Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

Indlela enye iSuperhost eyenza ngayo ukuze inciphise umonakalo kwindalo

Izinto ezincinci—ezifana nokusebenzisa iibhola zokomisa nefenitshala yakudala—kungenza umahluko.
Ngu-Airbnb nge-21 Epr 2021
Lifundeka ngemizuzu eyi-2
Ihlaziywe nge-21 Epr 2021

Izinto eziphambili

  • I-Superhost uTiffany usichazela isizathu sokuba ukubuka iindwendwe ngendlela engayonakalisiyo indalo kufikeleleka ngaphezu kunokuba ucinga.

  • Uyakwazi ukulungelelana xa ekhetha izinto ezikhusela indalo eqonda ukuba ayizizo zonke iindwendwe ezithanda izinto yena azithandayo

ISuperhost uTiffany waseHollywood Beach eCalifornia, uchaza isizathu sokuba kubalulekile kuye ukukhusela indalo, into ayifunde apha endleleni, nendlela eye yayinxalenye yempumelelo yakhe ekubukeni iindwendwe.

Igama elithi "ukungonakalisi indalo" libonakala lisoyikisa. Kodwa xa sithetha inyani akunjalo tu.

Ndisandula ukufunda ukuba suku ngalunye ndenze izinto ebezinokwenziwa nguye nawuphi na umntu oqhelekileyo. Ukwenza umgquba ngumkhwa wokungonakalisi indalo ekusenokwenzeka ukuba uthi qatha ebantwini abaninzi. Ukuba ungawenza, kuhle! Kodwa andiyenzi loo nto. Zininzi iindlela ezilula nezingafuni mali ininzi zokunciphisa uze uphinde uzisebenzise izinto zingalahlwa.

Iibhola zokomisa zindongele imizuzu eyi-10 ukuya kweyi-15 kwisixa sempahla ngasinye esisemtshinini—yinto enkulu leyo xa ndibhukishwe kakhulu. Azipheleli nje ekunciphiseni ukusetyenziswa kombane, kodwa ziyindlela yokukhusela indalo neyokwenza izinto ziphinde zisetyenziswe kunamashiti okomisa asetyenziswa kube kanye. Zombini ezi zizathu ziphela zikongela imali.

Ndisebenzisa izinto zakudala. Kutheni ndiza kuthenga into entsha eza kwenziwa ibe ninzi xa kukho izinto ezininzi ezahlukileyo, ezinokuphinda zisetyenziswe, ezibhetele neziphawuleka ngakumbi? Ukufumana nje isitulo esinomqamelo okanye ufake imnye umbala kwisibane esiqokelela uthuli kwigaraji yakho kwenza umahluko omkhulu.

Singqongwe zezolimo, ngoko ndiyathanda ukunika iindwendwe iziqhamo nemifuno esuka kubalimi balapha. Oko kuxhasa indawo yethu, kuphungula ukungcoliseka komoya kuba uthenga kwalapha ekuhlaleni, kuze kwenze iindwendwe zibone ukuba ininzi into ezinokuyifumana eOxnard, eCalifornia.

IBeach Lodge ikwiiblokho ezimbini ukusuka kwimarike yamafama ibe uhamba imizuzu emihlanu ngemoto ukuya efama, ngoko ndiye ndishiyele iindwendwe iibhegi ezinokuphinda zisetyenziswe ukuze zizisebenzise xa ziyothenga.

Sishiyekelwe ngamanyathelo ayi-50 ukuba sibe nolwandle eliphuma phambili ngokucoceka. Ngelishwa baya besanda abantu abaqalayo ukuya elwandle abashiya inkunkuma ephela ingcolisa ulwandle. Ndifuna ukuqiniseka ukuba abantu abahlala endlwini yethu abalongezi elo nani. Yiloo nto sibanika iikomityi ezinokuphindwa zisetyenziswe nezinto zokugcina ukutya.

Uyabona Ababuki zindwendwe abaninzi banyusa umgangatho wabo ngokuphisa ngewayini—kodwa ndicinga ukuba ukubuka iindwendwe ngendlela engonakalisi indalo yenye indlela yokwenza wahluke. Ukukhetha iindlela ezikhusela umhlaba akuncedi nje iplanethi kuphela, kukhuthaza neendwendwe zakho ukuba zingayonakalisi indalo.

Sizama ukulungelelanisa izinto. Ngoxa siphungula ukusetyenziswa kwephepha ngokusebenzisa iitawuli zelaphu, sisayishiya iroll yeetawuli zephepha ukuze iindwendwe zikwazi ukukhetha. Sekunjalo , siyaqiniseka ukuba zombini, iitawuli zephepha nephepha langasese zenziwe ngebamboo, iphepha elinokuphinda lisetyenziswe, okanye iphepha eliqinisekiswe yi-PEFC.

Iibhegi zokufaka inkunkuma ezingonakalisi indalo zezona zilungileyo xa kuthethwa, kodwa uphando lwam lufumanise ukuba iibhegi ezenziwe ngezityalo zidla ngokuvuza zize zikrazulwe zezinye izinto ezisenkunkumeni. Andinakuyenza loo nto kwiindwendwe kuba andizazi izinto abazifaka enkunkumeni. Ikhitshi lethu likumgangatho wesithathu, ngoko andinokuthanda xa iibhegi zinokukrazuka iindwendwe zingekafiki emigqomeni kumgangatho osezantsi. Nangona iibhegi ezinokuboliswa ziintsholongwane zingasebenzi kwimeko yam, kungakuhle ukuba zingasebenza kuwe.

Iindwendwe zidla ngokushiya ukutya okungavulwanga okunokunikelwa ngako kwiindawo eziphisa ngokutya zasekuhlaleni. Yindlela elula yokunceda abo basweleyo kwindawo ohlala kuyo. Ewe, kufuneka uqhube ukuse kwindawo ephisa ngokutya, kodwa jonga iziphumo ezintle enokuba nazo.

Injongo yam kulo nyaka kukubonisa abalandeli bam kuInstagram ukuba zonke ezi zinto ziyenzeka—ibe aziyonakalisi indalo. Ngethemba lokuba ayizokuphelela nje kwiindwendwe ezifikayo ezixabisa ukuba sicinge ukwenza izinto ezingonakalisi indalo, kodwa Nababuki zindwendwe abasilandelayo baza kuyiqonda indlela ukungayonakalisi indalo ekunokuzichaphazela ngayo iindawo zabo.
OKULANDELAYO: Indlela Ababuki Zindwendwe bakwa-Airbnb abenza iindawo zabo zingonakalisi indalo

Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshiwe emva kokuba lipapashiwe.


Izinto eziphambili

  • I-Superhost uTiffany usichazela isizathu sokuba ukubuka iindwendwe ngendlela engayonakalisiyo indalo kufikeleleka ngaphezu kunokuba ucinga.

  • Uyakwazi ukulungelelana xa ekhetha izinto ezikhusela indalo eqonda ukuba ayizizo zonke iindwendwe ezithanda izinto yena azithandayo

Airbnb
21 Epr 2021
Ngaba oku bekuluncedo?