Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Ukwenza isicwangciso seshishini sokubuka iindwendwe

  Yenza inzuzo ngendlu yakho uncedwa ngala macebiso mahlanu eeSuperhost.
  Ngu-Airbnb nge-19 Jul 2019
  Lifundeka ngemizuzu eyi-8
  Ihlaziywe nge-7 Jun 2021

  Izinto eziphambili

  • Zibhalele inkcazelo yento ozimisele ukuyenza ukuze uqalise

   • Buka izindlu zasekuhlaleni ukuze ukhuthazeke

   • Yenza ibhajethi ukuze ukuze ungalahlekelwa lusukelo lwakho lokubuka iindwendwe

   • Yiba nomhlobo oza kuhlala kwindawo yakho ukuze akuchazele ukuba kunjani ngaphambi kokuba kufike undwendwe lwakho lokuqala

   • Hlola itekhnoloji, izinto ezinjengee-app neendlela zokungena emnyango ezisebenzisa ifowuni okanye ezifaka ikhowudi emnyango, ukuze zikuncede ubuke iindwendwe

   UNick noSarah Roussos-Karakaian baliqela leeSuperhost elingumyeni nomfazi (@nestrsabatshintshe ukubuka iindwendwe kwaba lishishini elisisigxina eColumbus, eOhio. Emva kokuba befake kuAirbnb igumbi labo langaphantsi elikwisixeko saseNew York ngo-2012, zange babesayeka. Ukusukela ngoko, bakwenze umsebenzi wabo wamaphupha. USarah naye uyancedisa kwi-podcast ethi "Enkosi Ngokundwendwela,” isixhobo sababuki zindwendwe abanamava nabasandula ukuqala. Apha, basichazela izinto abazaziyo namacebiso okuqalisa ishishini lakwa-Airbnb.

   USarah: “Kuthi yaqala eQueens, eNew York. Ndandingumdlali weqonga. Ndandikwanguye nomsebenzi wasebharini.”

   UNick: “Ibe ndandingumfundi one-degree ye-masters ekucebeni izakhiwo ongakwazi nokuzondla…”

   USarah: “Kwaye sobabini sasikufuna nyhani ukuba nendlu kodwa singayazi ukuba siza kwenza njani. Ngenye imini, ndabona le ndlu incinci—yayiyeyona incinci kwezinye ibe idura kakhulu kuthi—kodwa ndandizimisele ukufumana indlela yokuyifumana.”

   UNick: "Ngenxa yokuba sifundiswe kakuhle ngemali, sisonga, nenkxaso yosapho, sakwazi ukufumana imali-mboleko."

   USarah: “Ibe njengokuba yonke le nto yayisenzeka, ndafumanisa ukuba umhlobo wam wayefake igumbi lendlu yakhe ekwicomplex kuAirbnb, nto leyo eyayimnceda abhatale irenti yakhe kwisixeko saseNew York—loo nto yayingumhlola kum. Babengekho baninzi abantu ababesazi ngoAirbnb ngelo xesha. Ndaxelela uNick ukuba nathi singakwazi ukufaka indlu yethu, yena wayengafuni ncam—kodwa ndandinomdla. Savela sayifaka ibe eso yaba sisiqalo sento yonke.”

   UNick: “Ndikhumbula ndicoca izindlu zangasese ibe ndikuvuyela ukwenza loo nto. Kwakubhatala ityala lendlu ngoko ndandisithi: 'Oku kuyamangalisa! Singawongeza njani lo msebenzi?'”

   USarah: “Ndandikwazi ukusebenzisa amava am okubuka iindwendwe endiwafumene ngokusebenza kwiihotele zodidi oluphezulu—ibe ndandiyithanda loo nto. Emva kweminyaka emine sibuka iindwendwe ibe singabanini bomzi eNYC, saba nethamsanqa lokuba kunkqonkqoze umphuhlisi owayefuna ukuthenga indawo kuthi, ifenitshala nayo yonke into.”

   UNick: "Emva kokuzigocagoca, uludwe lweendawo esinokuya kuzo enye emva kwenye, nohambo lokujikeleza ilizwe sithetha nabantu basekuhlaleni, sazibhaqa siseColumbus, eOhio."

   USarah: “Ukwazi ukudibanisa ukuhombisa, ukubuka iindwendwe, izindlu nemihlaba—nokuba nenkululeko yokuzikhethela ngendlela yakho—ibikukuzaliseka kwephupha. Yiyo loo nto sikuthanda kangaka ukunceda abanye bafunde indlela yokubuka iindwendwe. ”

   1. Qala ngokuchaza into ozimisele ukuyenza

   USarah: "Ngaphambi kokuba uqalise, sicebisa ukuba uzibhalele inkcazelo ngento ozimisele ukuyenza. Oku kuza kuba yinto ophawuleka ngayo neza kukukhokela, eza kuba luncedo kakhulu ngexesha osenokuba awuqinisekanga ngento omawuyenze okanye isigqibo omawusithathe. Inkcazelo ngento ozimisele ukuyenza isenokukunceda ikuqhubele kwindawo efanelekileyo. Iza kuchaphazela nendlela oyenza noyihombisa ngayo indawo yakho.”

   UNick: “Xa ubhala inkcazelo ngento ozimisele ukuyenza, ziphe ixesha lokuzibuza imibuzo embalwa:

   • Yintoni ekukhuthazayo?
   • Zintoni izinto ezixabisekileyo kuwe?
   • Ufuna ukusebenza njani?
   • Uthini umbono wakho?
   • Zithini iinjongo zakho?”

   USarah: “Kuthi, injongo yethu kukwenza iindawo ezitshintsha ubomi. Ibe sizama ukukhumbula loo nto kwinto yonke esiyenzayo.”

   2. Phanda ngemarike

   UNick: “Ngaphambi kokuba uqalise, kubalulekile ukuba wenze uphando uze ujonge imeko yokhuphiswano kwindawo yakho. Olu phando lokuqala luza kuchaphazela indlela ohombisa, uphawule uze uthengise ngayo eyakho indawo.

   • Cinga ngabantu bakho. Ngubani onokubhukisha ukuba azokuhlala kwakho? Ngomzekelo, kuthi, iColumbus yidolophu yeekholeji ngoko iindawo zethu sizilungiselele abazali abazokubona abantwana babo.
   • Hlola izinto ezinokusetyenziswa onazo. Uyazivumela izilwanyana zasekhaya? Ikhona indawo yokupaka okanye ipuli? Ngaba indawo yakho ihonjiswe ngokwahlukileyo? Nantoni na ephakamisa umgangatho wendawo yakho ingenza ubize imali engakumbi.
   • Khangela kwi-intanethi uze ujonge ezinye izindlu zika-Airbnb, iihotele, kunye neendawo zokuqeshisa ixesha elifutshane ezikufuphi. Yintoni efumanekayo? Yimalini? Ikhona indlela onokuzenza wohluke ngayo?
   • Cwangcisa indlela oza kubeka ngayo amaxabiso. Ukuze wonyuse izinga labantu abahlala kwindawo yakho xa usandula ukuqalisa, sebenzisa Indlela Ephucukileyo Yokubeka Ixabiso yakwa-Airbnb ekwenza uvele utshintshe amaxabiso aphakathi evekini naweempelaveki.”

   3. Yibekele ixabiso oza kufumana ingeniso ngalo

   USarah: “Ukwenza ibhajethi, nangona kusenokungathandeki, kubaluleke kakhulu. Sicebisa ukuba usebenzise ispredishithi uze uhlele iindleko zakho kwiindidi ezintathu:

   Iindleko zangaphambili: Ezi zimali zokuqala ozityala kwindawo yakho ngaphambi kokuba kubekho nabani na oyisebenzisayo, izinto ezifana nokuyilungisa, ukuyihombisa, ifenitshala nokufotwa.

   • Ziphe ixesha lokukhathalela indlela oyihombisa ngayo. Akunyanzelekanga ukuba uthenge kwiivenkile ezidura kakhulu okanye yonke into yakho ibe bubunewunewu. Yenze nje ibenze abantu bazive bamkelekile. Khangela kwiivenkile ezithengisa izinto ezisetyenzisiweyo okanye uzenzele into eyahlukileyo ngombala okanye umxholo—zezi zinto eziza kutsala amehlo abantu kwindlu yakho.
   • Sisoloko sixelela ababuki zindwendwe abatsha ukuba bathenge oomatrasi abatofotofo, iisofa namashiti. Wonke umntu uzilahlela ebhedini xa eqala ukungena kwigumbi lehotele—ngoko qiniseka ukuba eyakho isemagqabini. Ngamanye amaxesha sifumana uluvo lweenkwenkwezi eziyi-5 ngenxa yebhedi kuphela, nto leyo eza kunceda lonyuke izinga labantu abahlala kwindawo yakho.

   Iindleko eziqhubekayo: Izinto eziphambili ezisetyenziswe lundwendwe eziza kufuna ukuphinda zithengwe, kuquka izinto zokuthambisa, iphepha langasese, iitawuli zamaphepha, iibhetri neeglobhu.

   • Zikhona izinto ezongezelelekileyo oziqukayo njengeebhotile zamanzi okanye ikofu?
   • Yenza uludwe lwazo zonke izinto ezinokusetyenziswa ozidingayo, uze uqiniseke ukuba ayakonwabisa amaxabiso owafumanayo
   • Thenga ngezixa eziza kuhlala iinyanga ezintandathu ngexesha, uze ugcine iingxelo zokuba zingakanani kwispredishithi
   • Kwizinto ezinjengamashiti, ungalibali ukujonga ukuba ungathanda ukuzithenga kangaphi ngonyaka. Ufuna ukuhlala uqinisekile ukuba unamashiti amahle nacocekileyo oza kuwanika iindwendwe zakho.

   Iindleko zokugcina nokulawula: Oku kuquka yonke into efunekayo ukuze ugcine indawo yakho ikhuselekile, ifudumele ibe kunokuhlalwa kuyo, kuquka ingca neendawo eziphandle. Ngaba uza kuqesha umntu oza kucoca xa kuphuma iindwendwe okanye oza kuncedisa?

   Dibanisa lo manani uze uqiniseke ukuba awunangxaki ngemali oza kuyisebenzisa nangosukelo lwakho. Ukuba akunjalo, mhlawumbi kuza kufuneka uqale wonge ukuze uzokwazi ukwenza indawo oza kuzidla ngayo.”

   4. Cinga njengondwendwe

   USarah: “Eli lelinye lamacebiso endithanda ukuwachazela ababuki zindwendwe, ibe elo cebiso kukucela umhlobo onyanisekileyo nothetha ngqo ukuba azokuhlala endlwini yakho. Kuba usoloko ukule ndlu imihla ngemihla usenokude ulibale izinto ezisenokudingwa ngumhambi—ezinjengebrashi yamazinyo okanye i-toothpaste—okanye ingxaki kwindlela ohombise ngayo ongakhange uyiphawule. Umhlobo unokukunceda ukunike uluvo lwakhe ngezo zinto zidikayo kodwa zibe zibalulekile. Awufuni kuboniswa ezi zinto lundwendwe olubhateleyo.”

   UNick: “Sithanda ukufaka ibhaskithi ethi 'Kukho into oyilibeleyo?' enezinto zokuthambisa nezinto ezisenokufunwa zindwendwe ngomzuzu wokugqibela. Ukuba nomoya wokubuk' iindwendwe kufuneka kube yeyona nto iphambili kwishishini lakho ukuze uphumelele. Kungenxa yeso sizathu abantu besiya kwiihotele zamaqela ohlukeneyo abazithandayo—kuba bayayazi into amabayilindele: indawo ekungathi ngabantu bokuqala ukufika kuyo, iitawuli ezisongwe ngenkathalo, ibe bayayazi ukuba bangaqiniseka ngezinto ezithile ezinjengokuba netshaja yefowuni ecaleni kwetafile engasebhedini. Neendwendwe zakho ufuna ukuzinika inkonzo ekumgangatho ofanayo ukuze ziphinde zifune ukubuya.”

   5. Yenze izenzekele

   UNick: “Ukubuka iindwendwe akuyondlwan' iyanetha, kodwa izinto zitshintshile ngoku kunaxa uAirbnb wayeqala ukufika. Kukho itekhnoloji eninzi, izixhobo nenkxaso ukuze uncedwe uyilungele le nkqubo nobomi bakho bube lula njengombuki zindwendwe."

   USarah: “Xa ababuki zindwendwe besaqala, sicebisa ukuba benze yonke into kundwendwe ngalunye oluza kuhlala kwindawo yabo: ukususela kumyalezo wokubhukisha wokuqala, ukubulisa iindwendwe zakho, ukuyotsho ekucoceni nasekulungiseleleni olulandelayo. Wakube uyiqondile indlela esebenza ngayo, unokuvela uyenze ngeendlela ezininzi ezohlukileyo, ngokomzekelo:

   • I-app ezisebenza nge-intanethi: Kukho iiapps onokuzisebenzisa (njenge- IFTTTukuze ucwangcise iziganeko ezithile zize zidibanise izixhobo zefowuni zetekhnoloji. Ngokomzekelo, xa ufumana isiqinisekiso sokubhukisha kwi-imeyile yakho, ingavele ithumele isikhumbuzo sekhalenda kuwe, kumntu osebenzisana naye nakumntu okucocelayo.
   • Ukungena ngokusebenzisa ifowuni okanye ngokufaka ikhowudi kuzitshintshile izinto. Iindwendwe zinokuthunyelelwa ikhowudi eyahlukileyo eza kusebenza kuphela ebudeni bohambo lwazo. Kwenza ukuba iindwendwe zikwazi ukuzingenela, nto leyo ethetha ukuba akukho sidingo sokubeka ixesha lokubangenisa kwiflethi okanye kwindlu ekwicomplex. Singaphinda sithethe nazo ebudeni bohambo lwazo.
   • Ukwenza uludwe ngala ndlela yakudala: Ndenze uludwe lwezinto ekufuneka ndijonge kwindlu nganye emva kweenyanga ezintathu ukuze ndikhusele ndize ndigcine izinto zam zikwimeko entle, izinto ezinjekujonga iifilitha zendawo yokubasa, ndiqiniseke ukuba iibhetri zesixhobo esilumkisa ngomlilo ziyasebenza, nditshayele naphantsi kweebhedi. Ndiye ndiprinte olo ludwe ndize ndiluxhome kwikhabhathi esecaleni—ukuze xa ndiye kuloo ndlu ndiyazi imeko yayo unyaka wonke.”

   UNick: “Ukwenza ishishini kuAirbnb kufuna usebenze nzima. Kodwa sinethemba lokubonisa abantu ukuba bangakwazi ukuba ngabanikazi bendlu baze babe kuyo lonke ixesha—ibe zininzi iindlela zokwenza oko.”

   USarah: “Ndiye ndawutshintsha umsebenzi wam, ibe ndandisoyika ukuba andisoze ndifumane nantoni na endinokuyithanda njengokuba ngumdlali weqonga. Kodwa uAirbnb ubutshintshile ubomi bethu. Singazenzela ukhetho lwethu, sizilawule—ibe loo nto yenza akhetheke nangakumbi.”

   UNick: "Uyasivumela ukuba siqhubeke sibhetyebhetye size sibonwabele ngakumbi ubomi bethu. Sinethemba lokuba ungayifumana indlela yokuvula ishishini kuAirbnb uze ulenze elakho. Ukuba ufuna naliphi na icebiso, ungasifumana.”

   Ukonwabele ukubuka iindwendwe!
   UNick + uSarah, iNestrs

   Izinto eziphambili

   • Zibhalele inkcazelo yento ozimisele ukuyenza ukuze uqalise

    • Buka izindlu zasekuhlaleni ukuze ukhuthazeke

    • Yenza ibhajethi ukuze ukuze ungalahlekelwa lusukelo lwakho lokubuka iindwendwe

    • Yiba nomhlobo oza kuhlala kwindawo yakho ukuze akuchazele ukuba kunjani ngaphambi kokuba kufike undwendwe lwakho lokuqala

    • Hlola itekhnoloji, izinto ezinjengee-app neendlela zokungena emnyango ezisebenzisa ifowuni okanye ezifaka ikhowudi emnyango, ukuze zikuncede ubuke iindwendwe

    Airbnb
    19 Jul 2019
    Ngaba oku bekuluncedo?