Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Indlela yokufumana umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5

  Izimvo ezintle zinokukunceda uthandwe zindwendwe zakho kuze kubhukishwe ngakumbi.
  Ngu-Airbnb nge-17 Dis 2020
  Ividiyo yemizuzu eyi-5
  Ihlaziywe nge-4 Okt 2022

  Izinto eziphambili

  • Ngaphambi kokuba iindwendwe zibhukishe, zenze zazi izinto ezimazizilindele

  • Phendula uze ulungele izinto ezingalindelekanga

  • Faka izinto ezicingisiswe kakuhle nezinto zasekuhlaleni

  Izimvo zinokukunceda uyilungise indlu yakho, ibonakale iphezulu kwiziphumo zokukhangela, uze ufanelekele ukuba yiSuperhost. Ngoko kungokwemvelo ukufuna ukufumana iinkwenkwezi ezintlanu qho xa umntu ehlala nawe.

  Ekubeni iiSuperhosts zigcina umlinganiselo ongu-4.8 okanye ongaphezulu, ziyayazi ukuba kwenziwa njani ukuze ufumane izimvo zeenkwenkwezi ezintlanu. Kwividiyo yethu engasentla, sithethe noCatherine noBryan, iiSuperhost eColumbus, eOhio, baza basixelela ngamacebiso abo aphambili okufumana izimvo ezintle kakhulu.

   Yenza iindwendwe zazi ukuba zilindele ntoni

   UCatherine uthi “Enye yezona ndlela zisebenzayo zokuqinisekisa ukuba iindwendwe zanelisekile ngento ezinokuyonwabela kukuzenza zazi into emaziyilindele ngaphambi kokuba zicofe iqhosha elithi ‘bhukisha'. “Sithanda ukufaka inkcazelo eninzi kangangoko kunokwenzeka kwiphepha lendlu yethu, nokuba ithi, ‘Indlu ineminyaka engaphezu kweyi-100 ikho, ibe sineminyango etswinayo.’”

   Phendula ngokukhawuleza

   Abantu badla ngokuhlala kwindawo yakho ixesha elifutshane, ngoko kubalulekile ukuba ubaphendule xa kuvela izinto.” Kulula ukufaka i-app ka-Airbnb kwi-smartphone sakho, ukuze ukwazi ukuphendula iindwendwe ngokukhawuleza.

   Yenze eyabo

   UCatherine uthi “Xa kufikwa kwindlela yokuhombisa nendawo yakho, eyona nto ibalulekileyo kukuba iindwendwe zizive zisekhaya. “Susa zonke iifoto zakho nenkunkuma.” Yonke le nto yenzelwa ukuqinisekisa ukuba iindwendwe ziziva zikhululekile, nangona kusoloko kuyinto entle ukufaka izinto ezikhethekileyo zokwenza indawo ibe likhaya.

   Ukucingisisa ngendlela ohombisa ngayo kunokunceda iindwendwe zizive zamkelekile. UBryan wongeza athi “Loo nto ayithethi ukuba umele uliqale phantsi lonke ikhitshi lakho. Indawo yakho kufuneka nje ibonakale ifanelekile, intle, ivulekile kwaye icocekile.”

   Faka izinto zasekuhlaleni

   UCatherine uthi “Xa abantu besiza baze bahlale nawe, awabelani nje nabo ngendawo yakho—ukwabelana nabo ngesixeko sakho.” Yena noBryan banika iindwendwe ishampu, i-conditioner, nesepha yobuso neencwadi zamagcisa zikasomashishini wasekuhlaleni. UCatherine uthi “Siyakuthanda ukubabonisa izinto esizithandayo ngeColumbus.

   Lungiselela okungalindelekanga

   UCatherine uthi, “Nokuba ungazama kangangoko ukuba Ngumbuki Zindwendwe ofumana iinkwenkwezi ezintlanu, kukho into eza kungamambi kakuhle nokuba kunini.” UBryan uyavuma, esongeza ngelithi: “Sikhe sagqabhukelwa ngumbhobho ibe uye wamanzisa yonke indawo ekumgangatho wokuqala.”

   Iindwendwe zabo ezazibhiyozela usuku lwazo lomtshato, zange zikwazi ukuqhakamshelana nabo. UCatherine uthi, “Emva kokwehlelwa yiloo nto, saphela sifuna Umntu Oncedisa Ekubukeni Iindwendwe, ukuze ukuba konokwenzeka siphinde singayibambi ifowuni xa undwendwe lufowuna, abe khona umntu onokunceda.”

   Nokuba luhlobo olunjani lwendawo onikezela ngayo kuAirbnb, izimvo zeendwendwe zinokunceda zize zithobe amaxhala. UCatherine uthi “Xa kukho umntu osishiyela uluvo oluhle kakhulu, loo nto ibonisa ukufaneleka kwayo yonke into esiyenzayo ibe yenza singazisoli nganto. Kusincede saphila ubomi esibuthandayo.”

   Funda okungakumbi kwisikhokelo sethu esipheleleyo sevidiyo yabaqalayo

   Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

   Izinto eziphambili

   • Ngaphambi kokuba iindwendwe zibhukishe, zenze zazi izinto ezimazizilindele

   • Phendula uze ulungele izinto ezingalindelekanga

   • Faka izinto ezicingisiswe kakuhle nezinto zasekuhlaleni

   Airbnb
   17 Dis 2020
   Ngaba oku bekuluncedo?