Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Indlela yokwenza indawo yakho—neendwendwe—zilungele imililo yamahlathi

  Qinisekisa ukuba wena neendwendwe zakho niyayazi into ekufuneka niyenze xa kunovela imeko yongxamiseko.
  Ngu-Airbnb nge-5 Aga 2022
  Lifundeka ngemizuzu eyi-2
  Ihlaziywe nge-5 Aga 2022

  Izinto eziphambili

  • Sisebenzisana neInternational Association of Fire Chiefs ukuze sikhuseleke xa kukho umlilo wehlathi

  • Zama amacebiso abo okunciphisa umngcipheko womlilo wehlathi kwindlu yakho

  • Thetha ngokucacileyo neendwendwe ukuze uzilungiselele imililo yamahlathi

  Amaxesha emililo yamahlathi angazange abonwa achaphazela ubomi baBabuki Zindwendwe neendwendwe emhlabeni wonke. Kubaluleke kakhulu kunangaphambili ukuba ube nezinto ocebe ukuzenza xa kunovela umlilo wehlathi ukuze uzikhusele, ukhusele iindwendwe zakho nendlu yakho.

  Kwa-Airbnb, ukukhuseleka kwakho neendwendwe zakho kubalulekile kakhulu. Njengenxalenye yeTrust & Safety Advisory Coalition esiyiqalise kutshanje, sisebenzisana neInternational Association of Fire Chiefs (IAFC) ukuze sinikezele ngamacebiso okuzikhusela kumlilo wehlathi, ukuze ugcine indlu yakho ikhuselekile uze unike iindwendwe inkcazelo ebalulekileyo enokuzinceda xa kunokuvela imeko yongxamiseko.

  Into onokuyenza ukuze unciphise umngcipheko womlilo wehlathi

  Ungakwazi ukukucebela kwangaphambili ukubakho komlilo wehlathi kwingingqi yakho. Inkqubo yeReady, Set, Go! yeIAFC yindawo entle yokufumana amacebiso ngokuzikhusela kumlilo wehlathi. Nangona le nkqubo isekelwe eMerika, amacebiso ayo anokusebenza nakubani na emhlabeni wonke.

  Nanga amacebiso ambalwa eIAFC:

  • Susa izityalo ezinokhula kwi-30 feet (iimitha ezisithoba) ukusuka kwindlu yakho, igaraji nezinye izakhiwo zendlu yakho ukuze ube nendawo ekhuselekileyo.
  • Sebenzisa izinto eziqinileyo—njengesamente, amatye okanye izitena—ezi-feet ezintlanu (imitha enye enehafu) ukujikeleza indlu yakho.
  • Sebenzisa izityalo ezingakhawulezi zitshe, ezikhulela ezantsi neziyimifuno xa utyala kwiindawo ezikufuphi endlini yakho.
  • Susa amasebe ajinga ezantsi ukuze kubekho umgama ozi-feet ezintandathu (iimitha ezimbini) phakathi kwengca, amatyholo nemithi emide.

  Ukuze usoloko unolwazi ngoxa ubuka iindwendwe, ungabhalisela ukufumana imiyalezo yemeko yongxamiseko kwingingqi ekuyo indlu yakho. Emininzi iyafumaneka kwiwebhusayithi yedolophu, isixeko okanye yephondo lakho. Ngale ndlela, ungafumana inkcazelo ngento eyenzekayo nokuba awukho kufuphi xa kukho iindwendwe.

  Indlela yokufundisa iindwendwe zakho ngozikhusela kumlilo wehlathi

  Ezinye iindwendwe kusenokwenzeka zisuka kwiindawo ezingazange zachaphazelwa yimililo yamahlathi ibe zisenokungaziqondi izinto eziyingozi. Nokuba ithini imeko, ungazinceda iindwendwe zihlale zilungile.

  Zama la macebiso avela kwiReady, Set, Go!:

  • Faka inkcazelo ebalulekileyo ngendlela imililo yamahlathi eyichaphazela ngayo ingingqi yakho kwimithetho yakho yekhaya ukuze iindwendwe zazi ngaphambi kokuba zibhukishe ukuba kusenokubakho imililo yamahlathi.
  • Yiba noludwe lweenombolo zokuqhakamshelana zemeko yongxamiseko zasekuhlaleni kwindawo ebonakalayo, njengefriji okanye phezu kwetafile.
  • Faka igama eliqhelekileyo ebizwa ngalo ingingqi yakho (ngokomzekelo, ingingqi yaseMulwood eCalabasas eCalifornia). Le nkcazelo ungayifaka kwimithetho yakho yekhaya uze uyiquke nakuludwe lwakho lweenombolo zemeko yongxamiseko.
  • Nika iindwendwe zakho imephu yengingqi ebonisa ngokucacileyo idilesi yendlu yakho, amagama eendlela ezikufutshane, iindlela eziliqela zokuphuma neendawo ezikhuselekileyo ezinokubalekela kuzo iindwendwe.
  • Khuthaza iindwendwe ukuba zibhalisele ukufumana imiyalezo yeemeko zongxamiseko yasekuhlaleni zize zihlale zisazi ngemililo ekhoyo, nokuba umlilo wehlathi awukho kufutshane nendlu yakho.
  • Chazela iindwendwe zakho ukuba akunyanzelekanga ukuba zilinde ukuchazelwa ukuba mazihambe, ingakumbi kuba zisenokudinga ixesha elingakumbi lokuhamba ukuba loo ndawo aziyazi.

  Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngokulungiselela imililo yamahlathi, ungaqhakamshelana nesebe lomlilo lasekuhlaleni. Ukuba useMerika, ungaya nakuReady, Set, Go! ukuze uyiqonde ngakumbi imililo yamahlathi uze wenze indlela yokuphuma.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  • Sisebenzisana neInternational Association of Fire Chiefs ukuze sikhuseleke xa kukho umlilo wehlathi

  • Zama amacebiso abo okunciphisa umngcipheko womlilo wehlathi kwindlu yakho

  • Thetha ngokucacileyo neendwendwe ukuze uzilungiselele imililo yamahlathi

  Airbnb
  5 Aga 2022
  Ngaba oku bekuluncedo?