Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Indlela yokwandisa ishishini lakho Ngezinto Ezinokonwatyelwa

  Ababuki zindwendwe banokwenza konke okusemandleni ukuze babe nezinto ezonwabisayo.
  Ngu-Airbnb nge-17 Jan 2019
  Lifundeka ngemizuzu eyi-2
  Ihlaziywe nge-7 Jan 2022

  Isidlo sakusasa esenziwe ekhaya, ukuhambahamba, izinto ezenziwa ekuhlaleni nokunye okungakumbi— iiSuperhost zenza okungaphaya xa kufuneka zenze iindwendwe zizive zamkelekile. Phofu, ababuki zindwendwe beendawo zokuhlala abamalunga ne-30%* baye babonise iindwedwe iindawo baza bazenzisa nezinye izinto. Ibe abanye ababuki zindwendwe benze zonke ezi zinto ngokuthi babe ngababuki zindwendwe Bezinto Ezinokonwatyelwa.

  Thatha iiSuperhost uPatricia Ramos no-Oscar Fernandez, ababengabanye bokuqala ukuba ngababuki zindwendwe Bezinto Ezinokonwatyelwa eCuba. Esi sibini, esingooprofessa bezoqoqosho kwiYunivesithi yaseHavana, baqala njengababuki zindwendwe bendawo yokuhlala. Ngoku, babuka iindwendwe Nakwizinto Ezinokonwatyelwa ezine: iintsuku ezimbini zokonwabela inkcubeko yaseHavana neyasezilalini; nohambo oluthatha isiqingatha semini kubukwa uqobo lweHavana; kuchithwe usuku lonke kwiindawo ezisemaphandlelni zaseCuba kukhuliswa ikofu, kukhuliswa izilwanyana kuphilwe nangezinto eziveliswa ngumhlaba; kwakunye nencoko yeeyure ezimbini ngoqoqosho nezentlalo zaseCuba kuselwa iCuba Libres okanye nasiphi isiselo umntu asikhethileyo. Ibe, "siye sakhuthaza abahlobo ukuba babuke iindwendwe kwezinye Izinto Ezinokonwatyelwa eziyi-15," utshilo uOscar.

  UPatricia no-Oscar bathethe nathi ngendlela abawunyuse ngayo umgangatho wokuba ngoosomashishini kwabo.

  Ngoko niqale njani ke Ngezinto Ezinokonwatyelwa?
  UOscar: “Besihlala nondwendwe ngalunye kangangeeyure ezimbini xa lufika kuba besifuna ukuluxelela yonke into esiyaziyo ngeCuba. Ibe besiyonwabela kakhulu loo nto kuba ibisenza sizive ngathi singooprofesa, sinohlobo nje olutsha lomfundi.”

  UPatricia: “Emva koko abantu baqalise ukushiya izimvo ngathi baze babhala [nangohambo lwethu olungacetywanga]. Ngoko xa uAirbnb waqalisa Izinto Ezinokonwatyelwa eCuba, sicinge ukuba, 'Kutheni singenzi Into Enokonwatyelwa ngendlela ebisisele sisenza ngayo xa abantu befika?'”

  Khawusixelele Ngento yakho yokuqala Enokonwatyelwa, njengokuba ungumntu Wezinto Ezonwabisayo waseCuba. Yintoni eyenza yahluke?
  UPatricia: Ubukhulu becala, iindwendwe zamazwe aphesheya eziza eCuba zilindele ukuva ngecuba, irum, kunye nomculo wesalsa. Kodwa into ebesifuna ukuyenza kukubonisa iindwendwe okungaphezu koko: indlela esebenza ngayo inkqubo yemfundo, inkqubo yezempilo, neemarike; nendlela abantu abaphila ngayo ngemivuzo emincinci. Siye sihambahambe esixekweni, size sibabonise iindawo ezingezozabakhenkethi njengeCoppelia, zonke iintlobo zeayisi zilapho. Aphantse abize iisenti eziyi-25 zedola zaseMerika amacephe amahlanu eayisi. Ulinda phantse imizuzu eyi-30, ibe abantu baye bancokole baqhelane nabanye abantu ngalo mizuzu besalindile—yinto eyenzeka ekuhlaleni eCuba ke leyo. Siphinde sise iindwendwe zethu kwizithuthi zikawonkewonke, nto leyo engaqhelekanga tu [kubakhenkethi]. Ekupheleni kosuku, baziva ngathi benze into enkulu kakhulu ibe bangabalisa ngendlela abantu baseCuba abaphila ngayo kwiindawo abahlala kuzo.”

  Yintoni eyona nto imnandi ngokuba ngumbuki zindwendwe Kwinto Enokonwatyelwa?
  UOscar: "Ulwazi kunye nokwandisa inkcubeko kuyamangalisa. Ngalo lonke ixesha, uchazela abanye abantu ngenkcubeko yakho. Sisengooprofesa eyunivesithi, ngoko sikhuthaza abantu abatsha esisebenza nabo ukuba basincedise ekubukeni iindwendwe Kwinto Enokonwatyelwa. Sivakalelwa kukuba uAirbnb uvelise imisebenzi waza waphucula ubomi. Kwizinto zethu Ezinokonwatyelwa "Zobomi Basemaphandleni," sisa iindwendwe zethu ezilalini ukuze zidibane nabahlobo beentsapho yethu abaphila ngokuloba nokukhulisa iziqhamo nekofu. Ngoku, sisa iindwendwe apho kathathu ngeveki, ibe nabahlobo bethu ngoosomashishini ngoku.”

  Ungabacebisa njani ababuki zindwendwe abacinga ngokuba Nento Enokonwatyelwa?
  UPatricia: "Kuxhomekeke nje ekubeni unento ofuna ukuyibonisa nokuba ingaba ukufuna nyhani na ukubabonisa abanye abantu.”

  UOscar: “Kuba ukuzenza ufikeleleke kwiindwendwe zakho kuyeyona nto ifunekayo. Kufuneka ube nguwe ungazenzi omnye umntu, kungenjalo, soze uphumelele.”

  *Ngokusekelwe kuphando lwangaphakathi lwakwa-Airbnb lwababuki zindwendwe abangaphezulu kwe-100.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Airbnb
  17 Jan 2019
  Ngaba oku bekuluncedo?