Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo