{"error_code":500,"error_type":"unknown_error","error_message":"Ngelishwa, imposiso ye-server ikuthintele ukugqityezelwa kwesicelo sakho. I-Airbnb isenokuba iyalungiswa okanye i-intanethi yakho ayisebenzi. Nceda uphinde uzame."}