Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Amacebiso okunqanda iipati kwindlu yakho

  Fumana iinkcukacha ngokungavunyelwa kweepati emhlabeni wonke namacebiso okuphepha iingxaki.
  Ngu-Airbnb nge-1 Jul 2020
  Lifundeka ngemizuzu eyi-3
  Ihlaziywe nge-25 Jul 2022

  Izinto eziphambili

  • Ipolisi ka-Airbnb yeepati namatheko iyakuvumela urhoxe ngaphandle kwesohlwayo ukuba unikezela ngobungqina bokuba undwendwe luzimisele ukuba nepati

  • Ukuchaza izinto ezilindelekileyo nokuncokola kakuhle kunokunceda ekuphepheni iingxaki

  Ukunceda Ababuki Zindwendwe neendwendwe zihlale zikhuselekile yenye yezinto eziphambili kuAirbnb. Ukuze sincedise ekunqandeni ukwenziwa kwezinto ezingafanelekanga kwizindlu ezikuAirbnb, asizivumeli iipati namatheko aphazamisayo, kuquka ukudibana kwabantu abalinani elingenamda.

  Ukungavumeli kwethu iipati namatheko emhlabeni wonke kuphumele ekwehleni kwezinga lokuxelwa kweepati nge-44% unyaka nonyaka ukususela ekuqaleni kwako ngoAgasti 2020. Kuvuyelwe kakhulu nangaBabuki Zindwendwe, iinkokheli zentsapho namagosa avotelweyo.

  Nokuba kudala wabuka iindwendwe okanye usaqala, sifuna ukhululeke xa usamkela iindwendwe kwindawo yakho. Nanga amanyathelo amathandathu onokuwathatha ukuze unqande iipati uze unciphise umngcipheko onento yokwenza nazo.

  1. Funda ithini into ngokungavunyelwa kweepati

  Ukuze unqande iingxaki zingekaqali, siyakukhuthaza ukuba ufunde ipolisi yethu yeepati namatheko. Izinto ezimbalwa ezibalulekileyo:

  • Iipati namatheko aphazamisayo nokudibana kwabantu abalinani elingenamda akuvumelekanga.
  • Kumazwe nakwimimandla ethile, simisele imiqathango ekubhukisheni okuthile kwasekuhlaleni kwezindlu eziyindlu yonke xa iindwendwe zingaphantsi kweminyaka eyi-25 ezinezimvo ezingentlanga okanye izimvo ezintle ezingaphantsi kwezintathu.
  • Siyawususa umqathango wokungahlali kwabantu abangaphezu kwabayi-16—esawumisela ngo-2020 ukuze simelane nezinto ezixhalabisayo zempilo yoluntu zeCOVID-19—kwiinyanga ezizayo.
  • Ababuki Zindwendwe beendawo zokubuka iindwendwe eziqhelekileyo, njengeehotele, basenokuvumela amatheko afanelekileyo ngokokubona kwabo.
  • Ababuki Zindwendwe abanakuvumela ukudibana kwabantu okwaphula ipolisi.

  UAirbnb usenokuthatha amanyathelo ngakwiindwendwe Nababuki Zindwendwe abophula iipolisi zethu.

  2. Chazela iindwendwe zakho izinto ozilindeleyo

  Kuhle ukulungisa ingcaciso yendlu yakho kunye nemithetho yekhaya ukuze uchazele iindwendwe izinto ezimele zizilindele ngaphambi kokuba zibhukishe. Cacisa ukuba uyazivumela na iindwendwe ezingaqukwanga xa bekubhukishwa ukuba zingene endlini, ingakumbi ukuba indawo yakho inokuhlala abantu abaninzi okanye inepuli okanye indawo enkulu yaphandle.

  3. Zazi iindwendwe zakho

  Ukuncokola kakuhle neendwendwe zakho yenye indlela onokunceda ngayo ukuze uzikhusele, ukhusele indlu yakho okanye ugcine ingingqi yakho ikhuselekile. Emva kokufumana isicelo sokubhukisha okanye ukubhukisha okuqinisekisiweyo, hlola inkcazelo yondwendwe uze ubuze imibuzo embalwa esisiseko ngohambo lwalo, njengale:

  • Yintoni injongo yohambo lwakho?
  • Ngubani omnye oza kuhlala nawe?
  • Ungaqinisekisa ukuba uyifundile imithetho yekhaya?

  Eli ikwalithuba lokukhumbuza iindwendwe ngayo nantoni na ongafuni ziyilibale, njengamaxesha okungangxoli. Ungachaza imithetho yasekuhlaleni okanye imiqathango yengxolo, ukupaka nempilo yoluntu.

  4. Yiba ngummelwane olungileyo

  Chazela abamelwane bakho ukuba ubuka iindwendwe. Cinga ngokushiya inkcazelo yokuqhakamshelana nawe kummelwane omnye okanye ababini obathembileyo uze ubacele bakuchazele xa kuvela ingxaki engalindelekanga.

  Ukuba banezinto ezibaxhalabisayo, ungabaqinisekisa ukuba iindwendwe ezininzi azibangeli ngxaki. Inyani kukuba, i-99.92% yeendawo okanye izinto ezibhukishwe kuAirbnb emhlabeni wonke khange zibe nengxaki yokhuseleko ngo-2021.*

  5. Zenze ufumaneke kwiindwendwe

  Nokuba uvumela ukuzingenela, ungakwazi ukuchazela iindwendwe zakho ukuba uyafumaneka. Nazi izinto onokuzenza ngaphambi, ebudeni nasemva kokubhalisa xa kufikwa:

  • Chazela iindwendwe ukuba zingaqhakamshelana njani nawe ngefowuni xa kukho imeko yongxamiseko. Uza kutsho ukwazi ukuzilawula ngcono izinto ezenzekayo ibe ziza kuvuya xa ukhawuleza uphendule.
  • Zichazele ukuba uza kuza—okanye uthumele umntu—ukuba kukho into iindwendwe eziyidingayo. Ukuba awuhlali kufuphi, kuhle ukuba nomlawuli wendlu okanye Umntu Okuncedisayo onokuhoya izinto ngobuqu xa kufuneka.

  6. Thatha amanyathelo ukuba unezinto ezikuxhalabisayo

  Ukuba ucinga ukuba undwendwe luzimisele ukuba nepati, ungarhoxisa ukubhukisha ngaphambi kokubhalisa xa kufikwa ngaphandle kwesohlwayo. Siza kukucela ukuba unikezele ngobungqina obuxhasa isigqibo sakho, njengemiyalezo evela kundwendwe lwakho namanye amaxwebhu.

  Ngokomzekelo, masithi undwendwe oluhlala kufuphi nendawo yakho lubhukisha usuku olunye ngomzuzu wokugqibela ngempela-veki. Lukuthumelela umyalezo luze lubuze ngendawo yokupaka engakumbi estratweni yabahlobo abaliqela—uze ufunde uluvo lomnye Umbuki Zindwendwe walo oluthetha ngepati. Ukuba usibonisa umyalezo wondwendwe kunye nolo luvo, usenokukwazi ukurhoxisa oko kubhukisha ngaphandle kwesohlwayo.

  Usenokukwazi urhoxisa ukubhukisha kwi-intanethi ukuba uvule Uvel' Ubhukishe kwaye awukawufikeleli umda wakho wokurhoxa kathathu ngonyaka. Ukuba ixesha londwendwe lokubhalisa xa kufikwa likwiiyure eziyi-24, kuza kufuneka uqhakamshelane nathi ukuze urhoxise oko kubhukisha.

  Ukuze ufunde ngakumbi ngokhuseleko nezinto ezilindelekileyo xa ubuka iindwendwe, funda iipolisi zentsapho.

  *Ngokusekelwe kwinkcazelo ka-Airbnb ukususela nge-1 kaJanuwari ukuya kwi-31 kaDisemba 2021.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  • Ipolisi ka-Airbnb yeepati namatheko iyakuvumela urhoxe ngaphandle kwesohlwayo ukuba unikezela ngobungqina bokuba undwendwe luzimisele ukuba nepati

  • Ukuchaza izinto ezilindelekileyo nokuncokola kakuhle kunokunceda ekuphepheni iingxaki

  Airbnb
  1 Jul 2020
  Ngaba oku bekuluncedo?