Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Kuvezwa ixabiso elipheleleyo ibe kwenziwa kube lula ukuphuma

  Sinika iindwendwe iinkcukacha ezingakumbi kwangaphambili xa zikhangela zize zibhukishe izindlu.
  Ngu-Airbnb nge-7 Nov 2022
  Lifundeka ngemizuzu eyi-2
  Ihlaziywe nge-14 Dis 2022

  Mhlawumbi uye wazibona iindaba nee-tweets ezandayo zeendwendwe ezikhalazela amaxabiso, imali yokucoca nemiyalelo yokuphuma. Njengoko amaxabiso ezinto enyuka, kusoyikiselwa nokudodobala koqoqosho, abahambi bakhangela ixabiso elibonakala lifaneleke ngakumbi. Iindwendwe, ingakumbi ezo zihamba okokuqala emva kweminyaka, zisixelele nokuba kubuhlungu ukugqibezela uhambo lwazo ngothotho lwezinto ezimele zenziwe.

  Kufuneka sisebenzisane ukuze silungise ezi ngxaki. Kwinyanga edlulileyo, uAirbnb wazise ngezinto ezihlaziyiweyo ukuze ixabiso elipheleleyo liboniswe kwangaphambili, sibeke ekuqaleni izindlu ezinexabiso elifaneleke ngakumbi kwiziphumo zokukhangela, senze izixhobo Zababuki Zindwendwe zokubeka amaxabiso zibe lula ukuzisebenzisa, size siphucule indlela yokuphuma yeendwendwe.

  Kuvezwa ixabiso elipheleleyo

  Xa iindwendwe zikhangela indawo yokuhlala kuAirbnb, imali emele ibhatalwe kwiphepha lokubhatala isenokuba ngaphezulu kwelindelweyo, kuba ixabiso losuku lendlu aliziquki ezinye iimali ezimele zibhatalwe. Le nto inokwenza umntu acaphuke aze angathembi nto.

  Ukususela nge-14 kaDisemba, iindwendwe zingatshintsha ukusuka kumaxabiso osuku ukuya kwixabiso elipheleleyo kwiziphumo zokukhangela. Amaxabiso apheleleyo aquka zonke iimali ezimele zibhatalwe ngaphambi kokufakwa kwerhafu.

  Emva kokuba iindwendwe zikhethe ukuba le nto isebenze, amaxabiso apheleleyo aza kuvela nakwimephu, kwizihluzi zamaxabiso, nakumaphepha endlu. Ngaphambi kokuba ziqinisekise ukubhukisha, iindwendwe zingabona ixabiso elahlulahluliweyo elipheleleyo lendawo eziza kuhlala kuyo libonisa imali ebhatalelwa ukusebenzisa uAirbnb, izaphulelo, neerhafu.

  Iindwendwe ezingakhethiyo ukuba kuvele ixabiso elipheleleyo ziboniswa ixabiso losuku, nto leyo eyisetingi ehlala ikhethiwe. Le ndlela ayifumaneki kumazwe nemimandla apho imithetho yasekuhlaleni sele ifuna ukuba amaxabiso apheleleyo kuquka iirhafu aboniswe kwangaphambili.

  Izinga ekulo xa kukhangelwa

  Indlela yokulandelelanisa iziphumo zokukhangela ka-Airbnb yenzelwe ukunceda iindwendwe zikhawuleze zifumane iindawo ezinezinto ezizifunayo. Le ndlela yokulandelelanisa ibeka phambili ixabiso elipheleleyo—kunexabiso losuku—nomgangatho wendlu yakho xa kuthelekiswa nezindlu ezifana neyakho kwingingqi yakho. Izindlu ezinelona xabiso lifanelekileyo nakweyiphi na ingingqi zidla ngokuba phambili kwiziphumo zokukhangela.

  Ukubeka ixabiso elipheleleyo elikhuphisana kakuhle namanye nokugcina umgangatho ophezulu kunokunceda kuphucule indawo evela kuyo indlu yakho xa kukhangelwa.

  Izixhobo zokubeka amaxabiso

  Nisixelele ukuba enye yezona ngxaki zenu ezinkulu kukubeka ixabiso leendawo zenu elikhuphisana kakuhle namanye. Ukususela ekuqaleni kuka-2023, siza kufaka izixhobo ezitsha zokuninceda nibeke ixabiso ngendlela efaneleke ngakumbi. Okwangoku, ezi zixhobo zikhoyo zamaxabiso zinokunceda:

  • Ukujonga ixabiso kwangaphambili kukuvumela ukuba ujonge ixabiso lokugqibela iindwendwe eziza kulibhatala—kuquka iimali ezitsalwayo, izaphulelo, izaphulelo ezifumaneka kube kanye neerhafu—ngaphambi kokuba zibhukishe. Ukuze usisebenzise esi sixhobo, yiya kwiisetingi zakho zokubeka amaxabiso uze ukhethe indawo ethi “Hlola imali ebhatalwa zindwendwe.” Faka iinkcukacha zokubhukisha, ezinjengenani leendwendwe neentsuku ezibhukishiweyo, ibe uza kuboniswa ukwahlulahlulwa kwexabiso elipheleleyo elibhatalwa lundwendwe nemali oza kuyibhatalwa.
  • Izaphulelo zeveki nezenyanga zidla ngokukhokelela ekubeni kuhlalwe ngakumbi, zehle izihlandlo zokulungiselela iindwendwe ezilandelayo, nomsebenzi omele uwenze ube mncinci. Zama ukutsala iindwendwe ukuba zibhukishe ngokufaka izaphulelo xa kuza kuhlalwa ixesha elide.

  Imiyalelo yexesha lokuphuma

  Siyaqonda ukuba ngumsebenzi omkhulu ukulungisa indawo yakho ukuze ilungele iindwendwe zakho ezilandelayo. Yinto evakalayo ukucela iindwendwe ukuba zenze izinto ezilula ngexesha lokuphuma, njengokucima izibane, ukulahla ukutya emgqomeni, nokuvala iingcango neefestile.

  Iindwendwe zithi azifuni ukwenza imisebenzi engavakaliyo njengokususa iingubo ezibhedini, ukuhlamba impahla nokutshayela ngomatshini wokutshayela.

  Kwiinyanga ezizayo, siza kusebenza nawe ukuze senze izinto ezimele zenziwe ngexesha lokuphuma zicace ngakumbi kwiindwendwe. Iindwendwe ziza kukwazi ukuhlola imiyalelo yakho yokuphuma ngaphambi kokubhukisha—ngendlela ezenza ngayo kwimithetho yekhaya—zize zichaze ukuba bekunjani xa ziphuma.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Airbnb
  7 Nov 2022
  Ngaba oku bekuluncedo?