambi abakwiholide. Eso sesinye sezizathu zokuba uAirbnb.org esebenzisana nemibutho engenzi nzuzo ezisebenza ngokukhethekileyo nabantu ababaleke ukulwa neentlekele zemvelo. Ngamanye amaxesha le mibutho iba neenkonzo zokunceda iindwendwe ngokweemvakalelo nengqondo ngoxa zisahleli kwakho.

  UAirbnb.org unoncedo lwabathengi olukhethekileyo lokunceda wena neendwendwe zakho ukuba kunokuvela iingxaki ezinzima. Unceda iindwendwe nokuba zezeliphi ilizwe, ibala, uhlanga, okanye sesiphi isini ezikhetha ukwaziwa ngaso.

  Amacebiso okulungisa indawo yakho

  Kulula ukucinga ukuba ayibalulekanga kangako indawo etofotofo, ekhuselekileyo neyeyazo zodwa kwintsapho eye yehlelwa zimeko ezibuhlungu. Ezininzi khange zikwazi ukufumna ikhitshi ezinokuphekela kulo okanye igumbi lokuhlala apho zinokudibana khona, ukususela oko zemka kumakhaya azo.

  Nanga amanyathelo ambalwa onokuwathatha ukuze wenze indawo yakho yonwabise ngakumbi:

  • Yenza abantu bazive bamkelekile kwaye bethe zava kwindawo yakho ukuze bakhululeke. Izinto zebhedi neetawuli ezicocekileyo, izinto zokuthambisa ezisisiseko, nezinto zasekhitshini zinokubanceda abantu bazive ngathi bangonwaba, nokuba bahleli iintsuku ezimbalwa kuphela.
  • Ezinye iindwendwe zinokuba nexhala ngokhuseleko lwazo. Zama ukuqinisekisa ukuba iindawo zokuhamba imoto nezokungena zikhanya ngokwaneleyo. Qinisekisa ukuba zonke iindawo zokutshixa, ii-blinds neekhethini ziyasebenza. Zichazele ukuba zifanele zilindele ukuva izandi ezingxolayo njengeepleyini ezihamba nkqo entla kwendlu okanye abantu abathutha umgqomo abafika ekuseni ngasendlini.
  • Abantu abehlelwe zizinto ezibuhlungu kakhulu nabaqala ubomi obutsha kusenokuba nzima ukuba bakhumbule inkcazelo. “Awukwazi ukucinga kakuhle; awukwazi ukucingisisa,” latsho njalo olunye undwendwe olwalubaleke ebudeni bomlilo omkhulu eKhalifoniya. “Kubuhlungu kakhulu kangangokuba ude ungayazi nokuba mawuzenze njani izinto, uphantse umkelwe ziingqondo.” Izinto ezibonakalayo zinokuzinceda iindwendwe zakho. Ungaziprintela idilesi yendlu yakho nemaphu yengingqi enokusetyenziswa zindwendwe zakho xa ziyidinga ukuba ziyafuna.
  • Ukuba wena neendwendwe zakho anithethi ulwimi olufanayo, khangela imibutho engenzi nzuzo yasekuhlaleni okanye amashishini anokunceda ngokutolika ulwimi olwaziwa lundwendwe. Ukuba umntu oncedayo womnye wemibutho esebenzisana noAirbnb.org unceda iindwendwe zakho, naye usenokukwazi ukukunceda.

  Amacebiso endlela yokuthetha neendwendwe zakho

  Ababuki Zindwendwe abaninzi bathi ukwakha ubuhlobo neendwendwe yenye yezona zinto zanelisayo xa ubuka iindwendwe. Nazi izinto ezimbawa ekufuneka uzikhumbule xa uncokola neendwendwe ekusenokwenzeka ziye zehlelwa yinto ebuhlungu kakhulu kutshanje.

  • Ukungafihli nto nokwenza into efanayo kubalulekile kakhulu. Chazela iindwendwe kwangaphambili ukuba kukho umntu oza kulungisa into ngaphakathi okanye ngaphandle kwendlu, uze uzichaze kwangaphambili ukuba kuza kufuneka ufike.
  • Xa uncokola neendwendwe zakho, zama ukuthetha kuphela ngokuhlala kwazo kuneengxaki ebehleleyo kutshanje. UMary, owamkele abantu abaliqela ababaleke eUkraine, uthi: “Bendibuza imibuzo nje eqhelekileyo njengethi ‘Uvela phi?’ nothi ‘Lube njani uhambo lwakho?'" Wongeza esithi, iindwendwe zakho ziza kukwazisa xa zikulungele ukuthetha ngemeko yazo. Ngokungafak' impumlo kwimicimbi yazo, uzinika ithuba lokuba ziphumle kancinci nelokuzihlaziya.
  • Mamela kwizinto eziyithethayo iindwendwe zakho ngendlela ezifuna ukuncokola ngayo nawe. Ezinye zisenokufuna ukuhlala zisondele kwiintsapho zazo. Ezinye zisenokuqhakamshelana nawe, zikucele uzincede zenze abahlobo ekuhlaleni.

  Uncedo lwakho lwenza umahluko

  Siyabulela ngokuzimisela ukunikela ngendawo yakho, ixesha lakho, nobubele bakho. Ukuba ungathanda inkcazelo engakumbi ngendlela ongalungiselela ngayo iindawo zokuhlala ngexesha longxamiseko, uza kufumana amanqaku neevidiyo kwisikhokelo sokubuka iindwendwe sika-Airbnb.org Kwiziko Lolwazi.

  Izinto eziphambili

  Airbnb
  25 Aga 2023
  Ngaba oku bekuluncedo?