Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Indlela yokuhoya uluvo olubi kuAirbnb

  Phendula izimvo ezimbi ngeenkcukacha ezivakalayo zezinto eziphuculiweyo.
  Ngu-Airbnb nge-4 Mey 2021
  Lifundeka ngemizuzu eyi-2
  Ihlaziywe nge-8 Feb 2023

  Uluvo olubi lunokukhathaza. Kodwa noyena Mbuki Zindwendwe unobubele unokuzifumana izimvo ezimbi kwiindwendwe ngamanye amaxesha.

  Ungakwazi ukubhala impendulo ebonwa ngumntu wonke kwizimvo zendlu yakho. Ukuphendula kakuhle kubonisa ukuba uzikhathalele izimvo zeendwendwe zakho. Zikhona nezinto onokuzenza ukuze uphephe izimvo ezimbi.

  Ukuphendula izimvo ezimbi

  Ukubhala impendulo emfutshane, ebonwa ngumntu wonke enobubele xa kubhalwe uluvo olubi kukunika ithuba lokuchaza indlela ozilungisa ngayo izinto.

  Iindwendwe zisichazela ukuba xa ziphawula ukuba Umbuki Zindwendwe
  uyaphendula kwizimvo, loo nto izenza zizive zizithemba ngakumbi ukuba zibhukishe kuba ziyayazi ukuba Umbuki Zindwendwe ukulungele ukwamkela amacebiso.

  Unako
  ukuphendula uluvo zingekapheli iintsuku eziyi-30 emva kokuba lubhaliwe. Nanga amacebiso ambalwa okubhala impendulo entle:

  • Qala ngokuchaza ukuba ulufumene uluvo uze ulubulele undwendwe. Le nto inokuba lula njengokuthi, “Enkosi ngoluvo lwakho, Mary! Siyixabisa nyhani into yokuba uthathe ixesha lokucinga ngohambo lwakho.”

  • Chaza indlela oyiphucule ngayo indawo yakho. Usenokuthi, “Siyaxolisa kuba iibhedi bezingekho tofotofo. Ukulala kakuhle kwakho kubalulekile kuthi, ngoko sifake izinto zokwenza oomatrasi babe tofotofo emva koluvo lwakho.”

  UAndrew, oyiSuperhost eBerlin uthi, “Njengondwendwe, andilindelanga nawuphi na Umbuki Zindwendwe ukuba abe nezimvo ezintle kuphela, kodwa ndithanda kakhulu abo bazihoyayo izimvo ezimbi nababonisa ukuba bayafuna ukuphucula.”

  Izimvo zisenokususwa ukuba zophula
  Ipolisi yethu Yezimvo. Unako ukuxela uluvo ocinga ukuba lophula ipolisi yethu. Unako ukuphikisa uluvo lokuziphindezela—kungakhathaliseki ukuba belubhalwe nini—olubhalwe zindwendwe okholelwa ukuba lwaphule iipolisi.

  Ukuphendula izimvo ezintle

  Ukubhala iimpendulo ezibonwa ngumntu wonke kwizimvo ezintle kudlala indima enkulu ekuboniseni ukuba Ungumbuki Zindwendwe okhawuleza aphendule.

  Ukuba uphendula izimvo ezimbi kuphela, uza kwenza zihoywe kakhulu. Endaweni yoko, phendula nakwizimvo ezintle. Nokuthi nje, “Enkosi ngokuhlala kwindawo yam!” kunokwanela.

  Ukuphepha izimvo ezimbi

  Ngamanye amaxesha uluvo olubi lubangelwa nje kukulindela izinto ezingafaniyo. Qho usamkela undwendwe, lithuba lokuzibuka kakuhle iindwendwe nokuziqhelisa ukungakhethi xa usamkela iindwendwe.

  Nangona ungenakuqinisekisa ukuba awusoze ufumane uluvo olubi, kukho izinto onokuzenza ukuze uphucule indlela obuka ngayo iindwendwe.

  • Fota iifoto eziyichaza kakuhle indawo yakho, kuquka izinto ezifumanekayo kuyo nezinto ezingekho ntle kangako ngayo.
  • Bhala ingcaciso yendlu ethetha inyani uquke nemithetho yendlu ukuze uchaze izinto ezinokulindelwa.
  • Lungisa ingcaciso yendlu yakho ukuze uphendule izikhalazo eziphawulwe kwizimvo ezimbi, ingakumbi ezingezinto ezingaphaya kwamandla akho, njengaxa indawo yakho ikwisitrato esinengxolo.
  • Sebenzisa izimvo ukuze uphucule indlu yakho njengokufaka iitawuli ezingakumbi ukuba undwendwe luthe bezinganelanga.
  • Hlala uqhakamshelana neendwendwe ngalo lonke ixesha zihleli usebenzisa iapp ka-Airbnb ukuze ulungise naziphi na iingxaki ezivelayo.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Airbnb
  4 Mey 2021
  Ngaba oku bekuluncedo?