Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Ukuseta indlela yokubeka ixabiso

  Yenza kubhukishwe ngakumbi uze wenyuse ingeniso yakho ngexabiso elichanileyo.
  Ngu-Airbnb nge-2020 Dis 1
  Lifundeka ngemizuzu eyi-2
  Ihlaziywe nge-2021 Mey 13

  Izinto eziphambili

  • Beka ixabiso elisezantsi kwindlu entsha ukuze kubhukishwe ngakumbi

  • Yenza ingeniso engcono ngokutshintsha amaxabiso akho ngexesha elithile lonyaka, ngempela-veki nangexesha lamatheko akhethekileyo okanye ngeeholide

  • Lungisa ixabiso lakho
  • Fumana okungakumbi kwisikhokelo sethu esipheleleyo sokufaka indlu eza kuphumelela

  Nokuba ingakanani imali ofuna ukuyenza, indlela entle yokubeka ixabiso ngundoqo ukuze uphumelele. Kodwa ke ukufikelela ingeniso ofuna ukuyifikelela kufuna umgudu kuba zininzi izinto ezitshintsha usuku nosuku neveki ngeveki. Nantsi inkcazelo engakumbi nezixhobo ezimbalwa kunye namacebiso okwenza izinto zibe lula.

  Cinga njengondwendwe

  Ixabiso yenye yezinto eziphambili iindwendwe eziyijongayo xa zikhetha indawo yokuhlala. Nokuba ingantle kangakanani indawo yakho, ukuba iyadura xa ithelekiswa nezinye iindawo ezifana nayo kwindawo yakho, manintsi amathuba okuba uphoswe kukubhukishwa. Kufuneka ukhumbule nokuba ukuba ixabiso olubekayo aliyiyo imali eza kubhatalwa zindwendwe ekugqibeleni. Qinisekisa ukuba uquka imali ebhatalelwa ukusebenzisa uAirbnb yondwendwe, nazo naziphi na iimali ezongezelelekileyo oceba ukuzibhatalisa (njengemali yokucoca okanye imali yondwendwe olongezelelekileyo), neerhafu zendawo ohlala kuyo ukuze ubeke ixabiso eliza kulungela wena neendwendwe zakho.

  Khawuphande ngezoshishino kancinci

  Qala ngokukhangela kuAirbnb iindawo ezifanayo kwingingqi yakho, ucinga ngezi zinto:

  • Uhlobo oluyiyo indlu yakho (igumbi lokulala, indlu yonke, njl.njl.)
  • Inani leebhedi nelamagumbi okulala onawo
  • Inani leendwendwe ezinokuhlala kuyo
  • Izinto zakho ezinokusetyenziswaezifumanekayo

  Qinisekisa ukuba ujonga iintsuku ezininzi ezikwixesha elizayo. Izindlu ezinamaxabiso akhuphisana namanye ziyathanda ukukhawuleza zibhukishwe, ngoko ungayenzi impazamo yokuthelekisa nezindlu ezisafumanekayo kwiveki okanye kwiiveki ezimbini ezilandelayo—ezo kusenokwenzeka ukuba khange zibhukishwe kuba zinamaxabiso aphezulu kakhulu. Ukucinga kwangaphambili kuza kukunceda ufunde ngendlela ababuki zindwendwe abakufutshane nawe abawatshintsha ngayo amaxabiso ngexesha elithile lonyaka, ngeempela-veki nangexesha lamatheko akhethekileyo okanye ngeeholide.

  Cinga ngendawo okuyo nezinto ezinokusetyenziswa

  Khumbula ukuba izinto oziquka kwixabiso lakho zisenokungabonakali kwiindwendwe. Ngokomzekelo, ukhuseleko nobuhle bengingqi ohlala kuyo kusenokungathethi kwanto kumntu ongayaziyo idolophu yakho, ngoko ke qinisekisa ukuba uyazibalula kwindlu yakho. Izinto ezithile ezintle ozenza xa ubuka iindwendwe ezifana nesidlo sakusasa okanye ibhaskithi enezimuncumuncu yokwamkela iindwendwe zinokukunceda ukwazi ukubiza ixabiso eliphezulwana, kodwa ke kuza kufuneka uqinisekise ukuba zicaca kakuhle kwindlu yakho nakwiifoto.

  Yiba phambili ngexabiso elihle kakhulu

  “Xa usaqala, licebo elihle ukuba ube nexabiso elikhuphisana namanye,” utsho njalo uRos waseThekwini, eMzantsi Afrika. Iindwendwe ziye zithandabuze ukubhukisha iindawo ezingenazimvo, ngoko kubabuki zindwendwe abatsha yinto entle, ukubeka ixabiso lakho libe ngaphantsi kancinci kwelo ulinqwenelayo, ukuze utsale iindwendwe. Wakuba nje ufumene izimvo ezintle ezimbalwa, ungalonyusa ixabiso lakho ukuze lifanelekele indlela iindawo ezifunwa ngayo kwingingqi yakho. Ixabiso elikhuphisana kakuhle namanye lingayinceda indawo yakho ihambe phambili xa kukhangelwa.

  Sebenzisa isixhobo Sendlela Ephucukileyo Yokubeka Ixabiso

  Ufuna ukuphelisa ukuqikelela? Sebenzisa Indlela Ephucukileyo Yokubeka Amaxabiso. Isixhobo sokubeka ixabiso sika-Airbnb siye sijonge izinto ezingaphezu kwe-70—kuquka nemiqathango oyibekileyo—ukuze sifikelele kwelona xabiso losuku lifanelekileyo losuku ngalunye olufumanekayo kwikhalenda yakho. Amaxabiso akho aza kutshintsha ngokuzenzekelayo kuxhomekeka kwizinto ezifana nezi:

  • Ixesha ekubhukishwe kwangaphambili ngalo: Njengoko umhla wokubhalisa xa ufika usondela
  • Ezasekuhlaleni ezithandwayo: Inani labantu abafuna indawo yokuhlala kwindawo yakho
  • Ixesha lonyaka: Ukuqikelelwa kokutshintsha kwenani labantu abafuna indawo yokuhlala ngamaxesha athile onyaka kwindawo yakho
  • Iindawo zokuhlala ezithandwayo: Inani lezimvo nokubhukishwa okufunyanwa yindlu yakho
  • Izimvo zexesha elidlulileyo: Inani lakho lezimvo ezintle ozifumene kubantu ababehleli kamnandi

  Ukuze uqinisekise ukuba ixabiso lendlu yakho liyazifikelela izinto ozifunayo, qinisekisa ukuba ubeka elona xabiso lincinci losuku Kwindlela Ephucukileyo Yokubeka Ixabiso. Ixabiso lakho alisoze libe ngaphantsi kwaloo mda. Kwakhona ukuba nangaliphi na ixesha awulithandi ixabiso elibekwe sesi sixhobo, unokuvela nje ubhale elitsha kwikhalenda yakho.

  Fumana ukuba yintoni ekusebenzelayo

  Kusenokuthatha ixesha, nokumane uzama ukuze ude ulifumane elona xabiso lakho lifanelekileyo. Yiba bhetyebhetye, uze uhlale uqinisekisa ukuba iindwendwe zonwabile. Kaloku, izimvo ezintle ezingakumbi zisenokukunceda uphucule ishishini lakho lokubuka iindwendwe.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  • Beka ixabiso elisezantsi kwindlu entsha ukuze kubhukishwe ngakumbi

  • Yenza ingeniso engcono ngokutshintsha amaxabiso akho ngexesha elithile lonyaka, ngempela-veki nangexesha lamatheko akhethekileyo okanye ngeeholide

  • Lungisa ixabiso lakho
  • Fumana okungakumbi kwisikhokelo sethu esipheleleyo sokufaka indlu eza kuphumelela
  Airbnb
  2020 Dis 1
  Ngaba oku bekuluncedo?