Indlela ukuhlala ixesha elide okunolinceda ngayo ishishini lakho lokubuka iindwendwe

Iindwendwe ezimbalwa ezibhukisha iintsuku ezingakumbi zingenza kube lula ukubuka iindwendwe uze wonyuse ingeniso yakho.
Ngu-Airbnb nge-11 Mey 2022
Lifundeka ngemizuzu eyi-2
Ihlaziywe nge-12 Mey 2023

Ukubuka iindwendwe eziza kuhlala ixesha elide kunokuba yindlela efanelekileyo yokubuka iindwendwe. Ungakwazi ukwenza ingeniso eqikeleleka ngakumbi, unciphise umsebenzi wokulungiselela iindwendwe ezilandelayo uze ubuke iindwendwe ubhetyebhetye ngakumbi.

Ukugcwalisa ikhalenda yakho

Ukuhlala ixesha elide kunceda ugcwalise ikhalenda yakho ngokukhawuleza. Nokuba ziintsuku ezingangeveki (ubuncinane iintsuku ezisixhenxe) okanye ezingangenyanga (ubuncinane iintsuku eziyi-28), kunciphisa inani leentsuku ezivulekileyo ezingabhukishwanga.

Ukuhlala ixesha elide kunokwenza ube nengeniso engakumbi neqinisekileyo. Xa ubuka undwendwe ixesha elide kunenyanga, ubhatalwa ngezavenge eziqhelekileyo.

Ungakhuthaza ukuba kuhlalwe ixesha elide ngokufaka izaphulelo zeveki nezenyanga:

  1. Cofa uphawu lweesetingi kwikhalenda yakho.

  2. Yiya kwindawo ethi Izaphulelo kwithebhu yakho Yamaxabiso.

  3. Khetha indawo ethi Ngeveki okanye Ngenyanga. Uza kufumana isaphulelo esicetyiswayo ngokusekelwe kwindlu yakho nokufunwa kweendawo ezifana neyakho kwingingqi yakho.

  4. Shenxisa islayida phakathi kuka-0 no-99% ukuze ulungise isaphulelo uze ubone indlela esitshintsha ngayo umyinge wexabiso lakho leveki okanye lenyanga.

  5. Khetha ixabiso londwendwe ngezantsi ukuze ubone ukwahlulahlulwa kwexabiso, kuquka naziphi na iimali ezimele zibhatalwe nengeniso yakho.

  6. Cofa indawo ethi Gcina ukuze ubeke isaphulelo osifunayo.

Abanye Ababuki Zindwendwe bafuna iindwendwe ezinomdla wokuhlala ixesha elide. Bathumela iilinki zezindlu zabo kwiinkampani zasekuhlaleni okanye kwiiyunivesithi ezinabasebenzi okanye abafundi ekusenokwenzeka ukuba bakhangela iindawo zokuhlala okwexeshana.

UPatricia, iSuperhost yaseAustin, eTexas uthi, “Ndinomdla [wokwamkela] iindwendwe eziza kuhlala ixesha elide kuphela.” “Ndifuna ukuba indawo yam ibe yindawo yabasebenzi abakuhambo abaza kusebenza inyanga enye ukuya kwezintathu.”

Ukunciphisa umsebenzi ekufuneka uwenze

Ukubhukishwa ixesha elide kudla ngokuthetha ukuba zimbalwa izihlandlo zokungena nokuphuma kweendwendwe ibe kuthetha umsebenzi omncinci, ingakumbi xa kuthethwa ngokuthumelelana imiyalezo neendwendwe zakho kunye nokucoca indawo yakho.

Ngokomzekelo, Ababuki Zindwendwe badla ngokuchitha ixesha elincinci beqhakamshelana neendwendwe ezihlala inyanga enye kuneendwendwe ezininzi ezihlala iintsuku nje ezimbalwa ngexesha.

Ukuze izinto zihlale zicocekile, abanye Ababuki Zindwendwe baba neenkonzo zokucoca nezinto zokucoca. UOmar, oyiSuperhost eMexico City, owamkela iindwendwe nabantu abasebenzela ekhaya kangangeeveki ezintandathu ngexesha uthi, “Ndicoca simahla veki nganye, ndifake izinto zebhedi ezicocekileyo nezinto ezifunekayo ukuze ndiqinisekise ukuba yonke into ihamba kakuhle.”

Ukuba bhetyebhetye ekubukeni iindwendwe

Iindwendwe eziza kuhlala ixesha elide kunokukufanela kakuhle ukuba awuzukubakho ixesha elide. UMaggie, oncedisa ekubukeni iindwendwe eNorthampton, eMassachusetts, uthi ikhaya labazali bakhe lalidla ngokungabinamntu xa behambile beyokuchitha ubusika ePuerto Rico. Uthi, “Sasuka ekungenzini mali, sasebenzisa uAirbnb saza senza ingeniso ye$3 500 ngenyanga.”

Iindwendwe eziza kuhlala ixesha elide zinokufaneleka kwiingingqi ezingakuvumeliyo ukuqeshisa ixesha elifutshane. Qinisekisa ukuba ezona ntsuku zimbalwa nezona zininzi zinokuhlalwa uzisete ngendlela eza kuthobela imithetho nemiqathango yasekuhlaleni.

Ukuba ukwingingqi evumela ukubhukisha ixesha elifutshane nelide, cinga ngokumane ulungisa iisetingi zakho ngamaxesha athile. Le nto inokukunceda wenze ukufunwa kweendawo ngokwexesha lonyaka kwingingqi yakho kukusebenzele ngoxa utsala iindwendwe ukuba zibhukishe naziphi na iintsuku okanye iiveki ezifumanekayo phakathi kokubhukisha kwexesha elingangenyanga.

Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

Airbnb
11 Mey 2022
Ngaba oku bekuluncedo?