Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Isebenza njani inkqubo yokubhukisha ka-Airbnb?

  Fumana iinkcukacha ngemibuzo, izicelo zokubhukisha, Uvel' Ubhukishe nokunye.
  Ngu-Airbnb nge-9 Feb 2021
  Ividiyo yemizuzu eyi-2
  Ihlaziywe nge-18 Aga 2022

  Izinto eziphambili

  • Iindwendwe zisenokuthumela imibuzo yokubhukisha ukuba zinemibuzo ngendawo yakho

  • Ungasebenzisa Uvel' Ubhukishe okanye ufune izicelo zokubhukisha oza kuzihlola ngokwakho

  • Ukuziqhelisa ukungakhethi xa ubuka iindwendwe yinxalenye ebalulekileyo yokuba Ngumbuki Zindwendwe ophumelelayo

  Inkqubo yokubhukisha yakwa-Airbnb yenzelwe ukuba ibe lula ize icace. Kodwa njengoMbuki Zindwendwe omtsha, usenokuba nemibuzo ngendlela esebenza ngayo.

  Xa uyiqonda inkqubo yokufumana nokuphendula imibuzo yokubhukisha, ukuvula okanye ukuvala Ukuvel' Ubhukishe, ukulandelela ukubhukishwa nokuceba kwangaphambili kwikhalenda yakho, uza kube ukulungele ukwamkela iindwendwe zakho zokuqala.

  Ukufumana imibuzo yokubhukisha

  Ezinye iindwendwe zisenokuba nemibuzo—ngokomzekelo, ngexesha lokubhalisa xa kufikwa ngaphambi kwexesha okanye eyona ndawo ukuyo. Ezi ndwendwe zinokukuthumelela umbuzo ngokubhukisha ngaphambi kokubhukisha. Xa ufumana umbuzo, kuxhomekeka kwiisetingi zakho, uza kufumana i-imeyile, umyalezo kwimiyalezo yakho ka-Airbnb, okanye zombini.

  Nokuba usebenzisa Ukuvel' Ubhukishe, iindwendwe zisenokukuthumelela imibuzo ngokubhukisha kuqala ukuze zifumane inkcazelo engakumbi ngaphambi kokubhukisha. Uza kuba neeyure eziyi-24 zokuphendula imiyalezo yazo. Xa uyiphendule imibuzo yazo, ungathumela:

  Isikrini sombuzo wokubhukisha siveza izinto ezintathu onokukhetha kuzo: ukuvala okwexeshana iintsuku, isaphulelo esikhethekileyo okanye ukungasamkeli.
  Ukuba ufuna ukuba yiSuperhost, kuza kufuneka ube nomlinganiselo wokuphendula ongu-90% (kunye nezinye izinto), ngoko zama ukuphendula iindwendwe zingekapheli iiyure eziyi-24.

  Indlela iindwendwe ezingayibhukisha ngayo indawo yakho

  Iindwendwe ezingenamibuzo zinokubhukisha indawo ngoVel' Ubhukishe, ukuba ukuvulile okanye ngokuthumela isicelo sokubhukisha, ukuba Uvel' Ubhukishe ukuvalile.

  • Uvel' Ubhukishe yindlela yokubhukisha ehlala ikhethiwe kuzo zonke izindlu. Ukuba uyayisebenzisa, zonke iindwendwe ezifikelela zonke izinto ozifunayo zize zivumelane nemithetho yekhaya yakho ziza kukwazi ukuyibhukisha kwangoko indawo yakho nangeziphi na iintsuku ezifumanekayo. Ukuvel' Ubhukishe kubonisa ukuba ukulungele ukwamkela nabani na ozifikelelayo izinto ozifunayo xa kubhukishwa, inxalenye ebalulekileyo yokuba nguMbuki Zindwendwe ongakhethiyo.
  • Izicelo zokubhukisha zikunika iiyure eziyi-24 zokuhlola uze wamkele okanye ungamkeli isicelo sokubhukisha ngasinye esithunyelweyo. Uza kukwazi ukubona izimvo neeprofayile zeendwendwe. Abanye Ababuki Zindwendwe, ingakumbi abo baneendawo ezikhethekileyo okanye abangafumaneki ngamaxesha afanayo, bakhetha ukufumana izicelo zokubhukisha.
  Xa ufumana isicelo sokubhukisha, yiya ezantsi ukuze ungene kwiprofayile yondwendwe nezimvo zakutshanje.
  Sizama ukuphendula ngokukhawuleza kangangoko sinako kwaye sizama ukwamkela izicelo ezininzi kangangoko sinako. Yindlela eqinisekisiweyo yokunyusa indawo evela kuyo indlu yakho xa kukhangelwa.
  Superhosts Danielle and Eli,
  ETannersville, eNew York

  Gcina ikhalenda yakho isexesheni

  Ungalungisa ixabiso neesetingi zakho ukuze zihambisane nezinto ezifunwayo kwingingqi yakho ngamaxesha ahlukeneyo onyaka. Amacebiso amabalwa akhawulezayo ekhalenda:

  • Vala iintsuku ezithile xa uyazi ukuba awuzukwazi ukwamkela iindwendwe
  • Seta elona xesha lifutshane nelona xesha lide linokuhlalwa
  • Ukuba unezinye iikhalenda ezikwi-intanethi, dibanisa ikhalenda yakho ka-Airbnb nazo ukuze uqinisekise ukuba usoloko usazi ngokubhukisha okuzayo

  Fumana iinkcukacha ezingakumbi ngeesetingi zekhalenda nezokubhukisha

  Xa sele uqonda ukuba iindwendwe zingayibhukisha njani indawo yakho nokuba kunjani ukubhukisha kuzo, uza kukulungela ukuhoya eyona nxalenye imnandi yokubuka iindwendwe: ukwamkela iindwendwe zakho.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  • Iindwendwe zisenokuthumela imibuzo yokubhukisha ukuba zinemibuzo ngendawo yakho

  • Ungasebenzisa Uvel' Ubhukishe okanye ufune izicelo zokubhukisha oza kuzihlola ngokwakho

  • Ukuziqhelisa ukungakhethi xa ubuka iindwendwe yinxalenye ebalulekileyo yokuba Ngumbuki Zindwendwe ophumelelayo

  Airbnb
  9 Feb 2021
  Ngaba oku bekuluncedo?