Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Iimfihlelo zeSuperhost enamava

  ISuperhost uNikki ichaza amacebiso ayo, ukususela ekuqaleni ukuya ekuzenzeni ube phambili.
  Ngu-Airbnb nge-3 Mat 2020
  Lifundeka ngemizuzu eyi-2
  Ihlaziywe nge-7 Jun 2021

  Izinto eziphambili

  • Ukuncokola ngumthetho wokuqala wokuzibuka kakuhle iindwendwe

  • Yiba phambili ngeefoto ezintle, ingcaciso eneenkcukacha nokuchaza ngokucacileyo oko iindwendwe zinokukulindela

  • Qala ngexabiso eliphantsi ukuze ubhukishwe uze ulungise naziphi na izinto ezifuna ukulungiswa ukuze ufumane izimvo ezintle

  • Fumana okungakumbi kwisikhokelo sethu esipheleleyo ukuze unyuse umgangatho wendlela ozibuka ngayo iindwendwe

  UNikki waba ngumbuki zindwendwe wokuqala kuAirbnb ukuba yiSuperhost xa kwakuqaliswa le nkqubo ngo-2014. Uye waqhubeka eyiyo izihlandlo zokuhlolwa eziyi-16 ezilandelelanayo.

  Wenza njani uNikki? Wafunda ukubuka iindwendwe ngokuqala phantsi, eqala ngendlu yasemaphandleni esemva kwendlu yakhe eSan Francisco. Loo ndlu inye yaqhuba kakuhle kakhulu kangangokuba wakhuthazeka ukuba arentise ngendlu yakhe enamagumbi amathathu okulala yonke xa bekwiiholide zentsapho.

  Apha, uNikki uchaza iimfihlelo zokuphumelela kwakhe njengeSuperhost.

  Ukuqalisa ukuba ngumbuki zindwendwe

  “Kwiminyaka emithandathu edlulileyo, ndahlala kwindlu yam ka-Airbnb yokuqala eProvence, eFransi ibe ndayithanda. Yayiyiflethi encinci kwidolophu endala yaseAix. Yandisebenzela kakuhle, kodwa ababuki zindwendwe babangenzanga mgudu ongako wokuyenza ibe ntle. Ndafumanisa ukuba, ukuba ndinokutyala imali encinci, ndinokwenza indawo ekhethekileyo kakhulu kwindlu engasemva kwam eyi-200-sqaure-foot. Ndandicinga ukuba ayizukufane ibhukishwe qho, kodwa ndothuka xa yabhukishwa kwangoko ngabantu abaza kuhlala iveki yonke.”

  Ukukhawuleza ubhukishwe

  “Qho xa ndifaka indlu entsha kwi-intanethi, ndiqala ngexabiso lendlu eliyi-50% ukuya kutsho kwi-70% lexabiso lezinye, ndide ndibe nobuncinane izimvo ezintathu (okanye ndide ndifumane izicelo ezininzi zokubhukisha kangangokuba ndingalinyusa ixabiso lifane nelezinye). Ndikwenza oku ukuze ndibe nethuba lokulungisa izinto ndingakhange ndiphazamisane nokufumana izimvo ezintle, kwaye kubalulekile ukufumana izimvo ezininzi ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka ukuze indlu ivele phezulwana kwiziphumo zokukhangela.”

  Ukulungiselela indawo elungele iindwendwe

  “Yonke into iqala kwindawo entle. Kufuneka icoceke. Ndithanda iindawo zam zivuleke ibe zibethe umoya. Zingaxinani, kodwa zibe nezinto zokuhombisa ezithile ezithi ndijonge. Kufuneka kube tofotofo, ingakumbi iibhedi. Ndithenga oomatrasi be-foam kwaye abantu bayabathanda. Kukubacingela abantu. Ujikeleza indawo ucinga ngendlela abantu abaza kuyisebenzisa ngayo, uze uyihombise ngendlela eza kukulungela oko.”

  Ukuba phambili kuAirbnb

  “Ukuba neefoto ezintle kwenza umahluko omkhulu. Iifoto ezifotwe yingcali ziyafuneka. Ndicinga ngale ndawo, ukuba iyindawo yentsapho okanye ifanele uhlobo oluthile lomhambi, ibe ndifaka loo nto kwisihloko. Bhala ingcaciso entle kakhulu eneenkcukacha nebangela umdla, ukuze kubekho umntu otsalelekayo kwindlu. Chaza iibhedi, izinto zebhedi, amagama eesepha ezithile okanye izinto ezinokusetyenziswa onazo.”

  Ukuchaza izinto ezinokulindelwa

  “Kwindlu yakho, qinisekisa ukuba uquka iinkcukacha ngezinto ezisenokungathandeki zendlu yakho. Zicacise ngendlela ethetha inyani necacileyo, kodwa ungadiki. Ufuna ukucacisa ngokwaneleyo ukuze uncede iindwendwe zakho zikhethe indlu eziyifunayo.”

  Ukuncokola ngendlela esemagqabini

  “Kum, ukuncokola ngumthetho wokuqala wokuzibuka kakuhle iindwendwe. Uqala ukuncokola ngqo neendwendwe xa zibuza okokuqala. Ndisoloko ndibuza abantu abanokuba zindwendwe imibuzo embalwa emva kwesicelo ngasinye sokubhukisha, kungekhona kuba ndifuna iindaba kodwa ukuze ndiqinisekise ukuba indlu iza kuzilungela. Xa sithetha inyani, uyiqala ngelo xesha inkqubo eya ekufumaneni uluvo oluneenkwenkwezi eziyi-5.”

  Kum, ukuncokola ngumthetho wokuqala wokuzibuka kakuhle iindwendwe.
  Nikki,
  ESan Francisco

  Izinto eziluncedo ezingalindelekanga zokuba ngumbuki zindwendwe

  “Eyona nto indothusileyo yindlela ebezinobubele ngayo iindwendwe. Abantu baye bathetha inyani, banobubele baza bandicingela. Kwicala lezemali, indothusile ingeniso endiyenzileyo. Bendingalindelanga ukuba ndiza kuqhuba kakuhle kangangaka, ingakumbi ukwenza oku ibe ngumsebenzi wam. Ndiye ndahoya kakhulu izinto endizithandayo ngokubuka iindwendwe ndaza ndawasebenzisa amathuba xa ndiwabona, ibe kuye kwahamba kakuhle kakhulu.”

  Izinto eziphambili

  • Ukuncokola ngumthetho wokuqala wokuzibuka kakuhle iindwendwe

  • Yiba phambili ngeefoto ezintle, ingcaciso eneenkcukacha nokuchaza ngokucacileyo oko iindwendwe zinokukulindela

  • Qala ngexabiso eliphantsi ukuze ubhukishwe uze ulungise naziphi na izinto ezifuna ukulungiswa ukuze ufumane izimvo ezintle

  • Fumana okungakumbi kwisikhokelo sethu esipheleleyo ukuze unyuse umgangatho wendlela ozibuka ngayo iindwendwe
  Airbnb
  3 Mat 2020
  Ngaba oku bekuluncedo?