Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Fota iifoto ezintle zendawo yakho ngefowuni yakho

  Nantsi indlela yokulungisa iisetingi zekhamera yakho, eyokufota neyokubalisa ibali.
  Ngu-Airbnb nge-2 Jul 2020
  Lifundeka ngemizuzu eyi-5
  Ihlaziywe nge-4 Okt 2022

  Izinto eziphambili

  • Kulula ukufota eyona nto yenza indawo yakho ibe ntle

  • Landela nje la manyathelo, kuquka izinto ezithile omele uzenze nomele ungazenzi

  • Sebenzisa uludwe lwethu lwezinto ekufuneka ube uyazenza ukuze uqiniseke ukuba unazo izinto ezisisiseko

  Nokuba uyaqala ukufota okanye ufuna ukuhlaziya indlu yakho ukuze ubonise izinto ozitshintshileyo kwindawo yakho, ukufota iifoto ezintle nge-smartphone sakho kulula kunokuba ucinga.

  1. Lungisa indawo yakho

  Ngaphambi kokuba uqalise, phawula yeyiphi eyona ndlela eyenza kukhanye kakuhle uze uluyingise indawo yakho usebenzisa amacebiso akwiklasi yethu efundisa indlela yokufota. Zibekele ixesha lokufota iifoto ezintlanu ukuya kwezintandathu zegumbi ngalinye.

  Ngoxa ufota, kubalulekile ukuqonda indlela iifoto zendlu yakho ezivezwa ngayo kuAirbnb:

  • Ifoto yakho yokuqala yifoto yakho ekwiphepha lokuqala, eyona foto iphambili kwiphepha lendlu yakho kuvela kwayona kwiziphumo zokukhangela.
  • Iifoto zakho ezintlanu zokuqala, kuquka nefoto ekwiphepha lokuqala, zivela njengekholaji evezwe phezulu kwiphepha lendlu yakho kwaye zicuthwa zibe sisikwere, ngoko ungalibali ukubeka ifoto yakho embindini.
  • Igalari yeefoto zakho inazo zonke iifoto zakho ukuze iindwendwe zizibuke.

  2. Hlola iisetingi zakho

  Iifowuni ezininzi zifota iifoto ezintle. Nazi ezinye izinto eziluncedo nendlela yokuzisebenzisa.

  Vula iigridi
  Iigridi zinokukunceda ubeke ifoto yakho phakathi kwemigca zize zikuxelele ukuba ayikekelanga. Ukulungisa iigridi zakho:

  • Kwi-iPhone: Yiya kwindawo ethi Iisetingi > Ikhamera uze ubeke igridi yefowuni yakho kwindawo ethi Vula.
  • Kwi-Android: Qalisa i-app yekhamera, uye kwindawo ethi Iisetingi,uhle uye ezantsi, uze utshintshe Imigca yegridi ibe kwindawo ethi Vula.

  Ukuze ufumane amacebiso angakumbi ngokusebenzisa iigridi, jonga icandelo elinomthetho wokwahlula kathathu ngezantsi.

  Cima ifleshi
  Xa usebenzisa ifleshi loo nto inokwenza ishayine, iqaqambe kakhulu, kungcono ukukhanya kokwemvelo. Ukuba indawo yakho ineefestile, zama ukuyifota ngelona xesha kukhanya ngalo emini. Ukuba indawo ayinazo iifestile, ukulayta izibane kunokuyenza ikhanye ngokwaneleyo.

  Ukuze ucime ifleshi, vula i-app yakho yeKhamera, fumana uphawu lokubaneka, uze ukhethe indawo ethi Vala.

  Jonga ukucaca kwefoto
  Eyona foto intle iyacaca ngokuthi ibe nee-pixel eziyi-1024 x 683 ubuncinane. Iisetingi zakho zisenokulungiselelwa ukuba zigcine kuphela iifoto ezingacacanga kakuhle, ngoko jonga ukuba ugcina iifoto ezicace kakuhle na xa ufota. Unako ukubuyela umva uyitshintshe le nto emva kokuba uzifotile.

  3. Yenza ifoto esemgangathweni

  Nazi ezinye izinto ezimele zenziwe nezingamele zenziwe ukuze kufotwe iifoto ezisemgangathweni.

  Imigca mayihlale ime nkqo
  YENZE: Bamba ifowuni yakho ime nkqo kwaye ibe streyti nomphantsi. Ukuze ibe sembindini eyona fenitshala iphambili, kusenokufuneka uphakamise okanye uhlise izandla. Kumagumbi okulala, gxininisa kwibhedi; kumagumbi okuhlala, mhlawumbi kwisofa. Umthetho oqhelekileyo kukuba ikhamera kufuneka isoloko iphezulu ngokwaneleyo ukuze ifote imiphezulu yeebhedi, yeetafile neyeekhabhathi.

  UNGAYENZI: Uphakamise ifowuni yakho ngaphezu kwentloko yakho ukuze iyikhuphe kakuhle into okanye ivele ngendlela ethile, nto leyo edla ngokuphumela ekubeni ivele ngendlela engafunwayo.

  Landela umthetho wokwahlula kathathu
  umthetho wokwahlula kathathu ngumgaqo wokufota owahlula ifoto kathathu ukusuka ekhohlo ukuya ekunene nokusuka phezulu usiya ezantsi, loo nto ibangela ukuba kubekho izikwere ezisithoba neendawo ezine apho imigca idibana khona. Ngokuvula igridi kwifowuni yakho nangokusebenzisa umgaqo wokwahlula kathathu, unokunceda ekuqinisekiseni ukuba iifoto zakho azikekelanga kwaye iphume kakuhle.

  YENZE: Beka umxholo wefoto apho imigca yegridi idibana khona, engekho nje kancinci embindini. Ngokomzekelo, beka ifowuni yakho ukuze indawo yokufota kwisikrini ijonge—isofa yakho, ibhedi, okanye itafile—apho imigca ixwesa khona ekhohlo okanye ekunene kwesikrini sakho.

  UNGAYENZI: Ubeke indawo esembindini xa kufotwa ibe kwindawo yokugqibela okanye yokuqala nje ngokuba yahlulwe kathathu, okanye usenokwenza ukuba kusikeke inkcazelo ebalulekileyo.

  Yiba nefoto eziveza kakuhle into ethile

  YENZE: Sebenzisa into eyikhupha isembindini kakuhle into oyifotayo ukuze kungafuneki ube uyilungisa ngokwakho.

  UNGAYENZI: Ufote iifoto uyibambe ngesandla esinye into ofota ngayo. Xa uzisebenzisa zombini izandla loo nto iza kwenza izandla zakho zingashukumi ize ikuncede ufote iifoto ezicacileyo. Ungazama nento yokuba iingqiniba zakho zixhathise kwiimbambo zakho ukuze zingashukumi izandla zakho.

  Ukuqonda ukuba uza kuyisondeza okaye uyibhekelise nini iifowuni
  Iifowuni zangoku zidla ngokuphuma sele zineesetingi ezithile—ngokomzekelo, zefoto eme nkqo, elele ngecala netsaleke ngobubanzi. Ukuba ikhamera yefowuni yakho inazo ezi zinto, zisebenzise endaweni yokujikajika ikhamera ngokwakho.

  Ukusondeza i-lens yakho kusebenza kakuhle kakhulu xa ufota iindawo ezihonjiswe kakuhle kwindawo yakho, njengokwenza ifreymu yefoto ukuba ijonge nje inxalenye ethile yetafile, isofa, nomzobo oxhonywe ngentla.

  Ukuba ifowuni yakho ayinazo ezo ndlela, sebenzisa isetingi yakho ehlala ikhethiwe ukuze ufote igumbi lilonke, uze indlela yokusondeza izinto uyisebenzise xa ufuna ukufota iifoto ezisondeleyo kuphela njengeentyantyambo ezisetafileni esecaleni kwebhedi, okanye isofa enento ezotyiweyo exhonywe phezu kwayo.

  4. Balisa

  Bonisa ukuba kutheni iindwendwe zimele zibe nomdla wokuhlala kwindawo yakho. Ngoxa ingcaciso yendlu yakho inikezela ngeenkcukacha ezibalulekileyo, ifoto yona iyenza kakhulu loo nto kuAirbnb.

   Yenza izinto ezinokusetyenziswa zibe phambili
   Iindwendwe ziyayixabisa into yokwazi ngezinto ezongezelelekileyo ezikwindawo yakho, ngoko qinisekisa ukuba uyazifota izinto ezinokusetyenziswa ezahlukileyo. Kuyanceda ukuzifota nento ezihambelana nayo kwindawo yakho—ngokomzekelo, ifoto yeetawuli ezisongiweyo ezibekwe kwibhanka esecaleni kwebhafu, kunokufota ifoto ebonisa kufutshane izinto zebhafu.

   Nantsi eminye imizekelo yezinto ezinokusetyenziswa onokuzifota uze uthethe ngazo kwimibhalo ecacisa ifoto:

   • Indawo yokusebenzela ekunokusetyenziswa ilaptop kuyo
   • Izinto ezilungele intsapho, njengesitulo sokutyisela usana okanye ibhedi yosana
   • Indawo ephandle, njengeveranda, igadi okanye ibhalkhoni
   • Umatshini wokwenza i-espresso, ikofu ebiliswa embizeni okanye ukwenzelwa iti
   • Izinto ezisetyenziswa kwingumbi lokuhlambela ezisemgangathweni, njengeetawuli zokuhlamba, iigawuni nezi-slipper ezitofotofo

   Tshintsha indlela eziphuma ngayo iifoto
   Sebenzisa iifoto ezilele ngecela kwiifoto ezintlanu zokuqala zakho, kuba zona zivela kakuhle kakhulu kwigridi kwiphepha lendlu yakho.

   YENZE: Sebenzisa iifoto ezime nkqo kwiindawo ezingaphangalelanga, njengeewodrophu, amagumbi okuhlambela amancinci okanye iibhalkoni.

   UNGAYENZI: Usebenzise ifoto eme nkqo njengenye yeefoto ezintlanu kwigridi, kuba iza kuncitshiswa ukuze ilingane igridi elele ngecala.

   Mazahluke iindawo ezivelayo
   Unokunceda iindwendwe zizibone zikwindawo yakho ngokungazibonisi ukuba ziza kulala phi, zitye zize ziphole phi nje kuphela, kodwa uquke neefoto ezineenkcukacha ezibangela umdla.

   Zimisele ukuba igumbi ngalinye livele ngeendlela ezahlukeneyo, ube neefoto ezibanzi, eziphakathi, nezisondeleyo, ezinye zilale ngecala zize ezinye zime nkqo. Nali ixesha lokusebenzisa uhlobo ngalunye lwefoto:

   • Iifoto ezibanzi zifoto ezinceda ekwazini ngendawo, zincede abantu baqonde ubukhulu begumbi nayo yonke into enalo.
   • Iifoto eziphakathi ngobukhulu zisebenza kakuhle ukuze libonakale njengokuba linjalo igumbi kungekhona kwiengile ethile. Le foto inceda iindwendwe ziqonde eyona nto iphambili egumbini.
   • Iifoto ezisondeleyo zinceda zibonise into enokweziwa kwelo gumbi, njengencwadi etafileni esecaleni kwebhedi. Xa ufota ifoto esondeleyo, zijonge kakuhle izinto ezivelayo: Ungalibali ukumpampatha imiqamelo, ukufihla iintambo namashiti angashwabani.

   YENZE: Bonisa indlela amagumbi adibana ngayo kwiifoto zakho—ngokomzekelo, bonisa igumbi lokuhlala ngasemva kwifoto esondeleyo. Igalari yeefoto zakho mayibe ngathi ubukisa iindwendwe ukuze ziqonde indlela ame ngayo amagumbi ukusuka kwelinye ukuya kwelinye.

   Fota iifoto ezininzi kunezo uza kuzidinga
   Usebenze nzima ulungisa indawo yakho, ngoko qinisekisa ukuba ufota yonke into. Ungakhetha kamva ukuba zeziphi oza kuzifaka zibonwe.

   Xa uzikhetha, ukhumbule ukuba iifoto zakho zimele zibalise ngendawo yakho zize zichazele iindwendwe into emaziyilindele. Nanga amanye amacebiso:

   • Faka iifoto ezaneleyo ukuze uncede indwendwe zazi ukuba zilindele ntoni
   • Quka iifoto ezimbini ukuya kwezine zegumbi ngalinye elinokusetyenziswa zindwendwe
   • Fota ume kwiikona ezahlukeneyo zegumbi ngalinye ukuze libonakale lonke
   • Fota iifoto ezisondeleyo ukuze ubonise izinto ezinokusetyenziselwa zona indawo yakho
   • Zifote zivele zicace naziphi na izinto ezinceda ilungele wonke umntu

   Sebenzisa olu ludwe lwezinto ekumele ube uyazenza
   Ukuze sikuncede uqalise ukufota, senze uludwe lweefoto nee-engile ezicetyiswayo.

   Amagumbi okulala

   • Ifoto ebanzi yegumbi ngalinye
   • Tshintsha iengile yamagumbi ukuze kuvele izinto ezingakumbi
   • Ifoto ephakathi yezinto eziphambili, njengebhedi netafile esecaleni kwayo
   • Ifoto esondeleyo ibonisa into enokusetyenziselwa lona igumbi, njengencwadi okanye iintyatyambo kwitafile esecaleni kwebhedi

   Igumbi lokuhlala

   • Ifoto ebanzi yendawo yonke yokuhlala (kuquka ukukhanya efestileni ukuba kunokwenzeka)
   • Ifoto ephakathi yesofa okanye yendawo yokuhlala
   • Ifoto esondeleyo ibonisa into ephambili, njengendawo yomlilo

   Igumbi lokuhlambela

   • Ifoto ebanzi lelona gumbi lokuhlambela
   • Ifoto ephakathi yegumbi lokuhlambela lesibini, ebonisa ibhafu okanye ishawa nesinki
   • Ifoto esondeleyo yeetawuli ezisongiweyo okanye ebonisa into oyibona ngefestile

   Ikhitshi

   • Ifoto ebanzi yekhitshi lonke okanye yekhitshi elincinci
   • Ifoto ephakathi yeoveni, ecaleni kweekhabhathi ezilungiswe kakuhle
   • Ifoto esondeleyo yeentyatyambo ezisembindini wetafile
   • Ifoto esondeleyo yebhasikithi yokwamkela iindwendwe yezinto zokucoca zeendwendwe

   Phandle

   • Ifoto ebanzi yebhalkhoni, yegadi, yeveranda okanye yonke iveranda
   • Ifoto ephakathi equka naziphi na iindawo zokuhlala eziphandle (ukuba kunokwenzeka nezinto ozibonayo xa uhleli kuzo)
   • Ifoto esondeleyo yayo nayiphi na into ehonjiswe kakuhle, njengezityalo ezikwizitya zazo ecaleni kwefenitshala yaphandle
   • Ifoto ebanzi yendlela eya kwindawo yokungena

   Uyazi bhetele indawo yakho kunaye nabani na, ngoko qinisekisa ukuba ufota zonke iinkcukacha ozithandayo nayo nantoni na iindwendwe eziyithandayo kwizimvo zazo. Kwaye ngaphambi kokuba ugqibe ukufota, thatha imizuzu embalwa ukuze ujonge zonke iifoto ozifotileyo ukuze uqinisekise ukuba ivela yonke into esendlini yakho.

   Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

   Izinto eziphambili

   • Kulula ukufota eyona nto yenza indawo yakho ibe ntle

   • Landela nje la manyathelo, kuquka izinto ezithile omele uzenze nomele ungazenzi

   • Sebenzisa uludwe lwethu lwezinto ekufuneka ube uyazenza ukuze uqiniseke ukuba unazo izinto ezisisiseko

   Airbnb
   2 Jul 2020
   Ngaba oku bekuluncedo?