Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Indlela elula ngakumbi yokuphikisa izimvo zokuziphindezelela

  Cela ukususwa koluvo lokuziphindezelela, kungakhathaliseki ukuba lufakwe kudala kangakanani.
  Ngu-Airbnb nge-16 Nov 2022
  Lifundeka ngemizuzu eyi-2
  Ihlaziywe nge-6 Jun 2023

  Siyazi ukuba Ababuki Zindwendwe badla ngokuxhalatyiswa kukuba kusenokubakho izimvo zokuziphindezelela. Ezi zizimvo ezijonge cala-nye iindwendwe ezisenokuzishiya emva kokuba uxelile ukuba zaphule omnye wemithetho yekhaya yakho, zonakalisa indlu yakho okanye zophula ipolisi.

  Inkqubo yethu yezimvo ikunceda ukwazi ukufunda ngezimvo zabanye Ababuki Zindwendwe uze uphikise naziphi na izimvo zokuziphindezelela.

  Ukukhuselwa okungakumbi kwizimvo zokuziphindezelela

  Umele uzive ukhululekile ukwamkela iindwendwe ngaphandle kokuba nexhala lokuba usenokufumana izimvo zokuziphindezelela. Unako ukuluphikisa uluvo oluziphindezelayo—kungakhathaliseki ukuba belubhalwe nini—olubhalwe zindwendwe olwaphula iipolisi, ezifana nezi:

  • Ukonakalisa indawo yakho

  • Ukuhlala ixesha elingaphaya kwebezilibhukishile

  • Ukwaphula imithetho yekhaya yakho eqhelekileyo

  • Ukuba nepati okanye umcimbi ngaphandle kwemvume endlini yakho

  Ukuphikisa uluvo akuqinisekisi ukuba luza kususwa. Xa uphikisa uluvo, siza kukucela ukuba uthumele ubungqina obufana neefoto okanye imiyalezo oyifumeneyo noyithumeleyo kwiindwendwe.

  Ubungqina bakho buza kufuneka bubonise ukuba kwaphulwe kakhulu ipolisi. Kufuneka kucace ukuba ukuxela ukophulwa kwepolisi kuAirbnb kunye/okanye kundwendwe kusenokwenzeka ukuba kukhokelele kuluvo lokuziphindezelela.

  Kuhle ukugcina yonke imiyalezo yakho neendwendwe kwimiyalezo yakho ka-Airbnb, ukuze iqela lethu leenkonzo zabathengi likwazi ukuhlola ngokulula nabuphi na ubungqina. Ungalibali ukuba ngaBabuki Zindwendwe abaphambili neendwendwe eziphambili kuphela ezinokuphikisa izimvo.

  Fumana inkcazelo engakumbi ngeepolisi zethu zezimvo

  Indlela esebenza ngayo ipolisi

  Masithi undwendwe luyatshaya kwindawo yakho, lusophula imithetho yekhaya yakho. Uxelela undwendwe lwakho ukuba ubhaqe izitompi zecuba kwigumbi lokuhlala uze ufake isicelo sokubuyiselwa imali ukuze kucocwe kugutyulwe. Xa luphendula, undwendwe lwakho luyala ukubhatala luze lushiye uluvo ngomsindo. Ungaluphikisa olu luvo, kwaye siza kuluphanda ukuze sibone ukuba luyakufanelekela na ukususwa.

  Ababuki Zindwendwe basixelele ukuba ipolisi yethu elungisiweyo yezimvo zokuziphindezela ibancedile bamkela iindwendwe ngokuzithemba.
  Umbuki zindwendwe uLeanne uthi uluvo lokuziphindezela ngendlu yakhe “lwaye lwahlolwa ngokukhawuleza lwaza lwasuswa xa ndacela loo nto. “Ndavakalelwa kukuba uAirbnb uyandixhasa.”

  Umbuki Zindwendwe uDaniel uthi, “kwaye kwafuneka ndihoye uluvo endandivakalelwa ukuba lwalungafanelekanga.” “Ndingatsho ukuba [UAirbnb Support] waba luncedo kakhulu ekuhoyeni isicelo sam.”

  Iinkcukacha ezingakumbi kwizimvo

  Ababuki Zindwendwe banokubhala iinkcukacha zeendwendwe kwizimvo, nto leyo eluncedo kwabanye Ababuki Zindwendwe. Ukongezelela ekukwazini ukubona umlinganiselo weendwendwe kucoceko, kunxibelelwano, nasekulandeleni imithetho yekhaya, uza kubona umlinganiselo ongumyinge wezi ndidi kuzo zonke indawo. Izimvo zakho zinceda ekunyanzeliseni ukuthotyelwa kwemithetho ebekiweyo yeendwendwe. Unokushiya umlinganiselo weenkwenkwezi ophantsi ukuze uxele naluphi na undwendwe olungayithobeliyo le mithetho.

  Le nkqubo iyasebenza nakwizimvo iindwendwe ezikushiyela zona. Iindwendwe zikhetha inkwenkwezi enye ukuya kwezintlanu ukuze zichaze ukuba bezihleli njani. Zinokufaka nomlinganiselo weenkwenkwezi—zichaze into ehambe kakuhle okanye edinga ukuphuculwa—kwiindidi eziliqela.

  Ngokomzekelo, ukuba indawo yakho icoceke gqitha, undwendwe lunokukhetha iinkwenkwezi ezintlanu luze lukhethe “igumbi lokuhlambela licoceke kakhulu.” Imilinganiselo yeenkwenkwezi nengxelo kwiindidi ezithile ayikuchaphazeli ukuba yiSuperhost kwakho.

  Inkxaso ekhawulezayo ngeChatbot yethu

  NgoJanuwari 2023, siphucule i-chatbot yethu ukuze kube lula ukuba uphikise uluvo kungakhange kufuneke uqhakamshelane neqela lenkxaso lika-Airbnb ngokungqalileyo. Uza kukhokelwa kwinkqubo yokufaka ubungqina besikhalazo sakho.

  Siyilungisile indlela izimvo ezisebenza ngayo ngenxa yezinto enisichazele zona. Nceda uqhubeke usichazela izinto ozicingayo ukuze sikwazi ukuqhubeka siphucula inkqubo yezimvo zentsapho yethu.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Airbnb
  16 Nov 2022
  Ngaba oku bekuluncedo?