Amakhadi Esipho akwa-Airbnb

Kukho umhlaba wonke olinde ukubukwa—kufuphi, kude okanye kwi-intanethi.

Iindlela ezininzi zokubuka

Kuba kukho iindawo zokuhlala eziphantse zibeyi-5,6 miliyoni namawaka ezinto ezinokonwatyelwa, kukho into elungele umntu ngamnye.
Iiholide zeentsapho
Iindawo ezingalibalekiyo zeentsapho zazo zonke iintlobo.
Iiholide ezikucingisa ngothando
Sondelelana nomntu omthandayo kwindawo ekhethekileyo.
Izinto Ezinokonwatyelwa
Buka izinto ezikhethekileyo ezenziwayo neengcali zasekuhlaleni.

Indlela elula yokuvuyisa abanye

Thumela isipho sokufunda nokubuka.
Ahonjiswe kakuhle
Khetha elihonjiswe kakuhle, ixabiso lesipho uze ubhale umyalezo okhethekileyo!
Thumela ngeSMS okanye i-imeyile
Ikhadi lesipho lifika kwangoko ibe siza kukuqinisekisa xa lifunyenwe.
Ayiphelelwa
Xa sele lisetyenzisiwe, imali ongayisebenzisa yesipho iyafumaneka nanini na uyifuna.

Alungele zonke izihlandlo

Vuyela abantu obaxabisayo nezinto ezibalulekileyo abazenzayo ebomini babo.
Unokuphisa nangento enokonwatyelwa. Funda okungakumbi

Amakhadi esipho eenkampani

Nika abathengi okanye abasebenzi bakho isipho sokubuka ngoAirbnb.
Kufuneka ubuncinane uthenge nge-$ 1 000.

Ayafumaneka nasezivenkileni

Fumana amakhadi esipho kwiivenkile zokutya, iikhemesti nezinye iivenkile elizweni lonke.

Usenemibuzo?

Ukuba unemibuzo engakumbi, yiya kwiziko lethu loncedo
Ukuze usebenzise ikhadi lesipho, faka imali ekwikhadi kwiakhawunti yakho. 1) Yiya ku-www.airbnb.com/gift, 2) Faka inombolo yekhadi (amanani kuphela, ungafaki izikhewu okanye iideshi) nePIN, 3) Cofa indawo ethi Sebenzisa ikhadi lesipho. Imali yamakhadi esipho inokusetyenziselwa ukubhatalela ukubhukisha kweendawo nezinto ezinokonwatyelwa ezininzi kuAirbnb. Xa ubhukisha, imali eshiyekileyo kulo naliphi na ikhadi lesipho iza kusetyenziswa ngokuzenzekelayo. Sebenzisa ikhadi lesipho
Xa ikhadi lesipho lifakiwe kwiakhawunti yakho ka-Airbnb, imali ayizukuphelelwa.
Okwangoko, amakhadi esipho anokuthengwa aze asetyenziswe ngabantu abaseMerika ngendlela yokubhatala efumaneka eMerika. Funda imimiselo yamakhadi esipho
Xa uyifumene imali ekwikhadi lakho waza wafaka imali ekwikhadi kwiakawunti yakho, ungajonga imali ongayisebenzisa yesipho ka-Airbnb onayo. 1) Ngena kwiakhawunti yakho ka-Airbnb ngebhrawuza, 2) yiya Kwiindlela Zokubhatala ezikwiAkhawunti yakho. Uza kufumana icandelo ekuthiwa yimali ongayisebenzisa yesipho ka-Airbnb ebonisa imali ekhoyo, 3) Cofa kwindawo ethi Veza iinkcukacha ukuze uhlole uludwe lwamakhadi esipho afakiweyo kwiakhawunti yakho. Jonga imali onayo
Imali ekwikhadi lesipho ayinakusetyenziswa ukuze kubhatalelwe ukutshintsha ukubhukisha okusele kwenziwe okanye ukubhatalwa okucwangcisiweyo okanye okuzayo kweendawo zokuhlala ixesha elide okanye isavenge.
Okwangoku samkela amakhadi aziwayo okuthenga ngetyala neApple Pay xa kubhatalelwa amakhadi e-elektroniki kuAirbnb.