Buka iindwendwe kwinto onokuyonwabela kwi-Airbnb

Fumana imali ngokusa abantu kwizinto ozithandayo.

Yintoni into enokonwatyelwa?

Ngumsebenzi ongaphaya kokhenketho olufanayo okanye iklasi, owenziwe nokhokelwa ngabahlali emhlabeni wonke. Qhayisa ngesixeko sakho, ngobuchule, umthombo, okanye isiko ngokwamkela iindwendwe.

Zenzele into, ngendlela yakho

Ukhenketho lokudla kuhanjwa ngebhayisekile, iifoto ezilayitayo ebusuku, i-tapas kwisikhephe, okanye i-yoga (neebhokhwe). Yenza uze uqokelele izinto abantu abafuna ukuzizama.

Yenza into oyithandayo (uze ubhatalwe)

Khangela ubugcisa basesitratweni okanye usefe ngemini ekubalele ngayo, into oyithandayo yenze ikungenisele imali. Fumana imali ungazivanga ukuba usebenzile.

Fumana amazwi ngomthombo wakho

Hamba ubuk' imvelo nezinja ezihlangulweyo, okanye ufundise ifashoni. Yenza laziwe iphulo lakho ngendlela entsha.

Veza okwaziyo

Lonke uhlobo lwezinto onokuzonwabela, njengokupheka, ezobugcisa, ukuhamba ngephenyane, nokunye. Azipheli izinto onokuzenza. Jonga la macandelo.

Isiko Nembali

Balisa ngeendawo ezibalaseleyo zesixeko sakho.

Ukutya Neziselo

Yamkel' iindwendwe zokhenketho lokudla, zeklasi yokupheka, ezizele ukutya, nezinye.

Imvelo Nezinto Eziphandle

Nkqenkqeza phambili kuhambo lokubuka imvelo, kwimidlalo yasemanzini, kwimidlalo yasentabeni, nakokunye okuninzi.

Joyina intsapho ekhulayo yabantu abathanda ukwazi

Ababuki zindwendwe ngabapheki, abaculi, oo-DJ, nezinye iincuntshe. Bamanyanisa abantu bomhlaba wonke, baze babenze bafikelele kwiindawo ezikhethekileyo nakwizinto ezingenakufumeneka kwenye indawo.

DJ Jigüe

U-DJ Jigüe uzimisele ukwabelana ngomculo we-Afro-Cuban. Ezinye zeendwendwe azise kwizakhiwo zomculo zase-Cuba zaya kumbona edlala kwishowu e-Austin, e-Texas.
Jonga into enokonwatyelwa

Cici

Umhlali wase-Shanghai nommbuki zindwendwe kwindawo yokuphekela u-Cici ukholelwa ukuba ukupheka kunokuzisa uvuyo. Wamkela iindwendwe kwikhitshi lakhe ukuze afunde indlela yokwenza iidombolo zase-China ngendlela eyonwabisayo.
Jonga into enokonwatyelwa

Siyakuxhasa, kuyo yonk' into

Izixhobo ezifana namanqaku nolwazi olunzulu ezifakwe kwizinto oza kuzidinga xa usamkela iindwendwe, ezenzelwe ukwamkela iindwendwe, uncedo lwekhastoma lwakho nolweendwendwe olufumaneka imini nobusuku yonke imihla, ukufikeleleka kwezinto ezinokonwatyelwa, nokunye okuninzi.
Imisebenzi
Ukubeka imihla
Iintlawulo
Inkcazelo

Izixhobo ezenzelwe wena

Ideshbhodi yokukunika ulwazi olunzulu, ingxelo yendlela yokuphucula, ukubonakala kwiindwendwe ezisemhlabeni wonke ngokukhangelwa nangezihluzi, iintlawulo ezingenamagingxigingxi, nokunye okuninzi.

I-AirCover Yababuki Zindwendwe iquka Kwanezinto Ezinokonwatyelwa

I-AirCover Yababuki Zindwendwe iquka I-inshorensi yomonakalo yomntu okwizinto ezinokonwatyelwa eyi$1M yemeko enqabileyo yokuba undwendwe lonzakale ngoxa Lukwinto Enokonwatyelwa yakwa-Airbnb. Isoloko iqukiwe ibe isoloko isimahla.
Iindaba
Ezihlaziyayo
Iziganeko

Ukhokelo lokukunceda ukhule

Iphephandaba leveki neveki, amanqaku, nezixhobo zenzelwe ukukunceda uphumelele kwinyathelo ngalinye lohambo lwakho lokubuk' iindwendwe.

Indlela yokuqalisa

Nanga amagqabantshintshi akhawulezileyo enkqubo, ukusukela ekuqaleni ukuya kutsho ekugqibeleni.

1
Funda ngemigangatho yethu

Qiniseka ukuba into yakho enokonwatyelwa iyawufikelela umgangatho wethu, iyafikeleleka, ibe kulula ukunxibelelana.

2
Yenza ikhasi lezinto ezinokonwatyelwa

Ikhasi lakho yindlela abantu abakufumana ngayo. Yenz' ibukeke isaqala ukujongwa ngokubalaselisa izinto oyincutshe kuzo nangokufaka iifoto ezisemgangathweni.

3
Qalisa ukwamkela iindwendwe

Logama into yakho enokonwatyelwa iwufikelela umgangatho, sowungayifaka imihla uze uqalise ukwamkela iindwendwe.

Imibuzo ebuzwa rhoqo

Imibuzo ebuzwa rhoqo

Ngaba kufuneka ndibe nekhaya ukubuka iindwendwe kwinto enokonwatyelwa?
Hayi. Akuyomfuneko ukuba uzilalise ekhayeni lakho okanye kwindawo yakho iindwendwe ukuze ube nento ezinokuyonwabela.
Uzibophelele ixesha elingakanani?
Ungabuka iindwendwe kangangoko ufuna—zive ukhululekile ukutshintsha iintsuku namaxesha akho ude ufumane oko kukusebenzela kakuhle.
Ngaba kufuneka ndibe nelayisensi yoshishino?
Kuxhomekeka kwimisebenzi ebandakanyekayo, into enokonwatyelwa ethile kusenokufuneka ibe nelayisenisi yoshishino. Qinisekisa ukuba ukhangele imithetho yengingqi kwindawo yakho ukufumana ukuba yeyiphi ilayisenisi enokufunwa ngento yakho enokonwatyelwa, ngakumbi ukuba kukho ukutya, utywala okanye iimoto zothutho. Funda okungakumbi