Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

    Ukubhatalwa kunye neerhafu