Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Amanqaku ayi-10
  ,
  Ividiyo eyi-1

  Yiba Ngumbuki Zindwendwe

  Yiba nemali yekamva lakho ngendlela ekhethwe nguwe. Funda ngendlela yokuqalisa ishishini lezokhenketho nendlela yokusebenzisa uAirbnb ukuze ufumane amathuba okwenza imali kwezokhenketho.
  Amanqaku ayi-10
  ,
  Ividiyo eyi-1
  Izihluzi zohlobo lomxholo