Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Amanqaku ayi-6
  ,
  Iividiyo eziyi-3
  Isikhokelo

  Ukwenza indawo elungele iindwendwe

  Funda izinto omele uzenze xa uhombisa namacebiso aluncedo okwenza indawo eyenza iindwendwe zizive zamkelekile.
  Amanqaku ayi-6
  ,
  Iividiyo eziyi-3
  Ukwenza izinto ezisisiseko

  Ukwenza izinto ezisisiseko