Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Ncokola ngokuzenzekelayo ngezi zinto zitshintshiweyo zemiyalezo

  Yonga ixesha ngemiyalezo ecwangcisiweyo, iimpendulo ezikhawulezileyo ezilungele wena nokunye.
  Ngu-Airbnb nge-24 Mey 2021
  Lifundeka ngemizuzu eyi-4
  Ihlaziywe nge-3 Mey 2023

  Izinto eziphambili

  • Imiyalezo ecwangcisiweyo ikunceda uthumele inkcazelo ngamaxesha abalulekileyo

  • Iimpendulo ezikhawulezileyo ezilungiselelwe wena zikuvumela ukhawuleze uphendule imibuzo

   • Indawo yokukhangela nezihluzi ikunceda ukhawuleze uyifumane imiyalezo yakho

   • Bona ezinye izinto ezilungisiweyo kwimiyalezo

   Indawo yemiyalezo Yombuki Zindwendwe ihlaziyiwe ukuze wonge ixesha. Ngoku ikhawuleza ukuya kutsho ngokuphindwe kayi-10 ibe iquka iindawo ezilungisiweyo njengemiyalezo ecwangcisiweyo neempendulo ezikhawulezayo ezilungele wena, nendawo yokukhangela nezihluzi—konke oku kwenzelwe ukukunceda kube lula ukuncokola neendwendwe.

   Nantsi indlela esikunceda ngayo uncokole neendwendwe ngendlela elula ngakumbi:

   Yenza imiyalezo izenzekele ukuze uqinisekise ukuba uyaqhakamshelana ngamaxesha abalulekileyo

   Ukuphendula iindwendwe ngokukhawuleza kunceda iindwendwe zibe nexesha elimnandi.

   Ungasebenzisa imiyalezo ecwangcisiweyo ukuze uthumele ngokuzenzekelayo inkcazelo kwiindwendwe ngamaxesha abalulekileyo, njengaxa zibhukisha, zibhalisa xa zifika okanye xa ziphuma.

   Sifake neekhowudi ezimfutshane ezilungele wena, ezifaka iinkcukacha ngokuzenzekelayo ezifana negama londwendwe nosuku lokubhalisa xa lufika. Oku kuthetha ukuba ungasuka ekucwangciseni imiyalezo ethi, “Enkosi ngokubhukisha!” uye kwethi “Enkosi ngokubhukisha, Anna!” ungenzanga nto ingako.

   Seta imiyalezo ebekelwe ixesha

   Khawuleza ukuphendula iindwendwe ngeempendulo ezikhawulezayo

   Imiyalezo evela kwiindwendwe efana nethi “Ndicela imiyalelo yokuya kwindawo yakho?” nothi "Ithini ikhowudi ye-wifi?" iqhelekile kakhulu.

   Yiloo nto senze iimpendulo ezikhawulezayo, ukuze ukuphendula imibuzo edla ngokubuzwa kukhawuleze kuze kube lula. Vele ukhethe umyalezo wakho obhalwe kwangaphambili uze uwuthumele. Ngokufanayo nemiyalezo ecwangcisiweyo, iimpendulo ezikhawulezileyo ngoku zineekhowudi ezimfutshane zokukunceda wenze umyalezo ulungele umntu ngamnye omthumelelayo.

   Umbuki Zindwendwe uSally waseSnoqualmie, eWashington uthi, “Iimpendulo ezikhawulezileyo zindinika ixesha lokubhala impendulo ecingisiswe kakuhle—impendulo ehloliweyo, ecacileyo ibe ukuba kuyafaneleka, impendulo elungiselelwe ngokukhethekileyo iimeko zeendwendwe zakho.”

   Yenza iimpendulo ezikhawulezayo

   Fumana imiyalezo yakho ngokukhawuleza

   Indawo yemiyalezo ikusebenzela ngakumbi ngenxa yezinto zokukhangela nezihluzi ezenza kube lula ukuba ufumane umyalezo owufunayo ngexesha owufuna ngalo.

   Khangela

   Ngoku kulula ngakumbi ukukhangela kwimiyalezo ngokufaka igama londwendwe, ikhowudi yokuqinisekisa okanye igama eliyintloko. Ukuze ukhangele ngegama eliyintloko, bhala nje kwindawo yokukhangela—indawo yemiyalezo inobuchule bokukhangela imiyalezo njengoko ubhala. (Into omele uyiphawule: igama lakho eliyintloko kufuneka libhalwe kakuhle okanye awuzukwazi ukuyifumana imiyalezo echanileyo.)

   Lungelelanisa

   Ukuze sikuncede uyibeke ngokokubaluleka imiyalezo yakho uze uhoye ezona zinto zibalulekileyo kuqala, unako nokulungisa imiyalezo yakho ngokuphawula imiyalezo yakho njengengekafundwa, uyifake inkwenkwezi okanye uyigcine kwindawo ekhethekileyo.

   Izihluzi

   Xa imiyalezo yakho iphawulwe ukuba ayikafundwa okanye xa ifakwe inkwenkwezi, uza kukwazi ukuyihluza uze ufumane umyalezo owufunayo. Uphawu lokuhluza elisekunene kwindawo yakho yokukhangela liza kukunceda uhluze ngokohlobo lwemiyalezo okanye imeko yohambo. Isihluzi senkwenkwezi sikunceda uhoye imiyalezo oyiphawule njengebalulekileyo, ngoxa isihluzi semiyalezo engekafundwa siveza kuphela imiyalezo engekafundwa okanye imiyalezo oyiphawule njengengekafundwa.

   Ungahluza nangokwendlu (ukuba unendlu engaphezu kwenye) nangokwemeko yohambo, njengezi zinto:

   • Imibuzo okanye izicelo
   • Kukho into efuna ukuhlolwa
   • Ukubhalisa xa kufikwa nexesha lokuphuma
   • Ngaphambi kohambo, ebudeni bohambo okanye emva kohambo

   Indawo yemiyalezo, enezihluzi nokwaziyo ukukhangela kuyo inokwenza kube lula ngakumbi ukuba ufumane uze uphendule imiyalezo, uze uqhubeke uqhakamshelana neendwendwe zakho.

   Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

   Izinto eziphambili

   • Imiyalezo ecwangcisiweyo ikunceda uthumele inkcazelo ngamaxesha abalulekileyo

   • Iimpendulo ezikhawulezileyo ezilungiselelwe wena zikuvumela ukhawuleze uphendule imibuzo

    • Indawo yokukhangela nezihluzi ikunceda ukhawuleze uyifumane imiyalezo yakho

    • Bona ezinye izinto ezilungisiweyo kwimiyalezo

    Airbnb
    24 Mey 2021
    Ngaba oku bekuluncedo?