Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Indlela yokwamkela iindwendwe zakho zokuqala zakwa-Airbnb

  Yenzela iindwendwe zakho uhambo olungasoze lulibaleke—ngalo lonke ixesha.
  Ngu-Airbnb nge-20 Nov 2019
  Lifundeka ngemizuzu eyi-6
  Ihlaziywe nge-4 Okt 2022

  Izinto eziphambili

  Usenokuba nexhala kancinci njengoko ulindele ukufika kondwendwe lwakho lokuqala. Kodwa sikulungiselele kwinqanaba ngalinye lendlela. Ufuna zonwabe iindwendwe zakho zokuqala nezinye eziza kuba semva kwazo? Funda esi sikhokelo samanyathelo amahlanu.

  Inyathelo 1: Ncokola kwangethuba nangalo lonke ixesha

  Ukwamkela iindwendwe kuqala kwangaphambi kokuba zingene emnyango. Ngokuphendula ngokukhawuleza kwimiyalezo yeendwendwe, uyazibonisa ukuba uzikhathalele izinto ezizidingayo.

  Ezi ncoko zangaphambi kokuba zifike zikunika nethuba elihle lokuchaza okulindeleyo. Amanye amacebiso aluncedo:

  • Yiba nenyani. Kusenokwenzeka kukho iinkcukacha ezibalulekileyo ezingazibonanga iindwendwe kwiphepha lendlu yakho. Kuhle ukuzikhumbuza ngeendawo eziza kuzisebenzisa nawe, nosapho lwakho, nezinye iindwendwe, okanye nezilwanyana zasekhaya.
  • Yiba nomdla. Ungavula amathuba okungakhethi ngokubuza iindwendwe zakho uthi, Udinga ntoni ukuze wonwabe uze uzive wamkelekile kwindawo yam?
  • Phendula ngendlela elula. Ungasebenzisa imiyalezo yakwa-Airbnb okanye i-app ukuze uphendule iindwendwe noba usekhaya okanye usendleleni.
  • Cinga kwangaphambili. Ukuba kulindeleke ukuba uthumele inkcazelo efanayo kwiindwendwe ezininzi, yonga ixesha ngokusebenzisa izixhobo zethu zokuthumela imiyalezo.

  Inyathelo 2: Yenza kube lula ukubhalisa xa kufikwa

  Ungaphendula imibuzo eqhelekileyo uze uzenzele lula iindwendwe ngokugcwalisa zonke izinto ezikhoyo kwindawo ethi Inkcazelo Yeendwendwe kwithebhu Yezindlu zakho, kuquka nendlela yokuya kwindawo yakho, imiyalelo yokubhalisa xa zifika, nenkcazelo yewifi. Le nto iza kuthunyelelwa iindwendwe zakho Kwiithebhu Zohambo kwiiyure eziyi-48 ngaphambi kokuba zifike.

  Iindwendwe—ingakumbi ezo zikumaqela anembali yokucalulwa—ziye zathi ukuzingenela kunokuzenza zizive zikhululekile nangakumbi. Kodwa ukuba nawe ukufutshane, ungabuza iindwendwe zakho ukuba zingakhetha ukwamkelwa ngumntu na xa zifika.

  Jonga isikhokelo sokungakhethi xa ubuka iindwendwe

  Inyathelo 3: Gcina izinto zicocekile kwaye ziqoqoshiwe

  Xa iindwendwe zibhukisha kuAirbnb, zilindele ukufumana indawo ecocekileyo. Ukuba iindwendwe zifumana uthuli oluninzi kwigumbi lokulala okanye imvuthuluka ekhitshini, zisenokukhumbula loo nto qha ngendawo yakho.

  Iinwele eziwe phantsi azithandeki tu, ngoko qiniseka ukuba uyazihoya kakhulu iindawo apho iinwele zidla ngokuwela khona, njengasemashitini, ezitawulini, kumphantsi nakumagumbi okuhlambela. Nokuba nezinto ezizezakho ezininzi kakhulu kwenza indawo yakho ihlale ixinene, ngoko zama ukuzigcina ezi zinto kwindawo yempahla okanye kwindawo engekho sendleleni

  Inyathelo 4: Lindela izinto eziza kufunwa zindwendwe

  Undwendwe ngalunye lwahlukile, kodwa ezininzi ziza kulindela ukuba zikwazi ukusebenzisa izinto ezithile nokufumana inkcazelo ethile kwangoko. Usenokwenza ezi zinto:

  • Ukugcwalisa indawo yakho ngezinto ezinokusetyenziswa ezibalulekileyo, kuquka iitawuli, izinto zebhedi, isepha nephepha langasese
  • Ukulungisa incwadi yakho ezixelela ngendlu ukuze unike iindwendwe inkcazelo ebalulekileyo ngeendawo ezingavumelekanga ukuba zibe kuzo, imiyalelo yewifi, njalo njalo.
  • Ukwenza incwadi ebonisa iindawo eneevenkile zokutyela ozithandayo, iivenkile zokutya, iivenkile ekuphungwa kuzo nokungakumbi
  • Ukuzenza ufumaneke ngomyalezo, ngefowuni okanye ngeimeyile xa kunokwenzeka kubekho into engahambi kakuhle
  • Ukuba neenombolo zefowuni zabantu ababalulekileyo, njengomntu olungisa imibhobho yamanzi, umntu olungisa izinto, abantu beintanethi nabeentambo zeTV okanye abamelwane abafikeleleka lula

  Inyathelo 5: Shiya uze ufumane izimvo

  Xa iindwendwe zakho ziphumile, ziza kuba nethuba lokushiya uluvo ngendawo yakho. Izimvo zakho zokuqala zibalulekile gqitha ukuze uphumelele kwa-Airbnb. Umlinganiselo wakho weenkwenkwezi uza kuvela kwindlu yakho emva kokuba ushiyelwe izimvo ezintathu ibe loo nto isenokuyichaphazela indawo indlu yakho evela kuyo xa kukhangelwa indawo.

  Uza kuba nalo nethuba lokushiyela iindwendwe uluvo. Inkqubo yokushiya uluvo yenza iindwendwe Nababuki Zindwendwe bathembane, nto leyo eyenza yonke intsapho yakwa-Airbnb yonwabe. Thetha inyani ubonise intlonelo, uze usebenzise imilinganiselo efanayo xa uhlola undwendwe ngalunye.

  Izinto eziphambili

  Airbnb
  20 Nov 2019
  Ngaba oku bekuluncedo?