Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Ukwazi izinto onokuzenza xa ubuka iindwendwe

  Ukususela ekukhawulezeni uphendule ukuya ekuphepheni ukurhoxa, nazi izinto ekufuneka uqiniseke ngazo.
  Ngu-Airbnb nge-16 Dis 2019
  Lifundeka ngemizuzu eyi-3
  Ihlaziywe nge-12 Okt 2021

  Izinto eziphambili

  • Phendula imiyalezo yeendwendwe nemiyalezo enento yokwenza nokubhukisha zingekapheli iiyure eziyi-24

  • Beka izinto ozifunayo ekubhukisheni ukwenzela ukuba ukhululeke ukwamkela iindwendwe ezingakumbi

  • Kuphephe ukurhoxisa ngokusoloko ugcina ikhalenda yakho isexesheni

  • Fumana izimvo ezintle ngokulandela imilinganiselo yokubuka iindwendwe yakwa-Airbnb

  • Fumana okungakumbi kwisikhokelo sethu esipheleleyo ukuze ufumane okungakumbi ngokubuka iindwendwe

  Njengombuki zindwendwe wakwa-Airbnb, awuzukwenza imali qha ngendlu yakho kodwa uza kudibana nabantu abohlukileyo abavela emhlabeni wonke. “Sakhe safikelwa ngumntu owenza i-drone, oziphilisa ngokucula nangokubhala iingoma, kunye nosebenza kwi-circus,” batsho ababuki zindwendwe uBeverlee noSuzie baseOakland, eCalifornia. “Loo nto iyenze bangcono ubomi bethu sobabini.” Nabani na onendawo anokuhlalisa abantu kuyo angaba ngumbuki zindwendwe wakwa-Airbnb. Qinisekisa nje ukuba ukulungele ukuzifikelela izinto ezisisiseko ezifunwa nguAirbnb ukuqinisekisa ukuba undwendwe ngalunye luhlala kamnandi kwaye luyakuthemba. Nazi izinto ezisisiseko ezenziwa ngababuki zindwendwe abaphum' izandla:

  Phendula umbuzo nesicelo sokubhukisha ngasinye zingekapheli iiyure eziyi-24

  Ukuphendula ngokukhawuleza xa iindwendwe zikubhalele kubonisa ukuba ungumbuki zindwendwe ohoyayo nonenkathalo. Kubalulekile ukuphendula imiyalezo enento yokwenza nokubhukisha zingekapheli iiyure eziyi-24. Ukuba nezinga eliphezulu lokuphendula asiyonto nje ebonisa ukuba uzibuka ngendlela esemagqabini iindwendwe, yenye yezinto ezifunekayo ukuze ube yiSuperhost.

  Enye into ongayenza kukudawunlowuda i-app yakwa-Airbnb ukuze uphendule imiyalezo nokuba uphi. Ukucacisa, nangona kuyinto entle ekubukeni iindwendwe into yokuphendula umyalezo ngamnye wondwendwe, izinga lakho lokuphendula lisekelwe ngokukhethekileyo ekuphenduleni kwakho imiyalezo enento yokwenza nokubhukisha.

  Yamkela izicelo zokubhukisha

  Inkcazelo yakwa-Airbnb ibonisa ukuba ababuki zindwendwe badla ngokwamkela uninzi lwezicelo zokubhukisha abazifumanayo zeentsuku abafumaneka ngazo. Ungasebenzisa iisetingi zokufumaneka kwakho kwikhalenda yakho ukuze uvale naziphi na iintsuku ongaqinisekanga ukuba uza kukwazi ukubuka iindwendwe ngazo.

  Ukuba kubonakala ngathi awuzamkeli izicelo ezininzi zokubhukisha, uAirbnb unokucinga ukuba awufumaneki ukuze ubuke iindwendwe kwaye unokuyinqumamisa indlu yakho de ube nexesha elingakumbi. Ukuqinisekisa ukuba wamkela izicelo ezininzi kangangoko ngoxa uziva ukhululekile ngako konke ukubhukisha, cinga ngokwenza ezi zinto:

  Kuphephe ukurhoxisa

  UAirbnb uyijonga njengento enzulu ukurhoxisa. Akuphazamisi kakhulu iindwendwe kuphela—indlela eziluceba ngayo uhambo lwazo ixhomekeke kuwe!—kodwa kwenza nokuba intsapho xa iyonke ingathenjwa. Yiloo nto, ngaphandle kwaxa kukho iimeko ongenakuzinceda, ufanele ukuba uzame ungarhoxisi. Ukunciphisa amathuba okuba urhoxise:

  • Qinisekisa ukuba ixesha ofumaneka ngalo namaxabiso zisoloko zisexesheni
  • Cinga ngemicimbi ekhethekileyo okanye iiholide ezizayo ekusenokwenzeka ufune ukusebenzisa indawo yakho ngazo okanye unyuse ixabiso lakho losuku
  • Ukuba ngenxa yesizathu esithile ikhalenda yakho ayimanga kakuhle okanye uthanda ukuzamkela ngokwakho izicelo zokubhukisha ozifumanayo, mhlawumbi ungafuna ukucima Uvel' Ubhukishe
  • Ukuba indawo yakho ikhona nakwezinye iiwebhusayithi, vula into yokudibanisa iikhalenda ukuze iindwendwe ezahlukeneyo zingabhukishi usuku olufanayo

  Gcina umlinganiselo xa uwonke uphezulu

  Ekupheleni kokuhlala ngakunye, iindwendwe ziza kunikezela ngoluvo ngokuba bekunjani ukuba kunye nawe. Izimvo ezintle zikunceda ukuba kubhukishwe ngakumbi ibe zingakunceda ukuba ube yiSuperhost. Ababuki zindwendwe abafumana izimvo ezintle bayathanda ukuzihoya ngokukhethekileyo ezi zinto zilandelayo:

  • Ucoceko: Iindwendwe ziza kulindela indawo ecocekileyo neqoqoshiweyo abayibonayo kwiifoto zendlu yakho. Qinisekisa ukuba uba nexesha elaneleyo lokucoca xa kusimka undwendwe kuza kungena olunye, ingakumbi xa kubhukishwe kaninzi.
  • Izinto ezinokusetyenziswa ezibalulekileyo: Iindwendwe ziyayixabisa into yokuba nezinto ezisisiseko ezizidingayo. UAirbnb ucebisa ukuba ube nephepha langasese, isepha yokuhlamba izandla nomzimba, izinto zebhedi namashiti kunye okungenani itawuli nomqamelo omnye womntu ngamnye.
  • Iinkcukacha ezichanekileyo zendlu: Nceda abahambi bathathe isigqibo sokuba ngaba indawo yakho iyazifikelela izinto abazifunayo ngokubanika inkcazelo ecacileyo neenkcukacha zezinto abamele bazazi.
  • Ukubhalisa lula xa kufikwa: Inkqubo yokubhalisa xa kufikwa ecacileyo nelula iza kunceda iindwendwe zakho zikhululeke emva kokuchitha usuku zikuhambo.
  • Ukuyiqala ngokwakho incoko: Iindwendwe ziyathanda ukwazi ukuba uyafumaneka ngalo lonke ixesha eziza kulihlala. Thetha nazo kwangethuba ukuze ulungiselele ukufika kwazo.

  Ukuze ufumane amacebiso angakumbi okugcina umlinganiselo ophezulu xa uwonke, funda Iphepha lokubuka iindwendwe lethu.

  Akujongwa into enye

  UAirbnb akalindelanga ukuba ukubhukisha ngakunye kuhambe kakuhle ngeyona ndlela ukususela ekuqaleni ukuya kutsho ekugqibeleni—uza kufunda izinto ezininzi uze utshintshe indlela ozibuka ngayo iindwendwe njengoko usiya usiba namava. Ukulandela ezi zikhokelo linyathelo lokuqala elihle lokuba neendwendwe ezonwabileyo, izimvo ezintle kuze ukubuka iindwendwe nawe kukonwabise.

  Izinto eziphambili

  • Phendula imiyalezo yeendwendwe nemiyalezo enento yokwenza nokubhukisha zingekapheli iiyure eziyi-24

  • Beka izinto ozifunayo ekubhukisheni ukwenzela ukuba ukhululeke ukwamkela iindwendwe ezingakumbi

  • Kuphephe ukurhoxisa ngokusoloko ugcina ikhalenda yakho isexesheni

  • Fumana izimvo ezintle ngokulandela imilinganiselo yokubuka iindwendwe yakwa-Airbnb

  • Fumana okungakumbi kwisikhokelo sethu esipheleleyo ukuze ufumane okungakumbi ngokubuka iindwendwe

  Airbnb
  16 Dis 2019
  Ngaba oku bekuluncedo?