Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

    Ukuba ndingumntu osabele kwikhwelo lokulwa iCOVID-19 ibe ndifuna ukubhukisha indawo yokuhlala abatshotsha phambili, omnye umntu angahlala nam?

    For the most part, frontline stays are for people actively involved in COVID-19 support work and who need to isolate themselves. There are, however, a few exceptions. Other people can stay with you if they are:

    • Fellow first responders who want to share a place to stay
    • Family members who had been living with you but no longer have housing because of your work as a first responder

    Ngaba ulufumene uncedo obulufuna?