Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Fumana izimvo ezingakumbi ezineenkwenkwezi eziyi-5

  Abantu abahombisa izindlu ngaphakathi neeSuperhost bachaza indlela abenza ngayo ukuze iindwendwe zingaze zikulibale ukuhlala kwazo.
  Ngu-Airbnb nge-26 Mey 2021
  Lifundeka ngemizuzu eyi-8
  Ihlaziywe nge-26 Mey 2021

  Izinto eziphambili

  • Yenza iindwendwe zikwazi oko zimele zikulindele ngaphambi kokuba zibhukishe

  • Ncokola neendwendwe ngokukhawuleza nangendlela ecacileyo

  • Gcina indawo yakho icocekile, itofotofo ibe kuqoqoshiwe

  • Faka izinto zasekuhlaleni xa unako, ukususela kwimizobo ukuya kwizinto zokuvasa

  • Nika iindwendwe ubumnandi obuza kubufuna ukuba ubuhleli kulo ndawo

  • Fumana okungakumbi kwisikhokelo sethu esipheleleyo ukuze unyuse umgangatho wendlela ozibuka ngayo iindwendwe

  IiSuperhost, oosomashishini, nabantu abahombisa izindlu ngaphakathi uCatherine noBryan WilliamsonbeBeginning in the Middle baye benza ishishini elisekelwe ekwenzeni iindwendwe zizive zingathi zihleli kwindawo yodidi oluphezulu. Ekubeni sele bebuke iindwendwe ezingaphezu kwe-2 000, baza kusibalisela ibali labo namacebiso abo amahle okwenza ikhaya lakho lingalibaleki.

  UCatherine: “Kuthi, ukwenza ishishini lethu kuAirbnb nenkampani yethu yokuhombisa kwaba yinto nje eyonwabisayo esavela sazibona sele siyenza. Ngo-2013, saye safuduka eNew York City, sifudukela eColumbus, Ohio—kulapho uBryan wakhulela khona. Sasifuna ukuba nendawo enkulu, ibe sikhangela nendawo esasinokuzinza kuyo size siziqalele into yethu.”

  UBryan: “Sathenga indlu enamagumbi okulala amathathu—saza sazibhaqa sele kufuneka sibhatale ityala elishiyekileyo. Kodwa besingalithandi tu icebo lokuba nomntu esihlala naye isigxina.”

  UCatherine: “Omnye umhlobo wam wayesazi omnye umntu orentisa ngegumbi lakhe angalisebenzisiyo kuAirbnb waza wasicebisa ukuba sikhe nathi simzame. Ngelo xesha, sasingekamazi uAirbnb. Mna noBryan saye sacinga sathi: ‘Kulungile, ukuba nje kunobhukishwa iintsuku eziyi-10 kulo nyaka, ingaba ntle kakhulu loo nto…’”

  UBryan: “Sayipapasha ibe yafunwa ngabantu abaninzi kakhulu. Kungekudala emva koko, saye sahambela phambili, sapapasha indlu yonke. Sasiye sibuke size sihlale kwiihotele ezahlukahlukeneyo eColumbus side sifumane eyona ingekho mbi kakhulu. Sade safikelela kwinqanaba lokuba sibe sihlala kuyo iiveki ezininzi. Sasibazi bonke abantu abasebenza kulo hotele. Kodwa ke sasingazukwazi ukuhlala apho okokoko.”

  Kuthi, ukubuka iindwendwe kuyindlela yokubonisa ubugcisa nesakhono.
  Bryan,
  EColumbus, OH

  UCatherine: “Saye salibhatala ityala lethu ibe ekugqibeleni saye sathenga enye indlu. Kwiminyaka embalwa kamva, siye salungisa saza sathengisa izindlu eziliqela, esizithandayo sazisebenzisa kuAirbnb. Sayiyeka imisebenzi yethu, senza isitudiyo sokuhombisa izindlu ngaphakathi (iMix Design Collective), sakha inkampani yethu yezindlu zokurentisa (iThe Village Host), saza zaqalisa i-blog yethu (iBeginning in the Middle).”

  UBryan: “Sikuthanda nyani ukwenza zonke iindwendwe zethu zilonwabele ixesha lazo. Ukuthanda kwethu ukubuka iindwendwe kwenze ukuba sikwazi ukuphila ubomi esibuthanda kakhulu. Njengombuki zindwendwe, nokuba unezona zindlu zintle, ukuba unokwenza iindwendwe zikonwabele ngeyona ndlela ukuhlala kwazo, uza kubona izimvo ozinikwa ngabantu nenani labantu ababhukishayo lintingela phezulu.”

  1. Yenza iindwendwe zikwazi oko zimele zikulindele

  UCatherine: “Enye yeemfihlelo zokufumana izimvo ezineenkwenkwezi eziyi-5 kukwenza iindwendwe zazi ukuba zilindele ntoni ngaphambi kokuba zicofe iqhosha elithi Bhukisha. Izindlu zethu zindala, ibe sizilungise kakhulu ukuze sizenze zibe likhaya, kuhlaleke zava kuzo kwaye zibe ntle. Kodwa ayiyo yonke into entle ngazo, ngoko sizama ukunikezela ngenkcazelo eninzi kangangoko kwangaphambili. Ngokomzekelo, imiphantsi neminyango yethu iyatswina.”

  UBryan: “Amagumbi ethu okuhlambela mancinci. Elinye lamagumbi ethu lidibene ngodonga lukammelwane. Siyayichaza loo nto ukuze abantu bazi ukuba kusenokubakho ingxolo. Iipati ASIZIVUMELI.”

  UCatherine: “Sinebhafu endala ezimeleyo ekuthiwa yi-clawfoot, iphakame kancinci kunezinye iibhafu eziqhelekileyo—ukuba kunokwenzeka iindwendwe zidinga izinto ekungeneka lula kuzo. Abanye abantu zinokubadika ezi zinto zingaqhelekanga. Abanye abantu basenokungabi naxesha lazo—kodwa sizama ukuthetha nomntu esaziyo ukuba uza kukonwabela ukuba kule ngingqi nakule ndlu.”

  2. Phendula ngokukhawuleza

  UBryan: Ukuncokola neendwendwe ngokukhawuleza nangokucacileyo yinxalenye ebalulekileyo ukuze iindwendwe zizive zingathi zihleli kwindawo yodidi oluphezulu. Kuyanceda ukubonisa iindwendwe zakho ukuba uhlala ukhathala.”

  UCatherine: “Abantu baza kuhlala nawe ixesha elifutshane—ibe badla ngokuhlalela into ebalulekileyo—ngoko awufuni ukuba umntu alinde ixesha elide ngaphambi kokuba umphendule okanye alungiselelwe into ethile. Ndingumntu othanda ukuphendula ingekapheli imizuzu eyi-5, kodwa ke ukuba ucinga ukuba awuzukwazi ukubaphendula abantu ngexesha elisengqiqweni, cinga ngokucela umntu oza kukuncedisa ekubukeni iindwendwe ukuze akuncede akuphendulele ii-imeyile zakho nemiyalezo. Senza yonke into esemandleni ethu ukuzibonisa ukuba sikhona ibe siyakhathala. Ibe ngamanye amaxesha loo nto ithetha ukuyeka into oyenzayo ukuze iindwendwe zizive zingathi zihleli kwindawo yodidi oluphezulu.”

  Funda ngokusebenzisana nomntu oncedisa ekubukeni iindwendwe

  3. Yenze eyabo

  UCatherine: “Xa kufikwa kumba wokuhombisa nendawo yakho, eyona nto ibalulekileyo kukuba iindwendwe zizive ingathi zikwikhaya lazo ngoxa zilapho. Chitha ixesha, wenze umgudu wokuhombisa ngefenitshala ebonakala ikhethekile—elungiswe yaza yabekwa kakuhle.”

  UBryan: “Kwaye loo nto ayithethi ukuba umele uliqale phantsi ikhitshi lakho lonke ulifake i-marble, okanye yonke into ibe yeyodidi oluphezulu. Ndicinga ukuba eyona nto ibalulekileyo kukuba kucoceke, kuhlaleke kamnandi ibe kungabikho xhakalala.”

  UCatherine: “Bamele bavakalelwe ngathi yonke into ilungiselelwe bona ngokukhethekileyo. Ziphe ixesha ususe iifoto zakho, izinto zentsapho yakho, izinto zokuhombisa ezingenamsebenzi, inkunkuma nayo nantoni na enokwenza iindwendwe zizive ingathi zikwikhaya lomnye umntu.”

  UBryan: “Into ebalulekileyo ekufanele ukuba utyale imali kuyo, yibhedi etofotofo. Kwakhona, akunyanzelekanga ukuba ibe nomatrasi odurayo, kodwa siye sifake iduveyi, sibeke nemiqamelo ezintlobo ezimbini: ehlohlwe imathiriyeli ethandwayo nolunye uhlobo lwayo.”

  UCatherine: “Amashiti: sidla ngokusebenzisa anemicu eyi-300. Iihotele ezininzi zidla ngokusebenzisa wona. Kufuneka atsho kamnandi eluswini ibe angabi ngathi ayakhuhla—kuba ekugqibeleni abantu babhukisha indawo yakho ukuze balale kuyo. Kwaye njengokuba sisazi—ingakumbi njengabazali—amathuba okulala kamnandi anqabile.”

  4. Faka izinto zasekuhlaleni

  UCatherine: “Xa abantu besiza kuhlala nawe, khumbula ukuba awuhlali nje nabo kwindawo yakho, ukwabenza bave ukuba kunjani ukuhlala kwisixeko sakho. Siyathanda ukuzama ukubenza bazive benexesha elimnandi ngendlela ekhethekileyo xa sikwazi. Amashishini amancinci adlala indima enkulu kwindlela eyaziwa ngayo iColumbus—ngoko siyakuvuyela ukuquka nabanye abantu.”

  UBryan: “Ngamanye amaxesha siye sishiyele iindwendwe izinto ezincinci zasekuhlaleni esizithandayo: amakhadi ezipho eevenkile zekofu zasekuhlaleni ukuze sizikhuthaze ukuba zibuke iindawo zasekuhlaleni. Siye sithenge ishampu, i-conditioner, nesepha yobuso kwinkampani yasekuhlaleni ekuthiwa yiCliff Original. Sinesepha yezandla engenazikhemikhali ekuthiwa yiGlenn Avenue. Sineseti yeencwadi ekuthiwa yi-The Columbus Book Project, ezabhalwa ngusomashishini wasekuhlaleni ebonisa ngamagcisa asekuhlaleni. IColumbus sisixeko esingadumanga, kodwa siyindawo yokuhlala entle ngeyona ndlela, yokukhulela neyokutyelela—ibe sinento eninzi enokonwatyelwa kuso.”

  UCatherine: “Siyathanda ukubonisa abantu izinto esizithandayo ngeColumbus—ibe siyakuvuyela ukwenza abantu babe nexesha elimnandi elibenza bathi, ‘Ndingakuvuyela ukufudukela eColumbus.’”

  UBryan: “Elinye icebo esilizamayo lokubonisa ngezinto zasekuhlaleni zaseColumbus kukusebenzisa ikhaya lethu njengegalari yezinto zobugcisa okanye indawo yokutyela isidlo sangakuhlwa ukuze sinike amagcisa ithuba lokubonisa ngomsebenzi wabo, msebenzi lowo bebesenokungakwazi ukubonisa ngawo. Sifuna ukubonisa ngezinto zobugcisa ezimbalwa kwindlu nganye size simane sizitshintsha emva kweenyanga ezimbalwa. Cinga amacebo, ucinge ngeendlela zokwenza ikhaya lakho libonise izinto ezithandwayo ekuhlaleni.”

  5. Zilindele iingxaki

  UBryan: “Nangona unokuba nezona njongo zintle uze wenze imigudu yokuba iindwendwe zizive zingathi zihleli kwindawo yodidi oluphezulu, yazi ukuba iingxaki ezingalindelekanga ziza kuvela, ibe kuza kufuneka uzilungise—enoba kukophuka komatshini womoya obandayo okanye zindwendwe eziphoxekileyo. Enye yezona ngxaki zinkulu esikhe sanayo, kukugqabhuka kombhobho wamanzi. Indlu yagcwala ngamanzi kukho iindwendwe. Zazimane zisifowunela…”

  UCatherine: “… Yabe ifowuni yam icimile.”

  UBryan: “… Ibe yayilusuku lwazo lomtshato.”

  UCatherine: “Kwakukubi kakhulu. Safunda into eninzi kakhulu. Xa ezo zinto zisenzeka, cela uxolo uze ugqibe ekubeni zifanele zibuyiselwe imali okanye isipho esifana neebhiskithi, ibhotile yewayini okanye isipho sedinala ebhatelweyo sinokunceda. Ukuba iindwendwe ziye azabi nexesha elimnandi tu, siye sizibuyisele imali yazo, kodwa loo nto ayiqhelanga ukwenzeka.”

  UBryan: “Sizama ukusebenzisa umthetho wokuba iindwendwe zethu sizinike ixesha elimnandi ebesiza kufuna ukulifumana ukuba besihlala kwindawo yethu. Kuthi, ukubuka iindwendwe kuyindlela yokubonisa ubugcisa nesakhono. Sifaka iintliziyo zethu zonke kwezi ndawo size sizinike umhlaba wonke ukuze abantu bazonwabele. Kusivuyisa kakhulu ukubona indlela iindwendwe zethu ezikuxhabisa ngayo.”

  UCatherine: “Ukufumana izimvo ezineenkwenkwezi eziyi-5 kusenza siqiniseke ngento esiyenzayo. Xa silungisa indawo, siye sibe nethemba lokuba kukho umntu oza kuwuxabisa umsebenzi ongakumbi esiwenzayo. Xa ucinga kuphela ngamanani xa utyale imali kwindlu, kulula ukungazihoyi izinto ezincinci ezingakumbi.”

  UBryan: “Ukubuka iindwendwe akukho lula. Kufuneka usebenze nzima.”

  UCatherine: “Kodwa siye sangenelwa kakhulu ibe kubutshintshile ubomi bethu. Kuye kwasenza sakwazi ukwenza into esiyithandayo, ukuhombisa izindlu ngaphakathi, size sonwabele ukubuka iindwendwe. Isenze sakwazi ukuqalisa ishishini lethu nokuqhubeka silikhulisa. Ndicinga ukuba, ukuba ebengekho uAirbnb besiza kusokola ekwenzeni nasekuqaliseni ishishini elincinci. Kusincede sayazi eyona nto sinokuyenza, eyona nto siyithandayo, ekukulungisa izindlu, sizilungiselela ukuba abanye abantu bakuthande ukuhlala kuzo.”

  UBryan: Sikwazile ukusebenzisa ubuchule bethu bokuqala ishishini nobugcisa bethu. Eyona nto eyenza kubengathi isonka sakho siqatywe macala, kukwazi ukwenza into oyithanda nyhani—nokukwazi ukuzenzela yona.”

  UCatherine: “Siyathemba ukuba la macebiso aza kukunceda ukuba ufumane izimvo ezineenkwenkwezi eziyi-5 ezingakumbi.”

  Ukonwabele ukubuka iindwendwe!
  UCatherine, uBryan noBianca

  Izinto eziphambili

  • Yenza iindwendwe zikwazi oko zimele zikulindele ngaphambi kokuba zibhukishe

  • Ncokola neendwendwe ngokukhawuleza nangendlela ecacileyo

  • Gcina indawo yakho icocekile, itofotofo ibe kuqoqoshiwe

  • Faka izinto zasekuhlaleni xa unako, ukususela kwimizobo ukuya kwizinto zokuvasa

  • Nika iindwendwe ubumnandi obuza kubufuna ukuba ubuhleli kulo ndawo

  • Fumana okungakumbi kwisikhokelo sethu esipheleleyo ukuze unyuse umgangatho wendlela ozibuka ngayo iindwendwe
  Airbnb
  26 Mey 2021
  Ngaba oku bekuluncedo?