Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Ziintoni Iiklabhu Zababuki Zindwendwe bakwa-Airbnb?

  Joyina iklabhu yasekuhlaleni ukuze ufumane amacebiso Kubabuki Zindwendwe abakufuphi kuwe.
  Ngu-Airbnb nge-8 Mat 2023
  Lifundeka ngemizuzu eyi-3
  Ihlaziywe nge-8 Mat 2023

  Ababuki Zindwendwe abajoyina Iiklabhu Zababuki Zindwendwe baphumelela ngakumbi kunabo bangazijoyiniyo, ngokutsho kwenkcazelo ka-Airbnb. Ababuki Zindwendwe abatsha abajoyina iklabhu banamathuba ayi-86% angakumbi okubhukishwa kathathu kunabo abangayijoyinanga iklabhu, ibe amalungu ayo afumana imali engakumbi namanqaku ezimvo, ibe banamathuba angcono okuba yiSuperhost.

  Omnye Umbuki Zindwendwe uyibeka ngolu hlobo: “Ndiyakuvuyela ukuba nenethiwekhi Yababuki Zindwendwe basekuhlaleni ukuze ndichazele abanye ngezinto eziluncedo namacebiso. Le klabhu ikwanceda Ababuki Zindwendwe baqonde imithetho etshintshayo kwilizwe lethu lokubuka iindwendwe.”

  Yintoni Iklabhu Yababuki Zindwendwe?

  Iiklabhu Zababuki Zindwendwe bakwa-Airbnb yintsapho Yababuki Zindwendwe basekuhlaleni abaqhakamshelana kwi-intanethi nangokobuqu baze babuze imibuzo, babelane ngamacebiso, bavuyele izinto abaye bazenza baze bancokole ngokuba kunjani ukubuka iindwendwe.

  Amaqela akhokelwa Ngababuki Zindwendwe abavolontiyayo ababizwa ngokuba Zinkokheli Zentsapho, abaqalisa iingxoxo baze balungise amatheko namathuba okuvolontiya. Iinkokheli nazo zisebenzisana noAirbnb ukuze zichaze izinto ezintsha nezinto ezifundisayo ukuze amalungu eeklabhu ahlale esazi ukuba kwenzeka ntoni.

  Zonke iiklabhu zisebenzisa amaqela abucala kaFacebook, ngoko kuza kufuneka ube neakhawunti ukuze ujoyine ezo ncoko. Iiklabhu zikwasingatha amatheko avulelekele bonke Ababuki Zindwendwe. Ezinye iintsapho zilungiselela amatheko ekudityanwa ubuqu kuwo, ngoxa ezinye ziwenzela kwi-intanethi.

  Ngaphezu kwayo yonke loo nto, Iiklabhu Zababuki Zindwendwe ziyindlela yokuncedana—indawo onokuya kuyo xa ufuna amacebiso okanye xa ufuna nje ukuncokola nabanye Ababuki Zindwendwe.

  Indlela yokujoyina Iklabhu Yababuki Zindwendwe

  Eyona nto uyidingayo ukuze ujoyine Iklabhu Yababuki Zindwendwe yiakhawunti yokubuka iindwendwe ka-Airbnb neakhawunti kaFacebook. Kukho iiklabhu ezingaphezu kweziyi-600 emhlabeni wonke kumazwe ayi-90, ibe maninzi amathuba okufumana enye yazo esele iqhuba ekufuphi. Ukuba uhlala kwindawo ekungekabikho klabhu kuyo, unako ukuyiqalisa iKlabhu Yababuki Zindwendwe.

  Emva kokuba uyifumene iklabhu yasekuhlaleni, ukujoyina kulula nje:

  1. Yiya kwiqela layo likaFacebook eliboniswe kwimephu uze uthumele isicelo sokujoyina.

  2. Phendula imibuzo yokuba lilungu uze usincede siqinisekise iakhawunti yakho yokubuka iindwendwe.

  3. Xa isicelo sakho sivunywa, uza kungena.

  Amaqithi-qithi okuba lilungu leKlabhu Yababuki Zindwendwe

  Mhlawumbi eyona nto incedayo xa ujoyina iklabhu lithuba lokuba ungene kwi-intanethi uze ufumane izimvo ngendlu yakho okanye ubuze abanye Ababuki Zindwendwe imibuzo ngokubuka iindwendwe, nokuba yimithetho yasekuhlaleni okanye yeyona nkonzo yokucoca ifanelekileyo.

  Ngenxa yokuba uza kukwazi ukuya kumatheko enziwayo, uza kukwazi ukudibana Nababuki Zindwendwe abakwingingqi yakho, nto leyo enokukhokelela ekwenzeni abahlobo nabantu onokusebenza nabo onokuthembela kubo xa kukho ingxaki okanye xa ufuna uncedo.

  Kwenziwa ntoni Kwiiklabhu Zababuki Zindwendwe

  Iiklabhu ziye zafaka amashishini asekuhlaleni, zenza amalinge okukhusela indalo, zakhuthaza imithetho yokuqeshisa ixesha elifutshane, zaza zavolontiya kunye. Ukudibana kwazo kudla ngokuphumela ekwenzeni ubuhlobo obukhethekileyo okanye ekuphunyezweni kwezinto ezithile yintsapho. Imizekelo emibini:

  • Iklabhu Yababuki Zindwendwe eGirona, eSpeyin, yamemela umntu owaziwayo ukuba ngumntu ocebisa ngendlela yokuhombisa indlu ngaphakathi kwintlanganiso yemibuzo neempendulo apho amalungu ayenokubuza imibuzo ngendlela yokuphucula iindawo zawo.

  • Iqela Leenkokheli Zentsapho ePanama lalungiselela ukuba kucocwe iilwandle okwaye kwaphumelela, lilungiselela Iklabhu Yababuki Zindwendwe yabo.

  Izinto ezibhalwa kuFacebook zidla ngokuveza amathuba okuba kuxhaswane. Imizekelo evela Kwiqela Lababuki Zindwendwe eCatskills naseHalson Valley, eNew York:

  • Inkokheli Yentsapho ibuza ukuba ixesha lonyaka lokubuka iindwendwe lihamba njani lize lithi linganikezela ngamacebiso okuphucula izinto.

  • Umbuki Zindwendwe ubuza ngendlela yokuphepha ukubhukishwa kabini.

  • Umbuki Zindwendwe ucela ukuchazelwa ngomntu onikezela ngeenkonzo zokwenza i-sauna neyokususa ikhephu wasekuhlaleni.

  • Umbuki Zindwendwe ubuza ukuba ukhona na umntu onokunika indawo yokuhlala iqela labantu abayi-10 kangangeveki.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Airbnb
  8 Mat 2023
  Ngaba oku bekuluncedo?