Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Izinto ezimele zenziwe zokungakhethi zokunceda zonke iindwendwe zizive zamkelekile

  Fumana izikhokelo Kubabuki Zindwendwe abanamava—ukususela ekulungiseni indlu yakho ukuya ekufakeni izimvo ngeendwendwe.
  Ngu-Airbnb nge-27 Jun 2022
  Lifundeka ngemizuzu eyi-4
  Ihlaziywe nge-15 Jul 2022

  Izinto eziphambili

  Ngaphambi kokubhukisha: Ukwenza indlu engakhethiyo

  Icebiso: Chaza okungakumbi ngawe nezinto ozithandayo kwiprofayile yakho nakwingcaciso yendlu ukuze unike iindwendwe zakho ithuba lokwakha ubuhlobo.

  Ngaphambi kokufika: Ukwenza undwendwe ngalunye luzive lwamkelekile

  Icebiso: Zama ukuthumela umyalezo ubuza kwiindwendwe zakho, “Yintoni endinokuyenza ukuze ndiqinisekise ukuba uza kuhlala kamnandi?"

  Emva kokubhalisa xa kufikwa: Ukuqinisekisa ukuba iindwendwe zonwabile

  Icebiso: Quka nayiphi na inkcazelo ebalulekileyo ngendawo yakho kwimithetho yendlu yakho ukuze iindwendwe zikwazi ukuyifikelela ngefowuni.

  Emva kokuphuma: Ukubhala uluvo oluyinyani ngeendwendwe

  Izinto eziphambili

  Airbnb
  27 Jun 2022
  Ngaba oku bekuluncedo?