Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Isikhokelo sokufota iindlela zokungena

  Iifoto zendlu ezintle zinceda iindwendwe ezifuna izinto ezinceda ilungele wonke umntu zazi into emaziyilindele.
  Ngu-Airbnb nge-22 Sep 2020
  Ividiyo yemizuzu eyi-4
  Ihlaziywe nge-10 Jan 2023

  Izinto eziphambili

  • Abahambi bayakuthanda ukukhangela izinto ezinceda ilungele wonke umntu ezifana neendawo zokungena ezingenazitepsi

  • Iifoto ezikumgangatho ophezulu wezi zinto zinokunceda iindwendwe zigqibe ekubeni indawo yakho iza kuzifanela na

   • Funda okungakumbi kwisikhokelo sethu esiKwiziko Loncedo sokufaka izinto ezinceda ilungele wonke umntu kwizindlu

   Iindwendwe ezidinga izinto ezinceda kungeneke lula zifuna ukwazi ukuba zinokulindela ntoni xa zifika kwindawo yakho. Ukufaka iifoto ezisemgangathweni—ukususela kwiifoto zendawo yokungena ukuya kwezangaphakathi—kwicandelo Lokulungela Wonke Umntu lendlu yakho kunokunceda iindwendwe zigqibe ekubeni zingakwazi na ukujikeleza kwindlu yakho kakuhle nangendlela ekhuselekileyo.

   Njengombuki Zindwendwe, nguwe ekufuneka aqinisekise ukuba ingcaciso yendlu yakho neefoto zisexesheni kwaye zichanile. Nangona ingengomsebenzi wakho ukuqonda izinto ezifunwa ngumntu wonke, ukuyifota kakuhle indawo yakho kuvumela abantu abanokuba zindwendwe bagqibe ngokuba indawo yakho ibalungele na.

   UAirbnb uhlola zonke izinto ezinceda ilungele wonke umntu ngaphambi kokuba zifakwe kwindlu yakho. Ukuba ifoto ayiyivezi ngendlela ecacileyo loo nto njengokuba kufuneka ngokwezikhokelo zethu, sisenokukucela ukuba ufake entsha okanye uyisuse loo nto kwindlu yakho.

   Njengoko ucinga ngokulungisa indlu yakho, nazi ezinye zezinto ekufuneka ungazilibali:

   • Ungachaza ukuba ngamagumbi athile kuphela aneendlela zokungena. Ngokomzekelo, ungatsho ukuba ligumbi lokuhlambela elinye kuphela elingenazitepsi xa ungena.
   • Akuyomfuneko ukuba ube neefoto ezifotwe ngumntu ofotayo—ungavele ufote ngefowuni. Ezi foto zivela kwicandelo elithi Ukulungela Wonke Umntu kwiphepha lendlu yakho ibe lahlukile kwigalari yeefoto zendlu yakho. Kufuneka uquke ubuncinane ifoto enye yento nganye enceda ilungele wonke umntu oyikhethileyo.
   • Sebenzisa into yokulinganisa ukuze ubonise iindwendwe ukuba uneminyango ebanzi (le yenye yezinto esizifunayo kwiifoto) eza kulungela izitulo ezinamavili okanye ezinye izixhobo zokuhamba.
   • Ukufaka iifoto ezininzi zento nganye zikumacala ahlukahlukeneyo kunceda iindwendwe ziyibone kakuhle indawo yakho. Ngokomzekelo, ukuba ubonisa umnyango ongenazitepsi, fota iifoto zamacala omabini omgubasi ukuze iindwendwe zibone yonke indlela eya kwindlu.

   Indlela yokubonisa ukuba indlela yokuhamba eya kumnyango wakho ayinazo izitepsi

   Iindwendwe zingakwazi ukufika kumnyango wakho wangaphambili ukusuka ecaleni kwendlela okanye indawo yokupaka ekufuphi zingakhange zidibane nezitepsi? Zeziphi izinto eziza kudibana nazo ukuze zifike kuwo? Qinisekisa ukuba ufota iifoto ezicacileyo zendawo yokuhamba esuka phandle ukuya kumnyango wendlu yakho.

   Indlela yokufota indawo yakho yokungena:
   1. Yima ubuncinane i-20 feet (iimitha eziyi-6) ngaphandle kwendawo yokungena kwisakhiwo ukusuka kwindawo yokuhamba esecaleni kwendlela okanye eyona ndawo yokupaka ekufuphi ukuze uveze indawo yokuhamba kangangoko kunokwenzeka uze ujike ikhamera kancinci ijonge phantsi ukuze uveze umphantsi wendawo yokuhamba. Ukuba indlu yakho ikwisakhiwo seeflethi okanye ihotele, qinisekisa ukuba uquka indawo yokuhamba ukusuka kwindawo yokungena kwisakhiwo ukuya kwindawo ephambi komnyango weflethi yakho. Ukuba zikhona, kubalulekile ukuquka iifoto zeelifti okanye indawo eziflethi zokunyuka.

     2. Qinisekisa ukuba uveza indawo yokungena kwisakhiwo ekupheleni kwendlela eya kuyo.

     Indlela yokwenza iindawo zokungena ezingenazitepsi zibe phambili kwindawo yakho

     Bonisa iindwendwe zakho ukuba zingangena kumnyango wangaphambili, kwigumbi lokulala, igumbi lokuhlambela, ishawa, nakwiindawo eziqhelekileyo zingakhange zidibane nezitepsi okanye iindawo eziphakamileyo (ezingaphezulu kweiintshi eziyi-2 okanye iisentimitha eziyi-5).

     Indlela yokufota iindawo zokungena:
     1. Vula umnyango wendawo yokungena ofuna ukuyiveza uze ujike ikhamera kancinci ijonge phantsi ukuze uyifote kakuhle indawo yokuhamba eflethi kumacala omabini omnyango.

       2. Buya umva ubuncinane i-5 feet (iimitha eziyi-1,5) ukusuka emnyango ukuze uveze amacala omabini endawo yokungena kwaye ukuba le ndawo ineminyango emininzi, qinisekisa ukuba uyaziveza zonke kwiifoto zakho.

       3. Ukuba uchaza igumbi elithile (igumbi lokulala, igumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlala, njl.) akukho zitepsi xa kungenwa kulo, uyaqinisekisa ukuba elo gumbi lukumgangatho ophantsi okanye ungaya kulo ngelifti okanye indawo eflethi yokunyuka. Quka iifoto eziliqela eziveza indawo yokuhamba ukususela kumnyango wangaphambili ukuya kwelo gumbi.

        4. Ukuba uneshawa engenasitepsi, vula ikhethini yeshawa okanye umnyango uze ujike ikhamera kancinci ijonge phantsi ngakumnyango weshawa ukuze ubonise ukuba akukho zitepsi okanye indawo yokungena ayiphakamanga ngaphezu kweintshi eyi-1 (iisentimitha eziyi-2,5).

        Icebiso: Ukuze ufunde iindlela ezingakumbi zokufota iifoto ezintle ngefowuni yakho, funda ngendlela yethu yokufota.

        Indlela yokufota iindawo zokungena ezibanzi

        Kwiindwendwe ezinezixhobo zokuhamba ezinjengezitulo ezinamavili, ukwazi ukuba iminyango ivuleke kangakanani kunokuzinceda zigqibe ekubeni ziza kukwazi na ukujikeleza kwindawo yakho. Kwa-Airbnb, xa sithetha “ngomnyango obanzi” ngovuleke ubuncinane kangangeeintshi eziyi-32 (iisentimitha eziyi-81).

        Vula umnyango uze usebenzise into yokulinganisa ukuveza ububanzi bomgubasi. Usenokufota iifoto ezimbini: enye eveza into yokulinganisa yonke neyesibini esondele ngakumbi ukuze iindwendwe zikwazi ukubona ububanzi obulinganisiweyo.

         Indlela yokuveza ezinye iindlela zokuba kungeneke lula

         Zininzi ezinye iindlela ezinokunceda iindwendwe zingene zize zijikeleze kwindawo yakho lula. Ukuba unayo nayiphi na kwezi, qinisekisa ukuba uyayifota uze ufake ezo foto kwindlu yakho ukuze iindwendwe zazi into emaziyilindele.

         1. Veza loo nto kangangako kunokwenzeka ngeefoto zakho.

         2. Zama ukuquka indawo eyijikelezileyo kangangoko kunokwenzeka, ukuze iindwendwe zikwazi ukubona ukuba indawoni nokuba ingakanani. Ngokomzekelo, ukuba ubonisa isitulo seshawa, qinisekisa ukuba usiveza siseshaweni.

          Imizekelo yento nganye enceda ilungele wonke umntu

          Iintsimbi zokubambelela ezibethelelweyo kwishawa okanye ethobhini: Ezi zintsimbi ezibethelelwe edongeni ezingazukusindwa ezenzelwe ukunceda abantu baphakame okanye bame. Akufunekanga zibe zintsimbi zokuxhoma iitawuli, iintsimbi zokwenza shushu iitawuli okanye inxalenye yocango lweshawa.

          Isitulo seshawa okanye ibhafu: Ngokuqhelekileyo le yibhanka okanye isitulo esizimeleyo esenzelwe ukunceda abantu abangakwazi ukuhamba kakuhle bahlambe. Isenokuba siso nesitulo esakhelwe edongeni, kodwa akufunekanga ibe yifenitshala engenzelwanga ukuhlamba (njengefenitshala yaphandle okanye izitulo zeplastiki ezisongwayo ezisenokutyibilika xa kumanzi phantsi).

          Into yokufunqula umntu enesiporo esisesilingini okanye eqhutywayo enamavili: Le yilifti edityaniswe kwisilingi okanye isixhobo esizimeleyo esinceda umntu ahlale okanye aphakame kwisitulo esinamavili.

          Indawo yokupaka elungele wonke umntu: Le yindawo yokupaka elungiselelwe abantu abaneziphene okanye indawo yabo yokupaka kwindlu yakho ubuncinane enendawo yokumisa imoto enye eyi-11 feet (iimitha eziyi-3,5). Kwifoto, veza indawo yokupaka kawonke-wonke eneempawu zokupaka ezikhethekileyo okanye indawo yazo yokupaka enemoto epakiweyo ecaleni kwendawo yokupaka undwendwe ukuze lube nombono. Ungasebenzisa nento yokulinganisa kwifoto ukuze uveze ububanzi.

          Into yokufunqula umntu angene epulini: Esi sisixhobo esiphakamisa umntu angene aze aphume kwipuli okanye i-jacuzzi.

          Indlela ekhanyayo eya kwindawo yokungena: Le yindlela ephandle esuka kwindawo yokuhamba imoto okanye indawo yokuhamba ephandle ukuya kumnyango wendlu yakho elayitwe zizibane zasestratweni, izibane zasegadini okanye ezinye iindlela zokukhanyisa. Zama ukufota le ndlela ebusuku okanye ekuseni ukuze iindwendwe ziyibone ukuba ilayite ndawoni nokuba ikhanya kangakanani.

          Usenokucinga nangezinye iindlela zokunceda iindwendwe ezidinga izinto ezinceda ilungele wonke umntu. Xa uncokola ngendlela ecacileyo uze ulungise izinto ezimbalwa kwindawo nakwindlu yakho, ungenza umahluko omkhulu kwiindwendwe ezininzi.

          UJake, undwendwe olungakwazi ukuhamba kakuhle, uyishwankathela kakuhle yonke le nto: “Ukuba nenkcazelo echanileyo kwangaphambili kuvumela undwendwe olunesiphene ukuba libuke iindawo.”

          *Ngokusekelwe kwinkcazelo ka-Airbnb eqokelelwe ngoJanuwari ukuya kutsho ngoMeyi 2019

          Izinto eziphambili

          • Abahambi bayakuthanda ukukhangela izinto ezinceda ilungele wonke umntu ezifana neendawo zokungena ezingenazitepsi

          • Iifoto ezikumgangatho ophezulu wezi zinto zinokunceda iindwendwe zigqibe ekubeni indawo yakho iza kuzifanela na

           • Funda okungakumbi kwisikhokelo sethu esiKwiziko Loncedo sokufaka izinto ezinceda ilungele wonke umntu kwizindlu

           Airbnb
           22 Sep 2020
           Ngaba oku bekuluncedo?