Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Amacebiso eeSuperhost okwamkela iindwendwe ezikwiLGBTQ+

  Izinto ezintsha Zequmrhu Labacebisi Lababuki Zindwendwe zikaJuni zichaza amacebiso okuba nguMbuki Zindwendwe ongakhethiyo.
  Ngu-Airbnb nge-21 Jun 2021
  Lifundeka ngemizuzu eyi-3
  Ihlaziywe nge-14 Jun 2022

  Izinto eziphambili

  Qho ngenyanga sinixelela ngezinto ezintsha ezivela Kwiqumrhu Labacebisi Lababuki Zindwendwe size sinincede nazi amalungu akule bhodi.

  Molweni nonke,

  NdinguPeter Kwan, iSuperhost eSan Francisco nelungu Lequmrhu Labacebisi Lababuki Zindwendwe. Ukususela ekuqaleni kwam ukuba nguMbuki Zindwendwe kwiminyaka eyi-10 eyadlulayo, bendisoloko ndithethelela intsapho yababuki zindwendwe—kuquka amaqela athanda ukungahoywa ekuhlaleni, njengabantu abadala nabantu abakwintsapho yeLGBTQ+.

  Kuba ilixesha lePride, ndiye ndangenela itheko lika-Airbnb elithi “Ibekona Ngenxa Yababuki Zindwendwe (Abangamafanasini)” ebelisekuqaleni kwale nyanga. Beliyingxoxo ebangela umdla kunye neqela laBabuki Zindwendwe abangamafanasini ethetha ngokuba thina Babuki Zindwendwe abakwiLGBTQ+ singancedisa njani ukwenza ukuzimisela kuka-Airbnb ukwenza wonke umntu abe ngowalapha kuphumelele.

  Ngezantsi ungafunda ukuba ungazinceda njani iindwendwe ezikwiLGBTQ+ zizive zikhuseleke ngakumbi kwindawo yakho, nento endiyifundileyo kuba ndinenxaxheba kwintsapho yababuki zindwendwe yasekuhlaleni.

  Ukuba nguMbuki Zindwendwe ongakhethiyo

  Ndikhuthaza Ababuki Zindwendwe, nokuba yeyiphi indlela ebalungelayo, ukuba bathi iindawo zabo zikhuselekile kubantu abakwi-LGBTQ+ kwingcaciso zezindlu zabo. ESan Francisco, ayonto yothusayo ukubona abantu abathandanayo besini esifanayo behamba endleleni bebambene izandla. Kodwa kwiindwendwe ezininzi ezivela kwamanye amazwe ekwenziwa into eyahlukileyo kuwo okanye enemithetho eyahlukileyo, ukuyichaza le nto iqhelekileyo yasekuhlaleni kunokunceda.

  Ukuba umbuki zindwendwe unokwazisa iindwendwe ukuba azizi nje kwisixeko esikhuselekileyo, kodwa ziza nakwindawo ekhuselekileyo, loo nto inokwenza umahluko omkhulu ekuncedeni iindwendwe zikhululeke. Undwendwe kufuneka lazi kwangaphambi kokuba lufike ukuba luza kwamkelwa ngezandla ezishushu kunye nomntu oluthandana nalo wesini esifanayo, nto leyo ehambiselana nokuzimisela kuka-Airbnb ukunceda abant bazive “besekhaya nalapha.”

  Kukho Ababuki Zindwendwe abakwiLGBTQ+ eSan Francisco abanefoto eneflegi yomnyama kwizindlu zabo ekoneni ibe iingcaciso zabo zithetha ngokuba bangoobani nezinto abaye bazilwela.

  Ungenza nezinto ngobuchule ukuze uncede iindwendwe ezingabantu abakwiLGBTQ+ zikhululeke ngakumbi xa sele zifikile, njengokuzichazela ngabantu abakhenkethisayo abakwiLGBTQ+ esixekweni nangeencwadi zembali yeLGBTQ+. Oku kwenza umahluko omkhulu ekuncedeni iindwendwe zizive zamkelekile.

  Ukufumana uncedo kwintsapho yakho yasekuhlaleni

  Emva kokuba ndibe nguMbuki Zindwendwe, ndafumanisa ukuba kwakungekho ndawo zininzi zokufumana iimpendulo zayo yonke imibuzo yam.

  Ndaqala iqela lokunceda intsapho Lababuki Zindwendwe ngo-2012, kwaye siye sadibana nyanga nganye ukususela ngoko.

  Ukubuka Iindwendwe yinto enokwenza ube wedwa kakhulu, ngoko elam icebiso kuBabuki Zindwendwe abatsha kukujoyina iKlabhu Yababuki Zindwendwe yasekuhlaleni—okanye uyenze ukuba ayikabikho. Endaweni yokufunda ukuba ngumbuki zindwendwe ngokwenza iimpazamo, ungafunda kwizinto ezenzeke kwabanye abantu—kwaye unokuzenzela abahlobo abahle.

  Kuyavuyisa nyhani ukunceda abanye Ababuki Zindwendwe, kwizinto ezisisiseko zokubuka iindwendwe—njengendlela yokusebenzisa le webhusayithi—nokumema amalungu eqela lakwa-Airbnb ukuze acacise iimveliso ezintsha aze ancokole ngokutshintsha kwemithetho kwiintlanganiso zethu zeKlabhu Yababuki Zindwendwe.

  Isizathu sokuba ndinguye nomthetheleli waBabuki Zindwendwe abadala

  Abantu abadala ngokuqhelekileyo ayingobantu abaphambili kakhulu xa abantu bethetha ngokungakhethi nokwamkela abantu bonke kwintsapho yababuki zindwendwe—ibe bayakudinga nyhani ukuhoywa sithi.

  Ndifunde ukuba kuAirbnb, abantu abadala ngabona bantu batsha baye besiba baninzi kuBabuki Zindwendwe eMerika, ibe abantu abadala abangamabhinqa eMerika baqhubeka bengabona bantu abanezimvo ezintle.*

  Enye yezinto endifuna ukuyenza njengelungu leQumrhu Labacebisi Lababuki Zindwendwe kukwenza abantu abadala babe phambili ndize ndincedise ekuqinisekiseni ukuba xa uAirbnb esenza imveliso, uyacinga ngathi.

  Enye yezinto ezindonwabisileyo kutshanje liqela elincinci endilenzileyo Lababuki Zindwendwe abadala elibizwa ngokuba yiGolden Hosts. Ndililungu elinekhadi leAmerican Association of Retired Persons (AARP), ngoko ukuba nje uyafanelekela ukuba lilungu leAARP, ungayijoyina iGolden Hosts.

  Iqela leGolden Hosts liyakhula, ibe bangabanye bawona malungu ndiwathandayo entsapho yababuki zindwendwe kwezi ntsuku. Ngaphambi kweCOVID, besisiya kwindlu yelungu elinye nyanga nganye ukuze sitye kunye isidlo sangokuhlwa sezinto esize nazo. Kwakuba mnandi nyani.

  Kule klabhu, abantu abadala bafundisana ngokubuka iindwendwe. Njengalo naliphi na iqela, abantu abadala banokukhawuleza ukufunda ngokukhawuleza ngeteknoloji nezinto ezininzi ezintsha kwi-intanethi ezitshintsha ubomi bethu okanye kusenokufuneka baqeqeshwe kakuhle okanye bancedwe ukuze bafunde ngendlela eluncedo.

  Izinto ebezisenziwa Liqumrhu Labacebisi Lababuki Zindwendwe kutshanje

  Funda okungakumbi ngezinto ebezisenziwa Liqumrhu Labacebisi Lababuki Zindwendwe kutshanje, uze uhlale ukhangele phambili kwinkcazelo entsha namacebiso avela kumalungu ebhodi nyanga nganye.

  *Ngokwengxelo ka-Airbnb ethi “Intsapho ka-Airbnb Ekhulayo Yababuki Zindwendwe Abangamabhinqa ana-60 nangaphezulu”
  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  Airbnb
  21 Jun 2021
  Ngaba oku bekuluncedo?