UAirbnb nePICC (iPeople's Insurance Company of China)

I-inshorensi Yokukhusela Umbuki Zindwendwe waseTshayina

Kwimimandla yaseTshayina, asiphelelanga nje ekuncedeni ababuki zindwendwe beendawo nezinto ezinokonwatyelwa ukuba basebenze kakuhle, bezisebenzela ibe baphumelele kuAirbnb. Sikwasebenzisana nePeople's Insurance Company of China (iPICC) ukuze kubekho i-Inshorensi Yokukhusela Umbuki Zindwendwe waseTshayina. Le inshorensi ineenkqubo ezintathu: I-inshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo waseTshayina, I-inshorensi Yokukhusela Umbuki Zindwendwe waseTshayina, and I-Inshorensi Yokukhusela Umnikazi Wento Enokonwatyelwa ukuze inkqubo yokufaka amabango ibe lula ize ikhuseleke nangakumbi. Hlola oku kulandelayo ukuze wazi ukuba uza kukhuselwa njani.

Uncedakala njani?

Ukubhatalelwa kwezinye izinto

Khusela indlu yakho kunye nezindlu ezidibene nayo, uze ukhusele neendwendwe zakho nabanye abantu.

Eyona mali inkulu

 • I-inshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo waseTshayina ukuya kutsho kwiCNY 1 000 000
 • I-inshorensi Yokukhusela Umbuki Zindwendwe waseTshayina ukuya kutsho kwiCNY 5 000 000
 • I-inshorensi Yokukhusela Umnikazi Wento Enokonwatyelwa waseTshayina ukuya kutsho kwiCNY 5 000 000

Ukuncedwa ngabantu abayaziyo i-inshorensi

 • Iqela lamabango lasePICC lisebenzisana neSedgwick China Co.,Ltd ukuze linikezele ngeenkonzo zalo ezikhethekileyo kunye
 • Iziko Lokunceda Abathengi lakwa-Airbnb linikezela ngeempendulo ezisemagqabini zemibuzo yakho nangeenkonzo ezifunekayo ebantwini

I-Inshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo WaseTshayina

Ukukhuselwa:

 • Umonakalo kwindawo yakho obangelwe zindwendwe
 • Umonakalo kwizinto zakho obangelwe zindwendwe
 • Umonakalo kwindawo yakho okanye izinto zakho obangelwe sisilwanyana okanye isilwanyana sasekhaya sondwendwe (umz., inja ekhokela umntu)
 • Ukulahlekelwa yingeniso yakho yako konke ukubhukisha ngenxa yengozi, ukuya kutsho kwiCNY 10 000

Izinto ezingabhatalelwayo

 • Ukubiwa kwemali neziqinisekiso (umz., iidiphozithi zebhanki, izabelo)
 • Umonakalo oqhelekileyo ngenxa yokusetyenziswa
 • Ukwenzakala okanye umonakalo wezinto zondwendwe okanye abanye abantu (unokukhuselwa [Yi-inshorensi Yokukhusela Umbuki Zindwendwe waseTshayina](# host_protection_insurance)
 • Amabala, ukungunda njl. endlini
 • Iintlekele zemvelo
 • Okunye

Inkqubo yokufaka ibango

1. Thetha nondwendwe lakho

Ebudeni bexesha lokuthethathethana (iintsuku eziyi-60), umbuki zindwendwe angaqala athethe nondwendwe ngomonakalo wendlu obangelwe kukungakhathali kondwendwe Kwiziko Lezemali; ungafaka ibango kundwendwe elisekelwe kwixabiso lelahleko.

Amabango agqithileyo kwixesha lokuthethathethana kodwa asekwixesha elisemthethweni leinshorensi (iminyaka eyi-2), nceda ucofe apha ukuze uwafake ngqo kwiPICC.

2. Faka ibango leinshorensi

Ukuba ukuthethathethana akuphumeleli, umbuki zindwendwe angafaka isicelo sebango kwiPICC kwindawo Yembali Yezicelo Kwiziko Lezemali; UAirbnb uza kuthumela eso sicelo kwiPICC ngexesha elinye.

3. Jonga ukuba sihamba njani kwiPICC

Emva kokuhlola nokubhalisa imbalelwano, iPICC iza kudibanisa umbuki zindwendwe nenkampani ezimeleyo ehlola kakuhle amabango einshorensi (iSedgwick China Co.,Ltd) ukugqibezela inkqubo yamabango yeinshorensi.

Amabango afakwe ngaphambi kwe-1 ka-Agasti 2020, ukuba ukuthethathethana akuphumeleli, aza kuhoywa liqela lakwa-Airbnb ibe awazukufakwa kwi-PICC.

I-inshorensi Yokukhusela Umbuki Zindwendwe waseTshayina

I-inshorensi

 • Ityala lakho lokwenzakala kweendwendwe okanye kwabanye abantu
 • Ityala lakho lomonakalo wezinto zeendwendwe okanye zabanye abantu

Izinto ezingabhatalelwayo

 • Umonakalo okanye ukwenzakala okubangelwe yinto eyenziwe ngabom (okungeyongozi) -Umonakalo kwindawo yakho okanye kwizinto zakho (usenokukhuselwa yi-Inshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo WaseTshayina)
 • Okunye (Izigulo ezifana nokuguliswa yinto oyityileyo, iingxaki zolusu, ukuxhuzula, njl.)

Inkqubo yokufaka ibango

1. Faka ibango leinshorensi

Gcwalisa uze ufake isicelo sebango esisekelwe kumonakalo owenzekileyo (ingozi kufuneka ibe yenzeke nge-1 ka-Agasti 2020 okanye emva kwayo); UAirbnb uza kwenza ingxelo aze athumelo eso sicelo kwiPICC ngexesha elinye.

2.Hlola ukuba sihamba njani kwinkampani ehlola amabango (iSedgwick China Co.,Ltd)

Emva kokuhlola nokufaka loo mbalelwano, iPICC iza kuqhakamshelana nawe isebenzisa inkampani ewahlola kakuhle amabango (iSedgwick China Co.,Ltd) ukuze igqibezele izinto ekufuneka zenziwe kwinkqubo yokufaka ibango.

I-inshorensi Yokukhusela Umnikazi Wento Enokonwatyelwa waseTshayina

I-inshorensi

 • Ityala lakho lokwenzakala kwabantu abathatha inxaxheba okanye kwabanye abantu
 • Ityala lakho lomonakalo wezinto zabantu abathatha inxaxheba okanye zabanye abantu

Izinto ezingabhatalelwayo

 • Ukwenzakala okanye umonakalo wendlu owenziwe ngabom (okungeyongozi)
 • Umonakalo wezinto zombuki zindwendwe okanye izinto ezilahlekileyo okanye ezibiweyo ebudeni bento enokonwatyelwa
 • Inxalenye yento enokonwatyelwa eyenziwa ngenqwelo-moya okanye izithuthi (Le nxalenye ikhuselwa yi-inshorensi yeemoto)
 • Imidlalo enzima kakhulu okanye enobungozi njengokunyuka amawa okanye ukutsiba usuka phezulu
 • Okunye

Inkqubo yokufaka ibango

1. Faka ibango leinshorensi

Gcwalisa uze ufake isicelo sebango esisekelwe kumonakalo owenzekileyo (ingozi kufuneka ibe yenzeke nge-1 ka-Agasti 2020 okanye emva kwayo); UAirbnb uza kwenza ingxelo aze athumelo eso sicelo kwiPICC ngexesha elinye.

2.Hlola ukuba sihamba njani kwinkampani ehlola amabango (iSedgwick China Co.,Ltd)

Emva kokuhlola nokufaka loo mbalelwano, iPICC iza kuqhakamshelana nawe isebenzisa inkampani ewahlola kakuhle amabango (iSedgwick China Co.,Ltd) ukuze igqibezele izinto ekufuneka zenziwe kwinkqubo yokufaka ibango.

Imibuzo edla ngokubuzwa

Yenzelwe ntoni i-Inshorensi Yokhukhusela Umbuki Zindwendwe waseTshayina?

Njengewebhusayithi yeendawo zokuhlala esetyenziswa emhlabeni wonke, siyakuxabisa ukwazi ukuba kunjani ukuyisebenzisa nokuba bathini ababuki zindwendwe kwilizwe nommandla ngamnye. Kuba kukho izindlu ezisebenzayo ezininzi kakhulu namawaka ezinto ezinokonwatyelwa ezenziwayo kwimimandla yaseTshayina, kubalulekile kuthi ukuba sibe neinshorensi ekwizinga eliphezulu yasekuhlaleni yokukhusela ababuki zindwendwe abaninzi beendawo nezinto ezinokonwatyelwa abasixhasayo.

Ibhatalela ntoni le Inshorensi?

I-inshorensi Yokukhusela Umbuki Zindwendwe waseTshayina yakwa-Airbnb isebenza kukubhukisha nakwizinto ezinokonwatyelwa ezikwimimandla yaseTshayina (ayiqukwanga iHong Kong (SAR), iMacau (SAR) neTaiwan). I-inshorensi Yokukhusela Umbuki Zindwendwe waseTshayina isebenza kukubhukisha okungarhoxiswanga nekuhlalwe kuko ngaphezu kosuku oluyi-1 kummandla waseTshayina. Zonke iingxaki ezifuna ukubhatalelwa yi-inshorensi ezibangelwa kukuhlala kondwendwe kwindawo okanye ukuthatha kwalo inxaxheba kwinto enokonwatyelwa ebudeni bexesha elibhukishiweyo zisenokuba ziqukiwe kwi-Inshorensi Yokukhusela Umbuki Zindwendwe waseTshayina nakwi-Inshorensi Yokuzonwabisa yaseTshayina (iqala ukusebenza nge-1 Agasti 2021).

Ababuki zindwendwe beendawo zokuhlala okanye izinto ezinokonwatyelwa bawafaka njani amabango einshorensi?
 1. Yenza ibango kundwendwe ngewebhusayithi okanye ufake ibango kwiPICC ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka emva kwengozi. Nceda ukhumbuze undwendwe lwakho okanye umntu othatha inxaxheba kwinto enokonwatyelwa ukuba athethe nawe kwangoko aze achaze ngengozi.
 2. Ukuba indlu yakho yonakaliswe ngaphakathi, cela ukuba ihlolwe kwangoko.
 3. Kubalulekile ukuba uqokelele ubungqina obuninzi kangangoko kunokwenzeka kwangoko, njengeefoto okanye iividiyo okanye izatifiketi zokuphanda kwamapolisa ukuze ukwazi ukufaka inkcazelo eyaneleyo ngokwenzekileyo xa ufaka ibango lakho.
 4. Yiba nento oyenzayo emva kwengozi: fowunela u-110, u-120, okanye u-119 ukuze ufumane uncedo kwangoko.
Yeyiphi indlela yokuqhakamshelana ngeengxaki zamabango einshorensi?

Ungaqhakamshelana neqela leenkonzo zamabango lakwaMarsh ngeimeyile [CN.Airbnb@marsh.com] (mailto: CN.Airbnb@marsh.com) okanye ngomnxeba [400 622 8012](inombolo: 4006228012) ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngezinto ezibhatalelwayo, lifumaneka ukususela ngo-9:30 ukuya kutsho ngo-17:30 phakathi evekini. Into yokuba ingafakwa kwi-inshorensi iza kugqitywa kakuhle yiPICC ngokwemeko nganye. Idilesi yeimeyile yePICC ithi airbnbclaim@piccsh.com, inombolo yefowuni ngu-021-95518 (Abantu abangahlali eShanghai, bafanele baqale bafake ikhowudi yengingqi u-021; nceda wazise abantu abancedayo ukuba ungumbuki zindwendwe okanye undwendwe luka-Airbnb), inombolo yoncedo inokufowunelwa imini nobusuku ; Ngeeholide, ingxelo yokunceda umthengi iza kuthunyelwa kwiqela leembalelwano elikhethekileyo ukuze ihoywe, ibe liza kukuphendula nkqo.

Yinkampani yeinshorensi enjani iPICC?

Njengenkampani esebenzisana "neInshorensi Yokukhusela Umbuki Zindwendwe waseTshayina", iPICC yinkampani karhulumente yeinshorensi yendlu ekudala yabakho, nekwaziyo ukubhatala yaseTshayina. Inamashishini amaninzi akwizinga eliphezulu naphambili kumashishini einshorensi yendlu emhlabeni wonke.