Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Buka iindwendwe uzithembile ngeepolisi zethu nezinto zokuzikhusela

  Ukususela kwimilinganiselo yeendwendwe ukuya kwi-AirCover Yababuki Zindwendwe, sikhona ukuze sikuncede.
  Ngu-Airbnb nge-20 Okt 2020
  Lifundeka ngemizuzu eyi-3
  Ihlaziywe nge-7 Jun 2022

  Izinto eziphambili

  Abaninzi kuni basichazele indlela abakuthanda ngayo ukuhlalisa iindwendwe kwiindawo zabo nokwakha ubuhlobo nabantu abavela emhlabeni wonke. Kakade ke, bekunokuba nzima ukuziva ngolo hlobo ukuba beningancedwa ngoxa nibuka iindwendwe.

  Siyaqonda ukuba ufuna uAirbnb akuncede kwiimeko ezinqabileyo kodwa ezibuhlungu zaxa izinto zingahambi ngendlela ebekucetywe ngayo. Ukuze sikuncede ubuke iindwendwe uzithembile, nazi ezinye zezixhobo, iipolisi nezinto esizenzileyo.

  Ukukhuselwa ngokupheleleyo Kwababuki Zindwendwe

  Kwa-Airbnb, izinto zethu zokukhusela Ababuki Zindwendwe ezininzi zisenza sahluke ibe zinceda ukugcina intsapho yethu ikhuselekile.

  • I-AirCover Yababuki Zindwendwe: Kwenzeka ntoni xa undwendwe lutshaya kwindawo yakho okanye kufuneka ucoce ngendlela ekhethekileyo? Kuza kuthwani ukuba inja yondwendwe iyayitya ize iyikrazule isofa yakho kuze kufuneke iyolungiswa?I-AirCover Yababuki Zindwendwe ikunika i$1 miliyoni yokukukhusela kumonakalo ne$1 miliyoni yeinshorensi yokubhatalela umonakalo. Isoloko iqukiwe ibe isoloko isimahla—kuphela kuAirbnb.*
  • Imilinganiselo Yondwendwe: Imilinganiselo yethu yokuthembeka kweendwendwe ichaza izinto ezilindelwe nguAirbnb kwiindwendwe. Ingxelo yokwaphulwa kwayo nayiphi na kule milinganiselo ihlolwa kujongwe nezinye izihlandlo zokwaphulwa kwayo, nto leyo enceda kwisigqibo sokohlwaya esenziwa nguAirbnb.
  • Ukwaziswa ngokurhoxa: Siza kukuchazela ukuba siye sarhoxisa ukubhukisha ngokwethu ebekunokuphumela kwipati, ngokusekelwe kwizimvo ezidlulileyo ezingondwendwe ezithetha ngeepati okanye ezinye izinto ezifunekayo. Unalo nelungelo lokufunda izimvo ezingondwendwe nemiyalezo ethunyelweyo nefunyenweyo, nokurhoxisa ukubhukisha ngenxa yesizathu esivakalayo sokucinga ukuba kuza kuphumela ekwenziweni kwepati. Konke ukurhoxiswa kokubhukisha kufuneka kuhambiselane nepolisi ka-Airbnb yokungacaluli.

  Izixhobo zokukunceda ulawule izinto ngakumbi

  Ukubuka iindwendwe kuquka ukuchaza izinto ezilindelekileyo ukuze uphephe iingxaki zingekenzeki. Nazi izinto ezimbalwa esizenzileyo ukuze sikuncede utsale iindwendwe eziza kulungela indawo yakho:

  • Iisetingi zekhalenda nezokubhukisha: Ngokuqala uchaze inani labantu abanokuhlala kwindawo yakho, uchazela iindwendwe ukuba yintoni eza kukulungela. Khetha inani leentsuku undwendwe olunokuzihlala, ukuba zingabhukisha ixesha elingakanani kwangaphambili nokuba udinga ixesha elingakanani emva kokuphuma kweendwendwe. Funda okungakumbi ngokukhetha iisetingi zakho zokubhukisha
  • Iipolisi zokurhoxa: Ipolisi yokurhoxa oyikhethayo iza kuchaza ngokucacileyo ukuba iindwendwe zakho kufuneka zichaze nini ukuba zifuna ukurhoxisa ukubhukisha kwazo zize zibuyiselwe yonke imali. Funda okungakumbi ngokukhetha ipolisi yokurhoxa
  • Ukuqinisekiswa ukuba ungubani: Zonke iindwendwe kufuneka zifake igama lazo nefani, usuku lokuzalwa, inombolo yefowuni, idilesi yeimeyile nenkcazelo yokubhatala kuAirbnb ngaphambi kokubhukisha kodwa ungakwazi nokufuna ukuba iindwendwe zinike uAirbnb uhlobo lwesazisi esamkelekileyo ngaphambi kokuba zibhukishe. Funda indlela yokucela ukuba iindwendwe ziqinisekiswe
  • Imithetho yekhaya:Imithetho yakho yekhaya—njengokuba akuvumelekanga ukutshaya, izilwanyana zasekhaya okanye abantu abeze kwiindwendwe—unokuyenza ilungele wena uze uncede iindwendwe ziqonde bhetele ukuba ulindele ntoni ukuze zigqibe enoba indawo yakho izilungele na. Ngenxa yokubaluleka kwemithetho yekhaya, siyenze yavela kwiindwendwe kwiindawo ezininzi, kuquka iphepha lendlu yakho nephepha lokuqinisekisa ukubhukisha.

  Iqela elinceda intsapho Lababuki Zindwendwe

  Nangona kukho le milinganiselo neesetingi, zibakhona iimeko ezingaqhelekanga zokuba izinto zingahambi ngale ndlela ibilindelekile. Kwezo meko, kukho iindlela eziliqela zokufumana uncedo kuAirbnb:

  • Umyalezo othumeleka ngoko nangoko: Uncedo luka-Airbnb olukwiwebhsayithi yeyona ndlela ikhawulezayo yokufumana uncedo xa uludinga kwiingxaki ezingangxamisekanga njengokulungisa ikhalenda yakho okanye ukutshintsha amaxabiso akho.
  • Uncedo LweeSuperhost Olukhethekileyo: Ukuba uyiSuperhost, uza kudibana lula nomntu oyingcali yokunceda abathengi nanini na ucela uncedo.
  • Inombolo yasekuhleleni enokufowunelwa kwimeko yongxamiseko: Siyazi ukuba iindwendwe ezikuhambo kumazwe ezingawaqhelanga zisenokungayazi ukuba ifowunelwa njani inkonzo yemeko yongxamiseko yasekuhlaleni, ngoko senze iqhosha elikwi-app lemeko yongxamiseko. Eli qhosha likusa ngqo kwifowuni yabezomthetho basekuhlaleni nenkonzo yemeko yongxamiseko ebudeni bokubhukisha okuqhubekayo.
  • Inombolo yoncedo olungxamisekileyo: Ukuba useMerika kwaye unengxaki engxamisekileyo enento yokwenza nokukhuseleka kwakho ebudeni bokubhukisha okuqhubekayo, ungakhawuleza udibane nengcali yokunceda kwi-app yethu.

  Kubalulekile ukuba sakhe ukuthembana ukuze intsapho ka-Airbnb iphumelele—kwaye siyathemba ezi zinto zokukhusela ziyasinceda siyenze loo nto. Njengesiqhelo, enkosi ngokuba Ngumbuki Zindwendwe.

  *I-inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe, I-inshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile, kunye neInshorensi yomonakalo yomntu okwiZinto Ezinokonwatyelwa ayibakhuseli Ababuki Zindwendwe abaneendawo zokuhlala ezisebenzisa uAirbnb Travel, LLC, okanye Ababuki Zindwendwe abakwimimandla yaseTshayina naseJapan, apho kusebenzaI-inshorensi Yokukhusela Umbuki Zindwendwe waseTshayina, I-inshorensi Yababuki Zindwendwe eJapan, kunye neInshorensi Yokuzonwabisa yaseJapan. I-inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe ayinanto yakwenza ne-inshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile.

  Ukhumbule ukuba zonke iimali zezinto ezikhuselwayo zichazwe ngokweedola zaseMerika ibe kukho neminye imiqathango, iimeko nezinto ezingaqukwanga.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  Airbnb
  20 Okt 2020
  Ngaba oku bekuluncedo?