Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
    Amanqaku ayi-5

    I-coronavirus

    Fumana inkcazelo yakutshanje ngendlela yethu yokujamelana neCOVID-19, ukususela kwiipolisi ezilungisiweyo ukuya kutsho kwizixhobo zababuki ziindwendwe kunye nezeendwendwe.
    Amanqaku ayi-5