Dlulela kumxholo
  Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Izinto ezintsha nge-COVID-19
  Ukuba izicwangciso zakho zohambo zitshintshile ngenxa yeCOVID-19, ungatshintsha okanye urhoxise ukubhukisha kwiphepha lakho lohambo.

  Kutheni zirhoxisiwe nje Izinto Ezinokonwatyelwa zakwa-Airbnb endizibhukishileyo?

  NgoMatshi 11, 2020, uMbutho Wezempilo Wehlabathi (iWHO) ubhengeze ukuqhambuka kweCOVID-19 njengobhubhane wehlabathi lonke. Ngokusekelwe kwisikhokelo soorhulumente kunye neengcali zempilo yoluntu sokuba qelele kwabanye abantu, Izinto Ezinokonwatyelwa zakwa-Airbnb ziye zanqumamiswa ukususela ngoMatshi 18, 2020, kwaye ziza kuqhubeka zinqumamisiwe ubuncinane de kube ngoJuni 14, 2020 kumazwe amaninzi ukuze intsapho yethu ibe sempilweni ize ikhuseleke.

  Sikholelwa ukuba kuyimfuneko ukuthatha eli nyathelo lexesha elifutshane ukuze sibe negalelo ekunciphiseni ukusasazeka kwale ntsholongwane, size kangangexesha elide senze abantu bazithembe izinto ezinokonwatyelwa njengendlela yokudibana nabanye abantu ehlabathini lonke.

  Into eza kwenzeka ngokubhukisha

  Ukuba ubhukishele ixesha laphakathi kukaMatshi 18 noJuni 14, 2020, oko kubhukisha kuye kwarhoxiswa ngokuzenzekelayo. Uyibuyiselwe yonke imali yakho, kuquka imali yazo zonke iinkonzo zika-Airbnb, kwaye uza kufumana ikuphoni ye-$25 ukuze uyisebenzise kwinto enokonwatyelwa kwixesha elizayo.

  Ukubhukisha into enokonwatyelwa emva kukaJuni 14

  Ungabhukisha nayiphi na into enokonwatyelwa efumanekayo emva kukaJuni 14. UAirbnb uza kuqhubeka iyibeke esweni le meko yehlabathi, kwaye siza kuyazisa intsapho yethu ukuba imeko iyatshintsha.

  Iipolisi zokurhoxisa Izinto Ezinokonwatyelwa ze-Airbnb

  Xa ziphinde zavunyelwa Izinto Ezinokonwatyelwa ze-Airbnb, ipolisi yokurhoxiswa kwezinto ezinokonwatyelwa iza kusebenza kuyo nantoni na erhoxiswayo. Ukurhoxiswa okunxulumene neCOVID-19 kuyaqwalaselwa phantsi kwepolisi yeemeko ongenakuzinceda. Hlola inqaku lethu leemeko ongenakuzinceda zeCOVID-19 ukuze ufunde ngeemeko ezinento yokwenza neCOVID-19.

  Ngaba ulufumene uncedo obulufuna?