Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Cinga ngengingqi yakho neemeko xa ubeka amaxabiso

  Ukuqonda ukufunwa kwendawo ekuhlaleni yinxalenye ebalulekileyo yokufumana ixabiso elikhuphisana kakuhle namanye.
  Ngu-Airbnb nge-25 Mey 2023
  Lifundeka ngemizuzu eyi-3
  Ihlaziywe nge-25 Mey 2023

  Njengombuki Zindwendwe, nguwe osoloko elawula indlela owabeka ngayo amaxabiso. Ukhetha ixabiso olibekayo, indlela olibeka ngayo nendlela olitshintsha ngayo ekuhambeni kwexesha.

  Eyona nto iphambili ekufuneka uyiqwalasele kukufunwa kweendawo ekuhlaleni. Ukuba indawo yakho inexabiso eliphezulu kunelezindlu ezifanayo ezikufutshane, maninzi amathuba okuba uphoswe kukubhukisha. Ukuba indawo yakho inexabiso elikhuphisana kakuhle namanye, unamathuba amaninzi okutsala iindwendwe, nto leyo enokukhokelela ekonyuseni ingeniso yakho kuAirbnb.

  Hlala usazi ngezinga lokufunwa kwendawo ekuhlaleni

  Ukwazi ukuba zeziphi izindlu ezifana neyakho ezibhukishwayo kwindawo yakho kunokukunceda kwindlela yakho yokubeka amaxabiso.

  Ukuze uthelekise amaxabiso, khetha naluphi usuku oluvulekileyo kwikhalenda yakho, okanye ukhethe iintsuku eziyokufika kwezintandathu. Cofa kwixabiso lakho losuku, emva koko ucofe iqhosha elingezantsi kwalo elibonisa uphawu lwemephu namagama athi, “thelekisa ixabiso lakho.”

  Uza kufumana imephu yomyinge wamaxabiso ezindlu ezifana neyakho ezikufutshane eziye zabhukishwa zindwendwe. Ungaphinda ujonge amaxabiso ezindlu ezifanayo ezisafumanekayo.

  Amaxabiso aboniswe kulo mephu abonisa umyinge wexabiso lendlu nganye ebhukishiweyo okanye engabhukishwanga ngeentsuku ezikhethiweyo. Izinto ezigqibayo ukuba zeziphi izindlu ezifanayo ziquka indawo indlu ekuyo, ubungakanani bayo, izinto ezinokusetyenziswa, imilinganiselo, izimvo, nezinye izindlu iindwendwe ezizijongayo ngoxa zicinga ngeyakho.

  Khetha iintsuku kwikhalenda yakho uze ucofe iqhosha ukuze uthelekise umyinge wexabiso lezindlu ezifana neyakho ezikufutshane kwimephu.

  UFelicity, ilungu Lequmrhu Labacebisi Lababuki Zindwendwe noyiSuperhost eNew South Wales, eOstreliya uthi, “Ukwazi ukuba kwenzeka ntoni kwingingqi yam kuza kundenza ndilithembe ngakumbi ixabiso lam.” “Ndiza kwazi ukuba ndinelona xabiso lifanelekileyo na, ukuze ndingalitshintshi, okanye ukuba ndinendawana yokunyoluka ibe ndimele ndilithobe ixabiso lam.”

  Ungenza into ethile ngezinga lokufunwa kwendawo ekuhlaleni ngokulandelela:

  • Amatheko akhethekileyo. Iinkomfa, imisitho okanye amanye amatheko amakhulu enza zifunwe kakhulu iindawo. Ngokujoyina amaqela akumajelo okuncokola, ngokulandela iziko lezokhenketho lasekuhlaleni, okanye ngokubhalisa kwiiwebhusayithi ezithengisa amatikiti emicimbi ukuze ukwazi ukuceba kwangaphambili.
  • Ukutshintsha kwezinto ngenxa yamaxesha onyaka. Kwiindawo ezitsala abantu abaninzi ngamaxesha athile onyaka, ukubuka iindwendwe ngexesha lonyaka elixakekileyo kwingingqi yakho kunokukunceda wenze imali engakumbi, ngoxa ukuhlisa ixabiso lakho ngexesha lonyaka apho izinga lokufunwa kwendawo liphantsi kunokutsala iindwendwe ezingakumbi.

  Ukubeka ixabiso lendawo yakho elikhuphisana kakuhle namanye kunokunceda indlu yakho ihambe phambili xa kukhangelwa kuAirbnb. Iziphumo zokukhangela zijonga ukufaneleka kwexabiso nomgangatho wendlu xa ithelekiswa nezifana nayo ezikufutshane.

  Cinga ngeendleko zakho

  Iindleko zakho zokubuka iindwendwe zinokukunceda ucinge ngexabiso lakho. UDaniel, iSuperhost yakwa-Airbnb nelungu Lequmrhu Labacebisi Lababuki Zindwendwe eTenerife eCanary Islands uthi ulandelelela oko akubiza ngokuba zindleko zakhe “ezingabonakaliyo” zokubuka iindwendwe nokufunwa kwendawo “okuzicaceleyo”.

  UDaniel uthi ulinganisela iindleko zakhe noko iindwendwe ezikulungele ukukubhatala ukuze ancedakale abeke ixabiso elisengqiqweni aze alindele imali anokuyenza esengqiqweni.

  Imizekelo yeendleko zokubuka iindwendwe inokuquka imali ebolekelwe ukuthenga indlu okanye irenti, imali yokulungisa indlu, iirhafu nemali yokucoca. Ezinye iindleko zisenokungazicaceli kwiindwendwe, ibe zikunceda zicacise ixabiso lakho. Unokuphawula nayiphi na into exabisekileyo onikezela ngayo kwingcaciso yendlu yakho, njengezinto zokuhlamba ezikumgangatho ophezulu okanye iinkonzo zokubukela ividiyo.

  Xa uPamellah, usomashishini nowayesakuba lilungu Lequmrhu Labacebisi Lababuki Zindwendwe eMalindi, eKenya, waqalisa ukubuka iindwendwe, uthi wayegxininisa kakhulu kwiindleko zakhe. Wabeka ixabiso lakhe “laphezulu kakhulu, ngokusekelwe kwimali ayisebenzisileyo kuyo” ibe akazange abhukishwe.

  UPamellah uthi, “Kwiiyure ezimbini emva kokuhlisa ixabiso lam, zange ndiphinde ndiyeke ukubuka iindwendwe.” Nangona amava akhe asenokungabi yinto ehlala isenzeka, waye wakwazi ukukhawuleza alenyuse ixabiso lakhe. Ngenxa yokubhukishwa okungatshintshiyo nezimvo zeendwendwe ezintle, waba yiSuperhost ngaphantsi kweenyanga ezintathu emva koko.

  Qonda amaxabiso

  Landelela iindleko nengeniso yakho ebudeni bokubuka kwakho iindwendwe. UReed, ongutitshala, usomashishini, nowayesakuba lilungu Lequmrhu Labacebisi Lababuki Zindwendwe ePhiladelphia uthi, “Ndaye ndenza iakhawunti yebhanki esecaleni ukuze ndilandelelele iindleko zam, ukuze xa kufika ixesha lokufakwa kwerhafu, ndingabhuduzeli.”

  Amagqwetha asekuhlaleni okanye iingcali kwezerhafu zinokunikezela ngamacebiso angerhafu nemithetho emele ithotyelwe Ngababuki Zindwendwe kwingingqi yakho. Nceda uqaphele ukuba uAirbnb akanikezeli ngamacebiso afumaneka kwiingcali. UReed uthi, “Ukuba kufuneka ufune umntu ocebisa ngezinto ezingerhafu, okanye ufuna ukuphanda kancinci ngezinto ezinento yokwenza nemali, yenze loo nto.”

  Ukuba Ungumbuki Zindwendwe omtsha ofuna ukuncedwa ubuqu ngexabiso, siza kukudibanisa Nonozakuzaku oyiSuperhost onokukunceda.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Sowuligqibile eli candelo Lothotho Lwezinto Ezifundwayo?
  Airbnb
  25 Mey 2023
  Ngaba oku bekuluncedo?