Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Indlela yokuba nguMbuki Zindwendwe wakwa-Airbnb

  Fumana iimpendulo ozidingayo ukuze uqalise ukubuka iindwendwe uzithembile.
  Ngu-Airbnb nge-16 Nov 2022
  Lifundeka ngemizuzu eyi-3
  Ihlaziywe nge-16 Nov 2022

  Izinto eziphambili

  1. Hlola ukuba indawo yakho ilungile na

  2. Yenza indawo yakho ilungele iindwendwe

  3. Faka indawo yakho

  4. Gqiba ngendlela oza kubuka ngayo iindwendwe

  5. Beka ixabiso lakho uze ubhatalwe

  Indawo yokufumana uncedo nezinto zokukunceda

  Izinto eziphambili

  Airbnb
  16 Nov 2022
  Ngaba oku bekuluncedo?