Zilungiselele kwangaphambili iimeko zemozulu ezingxamisekileyo

Lungiselela iindwendwe zakho nendawo yakho ukuze zikwazi ukumelana neenkanyamba, nezitshingitshane nobushushu obugqithiseleyo.
Ngu-Airbnb nge-26 Jun 2024
Lifundeka ngemizuzu eyi-2
Ihlaziywe nge-26 Jun 2024

Ukuyilungela imozulu embi kunceda ekukhuseleni wena, iindwendwe zakho nendlu yakho.

Umbutho ojongene nokunceda kwezempilo nophuhliso lweAmericares unikezela ngamacebiso okunceda iindwendwe nokunciphisa ukonakala kwendlu ngamaxesha eenkanyamba, nawezitshingitshane nawobushushu obugqithiseleyo.

Ukunceda iindwendwe

Iindwendwe zisenokuba aziyiqhelanga imo yezulu yasekuhlaleni nento ekufuneka yenziwe xa kukho imeko yemozulu engxamisekileyo.  Nazi ezinye iindlela zokuzixhasa, ngokutsho kweAmericares.

Bhala okanye uprinte inkcazelo ebalulekileyo uze uyibeke kwindawo esekuhleni.

  • Iindawo ekunokuqhakamshelwana nazo kwimeko yongxamiseko: Dwelisa iinombolo zefowuni zamapolisa, zezicima-mlilo, nezeenkonzo zeeambulensi nefowuni yexesha longxamiseko yelizwe (njengo-911, 999, okanye 112).

  • Idilesi yendlu: Faka idilesi epheleleyo yendawo yakho, amagama ezitrato ezikhulu okanye iindawo eziphawulekayo, negama lengingqi, lesithili, okanye lommandla.

  • Indawo yokuzifihla kwisaqhwithi: Phawula indawo ekunokuhlalwa kuyo xa kukho isaqhwiti okanye inkanyamba, njengegumbi elingaphantsi kwendlu okanye igumbi elingaphakathi elingenazo iifestile okanye iindawo ezingenisa ukukhanya eziseluphahleni. 

  • Imephu ebonisa indawo: Bonisa iindlela ezinokusetyenziswa xa kufudukwa, iindawo zasekuhlaleni ekunokufudukelwa kuzo neendawo zokubalekela. Phawula ukuba zeziphi iindawo ezizivumelayo izilwanyana zasekhaya.

Lungiselela imozulu yamaxesha onyaka awohlukileyo kwindlu yakho, kwimiyalezo, nakwipolisi yokurhoxa.

  • Imithetho yekhaya: Faka iinkcukacha ezisisiseko zemozulu yamaxesha awohlukahlukeneyo onyaka. Ngokomzekelo, “Ixesha lenkanyamba lidla ngokuba ngoJuni ukuya kutsho ngoNovemba.”

  • Ipolisi yokurhoxa: Imozulu embi kakhulu isenokuba neengozi ezingakumbi kwiindawo ezingenawo umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu neendawo ezikhethekileyo ezifana neekharaveni, iintente nezindlu ezakhiwe emithini. Ukuba nepolisi yokurhoxa ebhetyebhetye kwenza iindwendwe zikwazi ngakumbi ukucwangcisa nokuqikelela izinto ezisenokwenzeka.

  • Iimpendulo ezikhawulezayo nemiyalezo enexesha lokuthunyelwa Sebenzisa izixhobo ezikwithebhu yakho Yemiyalezo ukuze ugcine amacebiso onokuwathumela xa kuqikelelwa imozulu embi kakhulu. Ngokomzekelo, ungabhala impendulo ekhawulezayo ebonisa ukuba abantu bangazipholisa phi xa kushushu kakhulu.

Ukunxibelelana neendwendwe

I-Americares icebisa ukuba uthumelele iindwendwe zakho imiyalezo ngezilumkiso zemozulu. Ungazikhumbuza ngezinto eziluncedo zasekuhlaleni uze wabelane ngamacebiso ezinokuwasebenzisa ukuze zizikhusele ngexesha eziza kube zihleli ngalo.

Ukunciphisa umonakalo kwindlu

Ukuphucula indlu yakho ukuze ikwazi ukumelana neemozulu ezahlukahlukeneyo kunokunceda ekunciphiseni umonakalo wendlu ebudeni benkanyamba okanye besaqhwithi kuze kwenze kuhlaleke kamnandi kwindawo yakho xa kushushu kakhulu. I-Americares icebisa ukuba kwenziwe ezi zinto ukuze kungcinwe indawo yakho ikwimo entle ibe ikhuselekile.

Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

Airbnb
26 Jun 2024
Ngaba oku bekuluncedo?