Yenza incwadi ebonisa iindawo

Yenza incwadi ebonisa iindawo

Yenza incwadi ebonisa iindawo ukuze ucebise iindwendwe ngezinto zasekuhlaleni ngokulula. Funda imithetho yethu yeenkcukacha ezifakwayo